Uncategorized

Rapport om det internationale felttog for boykot af Europa Parlaments-valget

Valg, nej! Revolution, ja!

Vi publicerer her en uofficiel dansk oversættelse af en rapport fra Dem Volke Dienen om det internationale felttog imod EU-valgene, der blev afholdt mellem den 23. og 26. maj 2019. Vi reproducerer ikke alle billeder og videoer, disse kan ses på rapporten fra Dem Volke Dienen.

Sidste søndag nåede de såkaldte Europa-valg endelig deres afslutning. Det revolutionære synspunkt taget i betragtning, blev disse valg kendemærket af det 1. Fælles Internationale Boykotfelttog, der nogensinde er fundet sted for denne slags valg, med så koordinerede anstrengelser af Europas maoistiske Partier og Organisationer. Organisationer fra Finland, Galicien, Frankrig, Østrig og Tyskland underskrev ét fælles opkald sammen med organisationer udenfor EU, der støttede felttoget, såsom fra Peru, Tyrkiet og Norge. Derudover gjorde kammerater i Danmark og Sverige store anstengelser for at sprede opkaldet om boykot af valgene i deres respektive lande.

Den lille og førstegangs stigning i stemmeprocenten — der allerede blev lagt op til ved indikatorer såsom førstegangsstigningen af stemmeprocenten i de seneste år i EU’s land med højest stemmeprocent, Tyskland, eller dækningen af følgerne af Brexit-situationen — kan ikke hamle op med den kendsgerning, at størstedelen af landene kæmper for overhovedet at mobilisere 50% af de stemmeberettigede (for ikke at tale om befolkningen som helhed) til valgene, og at de dybeste og bredeste masser afviste disse valg. Belgien, Luxembourg og Malta er landene med højest stemmeprocent, mens Tjekkiet, Slovenien og Slovakiet har den laveste, hvilket endnu en gang viser betydningen af at de revolutionære bør forene sig med kampene i disse tungt udbyttede lande i EU. Derfor er det anti-imperialistiske opkald underskrevet af organisationer i Eks-Jugoslavien og Rumænien såvel som tyrkiske migrantarbejderorganisationer, side og side med østrigske og tyske kammerater, en stor drivkraft.
De første rapporter om felttoget fra de forskellige lande spredes og publiceres på de respektive hjemmesider. Det følgende er en indledende dokumentering af nogle af aktionerne, der har deltaget, og vil blive opdateret når flere rapporter dukker op.

Frankrig

Kammerater i Frankrig startede boykotfelttoget i deres land på meget kampvillig vis, ved at have en brændende stemmeboks og felttogets parole som deres frontbanner i deres blok til 1. Maj-demonstrationen i Paris. Banneret blev båret af maskerede aktivister. Senere samme måned blev dette banner også hængt op til en begivenhed af de tyrkiske kammerater organiseret i Tyskland, hvor de hang ved siden af franske, tyrkiske og østrigske/tyske boykotfelttogsplakater — en kendsgerning der er meget koncis og opridser felttogets internationalistiske karakter.

Ud over banneraktioner, producerede kammeraterne løbesedler der blev uddelt massivt, malede paroler, udstedte en erklæring og hængte plakater op. Alle disse aktioner blev udført i adskillige byer i hele landet. Ifølge rapporten publiceret af kammeraterne fra La Cause du Peuple, fandt der aktioner sted i Paris, Clermont-Ferrand, Marseille, Montpellier, Lyon, Lons-le-Saunier, Saint-Etienne, Metz, Saint-Nazaire, Colmar og Cherbourg.

Østrig

I Østrig organiserede kammerater fra Rød Front Kollektivet og Partizan begivenheder under titlen »Ned med EU« i både Wien og Innsbruck, mobiliserede med dertil dedikerede løbesedler på tysk og tyrkisk. De organiserede også, med deltagelse af aktivister fra tyrkiske og østrigske organisationer, en række uannoncerede manifestationer i byen Linz, der blokerede traffikken og råbte kampråb. I løbet af denne aktion bar de et banner med parolen: »Ned med EU og imperialismen!« og udprint af felttogsplakaten blev båret. Tyrkiske kammerater har uploadet en video af aktionen.

Sverige

I Sverige har kammerater i Stockholm produceret dedikerede klistermærker, der opfordrer til boykot på bred vis, og spredt dem for at agitere masserne til at ødelægge valgpropaganda med dem. Masser af plakater blev dækket således. Disse aktioner blev flankeret af udgivelsen af udtalelser og at male mindst to vægmalerier med parolen: »Boykot EU-valget!«.

Kræfter i Gøteborg der afviste valget optog også spørgsmålet om at agitere masserne til boykot. I en række aktioner, blev plakater dækket med hammer og segl i rød maling, paroler blev malet på murene der opfordrede til boykot.

hammersickle 2

Danmark

Note af Socialistisk Revolution: Vi vil snart publicere vores egen rapport om aktionerne i Danmark, når vi modtager mere information.

Kammerater i Danmark oversatte og distribuerede det fælles internationale opkald for boykot i form af en løbeseddel og på deres hjemmeside. Mindst to vægmalerier under parolen: »Valg, nej! Folkekrig, ja!« blev malet, et af dem ved siden af en skole og tæt på en togstation i et proletarisk nabolag.

Tyskland

I Tyskland blev hundreder af plakater for det internationale felttog hængt op i gaderne, især i byerne Hamborg, Weimar og Essen. Borgerlig valgpropaganda blev dækket på massevis, og der blev sat særligt fokus på at distribuere dem i de proletariske nabolag og steder der tiltrækker opmærksomhed.

I Bremen blev der udover ophængning af plakater malet felttogets parole på en banks facade og, som billederne indikerer, blev ophængningen af plakater massivt komplementeret af uddeling af løbesedler i de samme nabolag. Ydermere blev den reaktionære valgpropaganda omdannet til »reklamer« for folket ved at bruge dem som overflader at ophænge dazibao på. [En dazibao er en plakat for at masserne kan udtrykke deres opfattelser skriftligt.]

I Berlin blev reaktionær valgpropaganda overmalet med paroler. Ydermere blev løbesedler der kaldte på valgboykot uddelt til demonstrationer, der fandt sted i byen, såsom Fredage for Fremtiden demonstrationerne. Plakater blev ophængt i områder med stærk »venstrefløjs« tilstedeværelse, men blev mest spredt i byens mere proletariske nabolag.

Udover disse aktioner fra kræfter der tog faste beslutninger om at støtte nødvendigheden af boykotten fra et beslutsomt marxistisk-leninistisk-maoistisk synspunkt, er der naturligvis i hvert eneste EU-land en enorm mængde udokumenteret og »ejeløs« men alligevel forsoningsløs og beslutsom aktion fra masserne. Masserne og dem som har proletatiatets og folkets interesser nært på hjertet, afviser disse valg. Hver eneste valgkampscyklus skaber nye veje for massernes kreativitet i at smadre, ødelægge, fjerne, skære i stykker, brænde og ellers generelt angribe de borgerlige partier, fra det simple »Hitler-overskæg« til en håndtegnet parole eller et velrettet spark, til mere sofistikerede aktioner såsom dokumentationen af at stikke ild til valgpropagandamateriale eller endda fire på hinanden følgende angreb imod de store partiers kontorer, som den borgerlige presse nævnte skulle være fundet sted i løbet af dette års valgfarce i en stor tysk by. Her kan ses en video af en sådan aktion.