Uncategorized

Regeringen indleder stor oprustning af forsvaret

Den største oprustningskampagne i årtier er blevet indledt, med en ny forsvarsaftale, forhandlinger om yankee-tropper på dansk jord, en afstemning om forsvarsforbeholdet og en stigende dansk indblanding i krigen i Ukraine.

Forsvarsaftalen er indgået af Socialdemokratiet, sammen med andre “magtpartier”, altså Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF.

Som følge af aftalen tilskrives det danske militær en ekstrabevilling på 7 milliarder kroner ekstra til forsvaret de næste to år og militærbudgettet skal løbende stige fra 1,5% i dag til 2 % af BNP senest i 2033, dvs. omkring 18 milliarder ekstra om året. Dette følger trop med den socialdemokratiske kollega Olaf Scholz i Tyskland, som også har lovet at de tyske militærudgifter vil udgøre 2% af BNP, dog allerede i 2024.

Forsvarsaftalen underskrives den 6. marts 2022

I forbindelse med aftalen vil der også blive afholdt en afstemning omkring forsvarsforbeholdet, som er et af Edinburgh-aftalens forbehold i forhold til Maastrict-traktaten, forsvarssamarbejdet i EU koordinerer fælles militære aktioner på mellemstatsligt niveau (alle deltagende lande skal give deres samtykke). Dette er en komplet kovending fra regeringen og Mette Frederiksens udtalte i sin udenrigspolitiske tale fra oktober sidste år, at det ikke var nødvendigt for Danmark at deltage i det europæiske forsvarssamarbejde. Dette er rationaliseret i aftalen med “Der var et Europa inden 24. februar. Og et andet Europa efter, (…)”. Alle gange forbeholdene har været til afstemning om at blive afskaffet, er de ikke lykkedes, så krigen i Ukraine bliver brugt som et virkemiddel for at skabe frygt for at krigen vil have konsekvenser for sikkerheden i Danmark, dertil er 16,3 millioner kroner blevet afsat til “oplysning” om forsvarsforbeholdet.

En del af aftalen er også at Danmark skal gøres mere uafhængige af russisk gas, ved at sætte gang i “den grønne omstilling”, på denne måde legitimeres oprustningen, ved at fremsætte det som en del af løsningen på klimaforandringerne.

Allerede nu diskuteres det at hæve antallet af værnepligtige fra 5.000 til 10.000, de 5.000 består i dag næsten udelukkende af frivillige, hvilket det nok ikke kommer til hvis der sker så betydlig en øgning.

Dette kommer ovenpå offentliggørelsen af at regeringen forhandler med USA, om at tillade deres yankee-tropper kan udstationeres i Danmark, i stil med den aftale USA har lavet med Norge. I Norge har aftalen betydet at USA har lavet tilbygning på flere af Norges militærbaser, og uden begrænsning kan sende våben og tropper, ind og ud af landet. En sådan aftale vil være i den danske imperialismes tjeneste og bidrage til de militære planer, som Danmark selv har. Den eneste begrænsning der indtil videre er fremsat er at atomvåben ikke vil være på dansk jord, en bemærkning der er fremsat for at afvæbne “fredsbevægelsen” sin vigtigste mærkesag, som kunne stilles imod aftalen. I realiteten vil det forbehold naturligvis ikke kunne håndhæves, noget som historien på Thule-basen tydeligt vidner om.

En sådan oprustnigskampagne er ikke set i Danmark i nyere tid, endda med så mange samtidige forslag, at tidligere statsminister Lars Løkke har sagt “Det er, som om politik er på speed i øjeblikket”.

Øget indblanding i krigen i Ukraine

Regeringen har udtalt støtte til en eventuel “fredsbevarende” mission i Ukraine, det vil sige en invasion på linje med Danmarks deltagelse i krigen i Jugoslavien. Som rapporteret på “Dem Volke Dienen” har NATO gentagende gange afvist at invadere Ukraine, fordi det ikke flugter med medlemslandenes genrelle interesser, hovedsageligt USAs interesser, som den eneste hegemoniske supermagt. I stedet har yankee-imperialismen sit fokus på “Indo-Pacific” regionen, et imperialistisk plyndringseventyr, som Mette Frederiksen helhjertet har støttet Danmarks deltagelse i. I stedet forsøger Danmark at indirekte støtte Zelinsky-regimet med “humanitær støtte”, og våben som i smugles ind i landet. Der har også været garantier om at ingen kan blive retsforfulgt for at deltage i krigen, men der har været ingen direkte opfordringer fra regeringenom deltagelse i krigen. Opgaven om at sende “humanitær støtte” og våben bliver i høj grad løst af “NGOer” også kendt som “civilsamfundet”, gennem indsamlinger og donationer, hvor staten mere indirekte kan vise sin støtte. Mange af disse organisationer er direkte statsfinancirede, blandt andet Danmarks Radio og TV2, som har stået for en massiv indsamlingskampagne. En række politikere fra Christiansborg har gået sammen i en gruppe de kalder “Den danske Ukraine-komité”, som vil stå for at sende våben til Ukraine, og de har udtalt at de ikke vil undersøge hvor våbene ender, eksempelvis hos de facistiske Azov-brigader.

Vi anbefaler alle læsere til at studere spørgsmålet om den internationale situation yderligere fra den Internationale Kommunistiske Bevægelse, hvor man på Engelsk kan læse standpunktet fra “Kommunistisk Internationale – marxistisk-leninistisk-maoistisk internetavis” om den russiske invasionskrig imod Ukraine ved at klikke her , ligeledes rapporten om den interntionale situation ved at klikke her og læse om den internationale sitution med hensyn til Finland og de nordiske lande generelt ved at klikke her.

Vi rejser derfor parolerne for de kommunistiske paroler, i den antiimperialistiske kamp imod den imperialistiske krig:

Ned med den russiske imperialismes aggresionskrig imod Ukraine!

Verdens folk, foren jer imod de imperialistiske krigsmagere og deres lakajer!

Ned med yankee imperialismen, hovedfjenden af verdens folk!

Støt det ukrainske folk!

Ned med den imperialistiske krig! Proletarer og verdens folk, foren jer!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s