Uncategorized

Nye angreb mod retsprincipper og billige boliger

Regeringens “utrykhedsudspil” fra efteråret 2021 huskes mest for at personer kan udelukkes fra at opholde sig i bestemte områder, i eksempelvis nattelivet. Men det første punkt, der nævnes i udspillet, fik kun minimal dækning af de borgerlige nyhedsmedier, nemlig at husstande i almene lejeboliger, skal tvinges ud af deres hjem i højere grad.

Det udspil er nu blevet til et lovforslag som boligminister Kaare Dybvad har fremsat. Indholdet er at de almene boligselskaber ikke blot har muligheden, men pålægges at smide hele husstande ud af deres hjem, hvis blot en beboer er blevet dømt for kriminalitet. Det vil sige at det ikke længere vil være muligt for bestyrelsen i en boligforening at gå en sådan beslutning imod, såsom da de fire familier forrige år skulle tvinges ud af deres hjem, som blev stoppet gennem en indsats om at få bestyrelsen til at omstøde beslutningen.

I det fremsatte lovforslag, skal boligselskaberne endda ikke vente på at den endelige dom er afsagt, de orienteres allerede ved sigtelsen så de kan forberede en eventuel udsmidning, og så er dommen ved første retsindstans set som tilstrækkelig til at smide en hel hustand fra hus og hjem, selv hvis dommen ankes.

Dette er tydeligvis reaktionært på mange forskellige planer, både ved at anvende kollektiv afstraffelse over for hele familier, usædvanlige strafmetoder om at gøre folk hjemløse så de kan synke dybere i fattigdom, foruden de allerede nævnte tilsidesættelser af almindelig borgerlig-demokratiske retsprincipper.

Det er vigtigt ikke at blive tabt i detaljer og enkeltheder ved den eksisterende lovgivning og de fremsatte stramninger, for det er blot endnu et led i det generelle angreb på billige boliger til proletariatet. Det såkaldte “beboerdemokrati” er for længst sat ud af funktion, de borgerlige retsmæssige indstandser kommer heller ikke til at vende ændringen og de politikere på Christiansborg, der prædker at de vil sikre billige boliger, er samtidigt med til at sikre flere profitter til boligspekulanterne. Så løsningen kan kun være at gå hele denne offensiv imod, ved at kræve retten til billige boliger, for ellers vil denne ret blot blive indskrænket mere og mere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s