Uncategorized

MFP: Leve d. 8. marts!

Vi deler en uofficiel dansk oversættelse af artiklen originalt publiceret af Movimento Feminino Popular i Brasilien.

Leve d. 8. marts – arbejdende kvinders internationale kampdag!

Rejs folkets kvinder til revolution!

Midt i de stormfulde hændelser i verden og vores land, byder vi den 8. marts, arbejdende kvindernes internationale dag, velkommen!

På denne 8. marts hilser vi, kvinder fra MFP – Movimento Feminino Popular, igen overstrømmende til vores gloværdige proletariske klasse og især kvinderne af verdens folk, og vi afviser alle de vanærende bahandlinger, som dette rådne og dekadente samfund forbeholder til fattige kvinder. Især har vi i de sidste par dage set den tåbelige dekleration fra repræsentanterne af den gamle orden omkring ukrainske kvinder, på hyklerisk vis fordømt af hans ligemænd og af mediemonopolerne, som dagligt behandler kvindens krop som en vare.

Vi bekræfter kraftfuldt at dette er den internationale dag for folkets kvinder og ikke for alle kvinder, som al bourgeois/småborgerlig feminisme trumperer, ledsaget af imperialistiske agenturer, pressemonopoler og reaktionære regeringer.

Vi byder velkommen til forøgelsen af massernes eksplosivitet og deres heltmodige modstand over verden imod udbytning og undertrykkelse i midten af imperialismens generelle krise, der eskalerer til usete højder, som en krise af dominans, der er udtrykt hver dag i flere krige for bytte, ligesom den i Ukraine, endnu mere lidelse for folket, især for kvinder!

Vi hilser de proletariske kvinder og folkemasserne, som kæmper med våben i hænderne i Folkekrigene ledt af maoistiske Kommunistiske Partier i Peru, Indien, Tyrkiet og Phillippinerne og de nye maoistiske generationer, som der rejser sig over alt.

Vi hilser de heltemodige Befrielseskrige i Palæstina, Irak, Syrien og Afghanistan, hvor masserne påførte imperialismen store nederlag, med udsmidningen af yankeetropper fra deres territorium, er eksempler på massernes endeløse heltemod, selv uden proletarisk lederskab!

Vi byder velkommen til den nye periode af Revolutioner, der åbner i marchen af denne uorden af imperialistisk dominans, hvor i imperialismen vil blive bortfejet from jordens overflade af folket i kampen midt i den Nye Store Bølge af Den Proletariske Verdensevolution!

Kombattanter fra Folkets Befrielsesguerillahær – Indien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s