Uncategorized

IKP (Maoist): Gør den Verdensomspændende Aktionsuge fra den 13. til 19. september til en succes

Vi deler de 11 krav fremført af Centralkomiteen for Indiens Kommunistiske Parti (Maoist), som vil blive hævet på den Internationale Aktionsuge for politiske fanger.

Hele udtalelsen er delt af vores svenske kammerater fra Kommunistiska Föreningen.

På engelsk

Demands

1. Release political prisoners unconditionally

2. Put a stop to the ongoing, proposed heavy drone attacks unleashed by the Modi government and the Chhattisgarh state government in the areas of the movement.

3. All those in jail on cases of social and political struggles must be provided the status of political prisoner.

4. Annul UAPA, AFSPA and security Acts in various states. Sedition Act must be removed from Indian Criminal Code. All those arrested under these Acts must be released unconditionally.

5. Put a stop to the violation of rights of the prisoners, especially the political prisoners and woman prisoner and the suppression and atrocities on them.

6. Jail manuals must be reformed. Conditions in prisons must be bettered as per the manuals.

7. Put a stop to the fascist ‘SAMADHAN’-Prahar offensive.

8. Put a stop to suppress the voice of those who speak against injustice.

9. Stop suppressing the struggles of the indigenous people to protect the natural resources of the country.

10. Stop the cruel suppression of the government mercenary forces on the national liberation movements of oppressed nationalities such as of Kashmir, Nagaland, Asom and Manipur.

11. Stop Brahmanic Hindutva fascist and Manuist offensive on workers, peasants and other oppressed classes, students-youth, Professors, religious minorities, Dalit people, women and other oppressed sections.

På dansk

Krav

1. Frigiv politiske fanger ubetinget

2. Sæt en stopper for de igangværende, foreslåede svære droneangreb udløst af Modi-regeringen og Chhattisgarh-statsregeringen i bevægelsens områder.

3. Alle fængslede i sager om sociale og politiske kampe skal have status som politisk fange.

4. Annuller UAPA, AFSPA og sikkerhedslove i forskellige stater. Sedition Act skal fjernes fra den indiske straffelov. Alle de, der er anholdt i henhold til disse love, skal løslades ubetinget.

5. Sæt en stopper for krænkelsen af fangernes rettigheder, især de politiske fanger og kvindelige fanger og undertrykkelsen og grusomhederne mod dem.

6. Fængselsmanualer skal reformeres. Forholdene i fængslerne skal forbedres i henhold til manualerne.

7. Sæt en stopper for den fascistiske ”SAMADHAN”-Prahar offensiv.

8. Sæt en stopper for at undertrykke stemmen fra dem, der taler imod uretfærdighed.

9. Stop med at undertrykke de oprindelige folks kampe for at beskytte landets naturressourcer.

10. Stop den grusomme undertrykkelse af regeringens lejesoldater mod de nationale befrielsesbevægelser af undertrykte nationaliteter såsom Kashmir, Nagaland, Asom og Manipur.

11. Stop den brahmanske hindutva fascistiske og manuistiske offensiv mod arbejdere, bønder og andre undertrykte klasser, studerende-unge, professorer, religiøse minoriteter, dalit-folk, kvinder og andre undertrykte sektioner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s