Uncategorized

Rapport om boykot-felttoget imod Europa- og Folketingsvalgene i Danmark

Vi har modtaget følgende anonyme rapport fra kammerater i Danmark:

»Vi marxister-leninister-maoister i Danmark har taget det internationale opkald imod det imperialistiske Europa-valg til os, og har udfoldet et felttog af aktioner imod dette valg i maj 2019. I Danmark er det særtilfælde gældet, at dette valg er blevet fulgt tæt af valget til det imperialistiske Folketing, der fandt sted den 5. juni. Vi har valgt at kombinere felttogene til boykot af disse.

Hvorfor opfordrer vi til boykot? Karl Marx fastslog for længe siden, at valg kun er en lejlighedsvis mulighed for den undertrykte til at vælge sin undertrykker. Valg kan ikke føre til frigørelse for proletariatet og masserne. Valg kan ikke forbedre deres stilling i samfundet. Vi forstår valgene som en mekanisme til fornyelse og legitimering af den borgerlige stat. Denne stat er et borgerligt klassediktatur, uanset hvilket ansigt der sættes på den. Selv med absolut flertal i et parlament, kan de revolutionære ikke gøre andet end afsætte en regering, som den store marxist-leninist Mariátegui retmæssigt påpegede.

I dette felttog er der blevet udført 3 aktioner, alle under parolen: »Valg, nej! Folkekrig, ja!« Der er også blevet distribueret løbesedler og klistermærker, der opfordrer masserne til at boykotte de imperialistiske valg. Parolen fremhæver korrekt, at massernes eneste vej ud af elendighed og udbytning, er at organisere sig under ledelse af Danmarks Kommunistiske Parti, der skal rekonstitueres som et marxistisk-leninistisk-maoistisk Parti, og føre en Folkekrig imod den borgerlige stat. Kun dette kan oprette proletariatets diktatur, oprette et socialistisk samfund og lede os nærmere til Kommunismen. Folkekrigene i Peru, Tyrkiet, Indien og Filippinerne, samt de væbnede kampe under ledelse af Kommunistiske Partier i mange andre lande, viser os vejen som en lysende fakkel.

Vi hilser de kæmpende masser, der i påsken viste deres militans og klassehad ved at gøre oprør på Nørrebro, Amager, Albertslund og andre proletariske nabolag. Vi hilser de utallige masser, der i nabolag som Folehaven, Tingbjerg og Mjølerparken aktivt boykottede de imperialistiske valg. Vi hilser de aktivister af forskellig art, der har kæmpet for at sabotere valgene. Vi hilser de aktive folkebevægelser, der i boligkampen, klimakampen, studenterkampen og andre klassekampe har afsløret de imperialistiske politikeres sande hensigter. Vi hilser de undertrykte folkeslag i Europa, der under imperialismens hæl bekæmper den imperialistiske Union. Og vi hilser det internationale proletariat, der gennem dets Tankens og Handlingens Titaner har bevæbnet os med vor uovervindelige ideologi: marxismen-leninismen-maoismen-gonzalo tænkningen, hovedsageligt gonzalo tænkningen.

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN-GONZALO TÆNKNINGEN, HOVEDSAGELIGT GONZALO TÆNKNINGEN!

VALG, NEJ! FOLKEKRIG, JA!

REKONSTITUÉR DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI!

FOLKEKRIG TIL KOMMUNISMEN!«

Vi har delt teksten fra kammeraternes løbeseddel her og det internationale opkald til boykot af EU-valget her. Vi har også delt Dem Volke Dienens rapport om det internationale felttog her.