Uncategorized

Om bagageportørernes strejke

Under pandemiens start tilbage i 2020 og den generelle overproduktionskrise blev arbejdere fyret i massevis over hele landet. Dette var ikke anerledes for bagagearbejderne i lufthavnene, hvor hundredvis blev fyret, 3F Kastrup rapporterer at 1500 medlemmer af fagforeningen alene blev fyret, imens hvis man tæller dem uden for fagforeningen med, er tallet endnu højere.

Bagagearbejderne måtte betale prisen for den lammede flytrafik forårsaget af imperialismens håndtering af pandemien og den generelle imperialistiske overproduktionskrise, fejlagtigt kaldet coronakrien. Mens SAS fik høje kompensationer fra skattekassen (som desuden er taget direkte fra proletariatets tilbageværende løn og merværdien af deres arbejde), så bourgeoisiet ikke ville miste deres profitter, kunne bagageportørerne kun nyde arbejdsløshed.

Mange af bagagearbejderne er nu blevet genansat, dog med alle deres lokalaftaler opsagt og en lønnedgang på 10% plus skæve og uregelmæssige arbejdstider.

Denne behandling af bagagearbejderme, som allerede har betalt for bourgeoisiets krise i SAS bliver nu igen mødt med lønnedgang og fuldførelsen af SAS’ længereventede planer om at opsige alle lokaleaftaler og andre tilkæmpede rettigheder (som bagageportørerne også strejkede imod sidste år)

Fyldt med klassehad gjorde bagagearbejderne det klart lørdag morgen d. 12 februar at de ikke ville møde op på arbejde under de nye forværrede forhold, hvilket arbejdsretten har erklæret ulovligt og pålagt arbejderne en bod på 80 kr. i timen for. Arbejdsretten begrunder det med at det er arbejderne, som har brudt overenskomsten og ikke SAS, da brud på lokalaftaler ikke tæller som en del af overenskomsten. Dette genbekræfter at den såkaldte danske model tjener bourgeoisiet og er en måde for dem at hæmme klassekampen på.

Da bagagearbejderne indledte deres strejke sprang alle borgerlige og reaktionære medier på dem og anklagede dem og fordømte dem. DR ved at vise en masse interviews med de pasagerer, der nu ikke kan få deres bagage til tiden, og TV2, som fokuserer på stakkels SAS og deres dårlige aktiekurser. Begge medier nævner kun kortfattet, hvad arbejderne strejker for. Det er altså klart at se, hvis standpunkt de borgerlige medier tager.

Danmarks Radio viser interviews af frustrede passagerer i et forsøg på at sabotere den offentlige opbakning til strejken.

Arbejdernes strejke har fået SAS til at gå i panik og genbekræfter hvor meget mere bourgeoisiet har brug for dem end de har for bourgeoisiet, og selvom de d. 15 februar er vendt tilbage til arbejde, har deres strejke vist at det er rigtigt at gøre oprør. Strejken, dog kortlevet, er stadig retfærdig er en del af en generel stigning i strejker, der går udenom fagforeningsbeureaukratiet og den ”Danske Model”, som også er blevet udvist af sygplejeskernes strejke sidste år blandt andre.

Hele systemet arbejder imod bagagearbejderne, hvilket gør støtten udelukkende på egne styrker og et revolutionært lederskab nødvendig, strejken er en del af et generelt oprør og brud med det gamle system, som dag efter dag degenererer yderligere.

Citatet af Jacob Pedersen er delt på dr.dk

På trods af at bagageportørerne er tilbage i arbejde igen har de alligevel vundet en moralsk sejr og pålagt SAS økonomiske nederlag, de profitter de troede de kunne indkassere på portørernes bekostning har kostet dem dyrt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s