Uncategorized

Resolution fra det V. Møde af MLM Partier og Organisationer i Europa: »Hejs og fejr 15-året for dannelsen af Indiens Kommunistiske Parti (Maoister)!«

Proletarer i alle lande, forén jer!

V. Møde af Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa

Resolution: Hejs og fejr 15-året for dannelsen af Indiens Kommunistiske Parti (Maoister)!


Hvis der skal være revolution, så må der være et revolutionært Parti. Uden et revolutionært Parti, uden et Parti bygget på den revolutionære marxistisk-leninistiske teori og af den revolutionære marxistisk-leninistiske type, er det umuligt at lede arbejderklassen og de brede folkemasser til sejr over imperialismen og dens lakajer. – Formand Mao Tsetung

Vore varmeste og flammende proletarisk-internationalistiske hilsener til kammeraterne fra Indiens Kommunistiske Parti (Maoister) [I.K.P. (Maoister)], der fejrede 15-året for dets dannelse på den 22. september 2019.

Vore internationalistiske hilsener til Partiets Centralkomite, til Generalsekretæren, til dets kadrer, militanter og til alle kæmpende masser i Indien, der sætter sig selv til tjeneste for den Proletariske Verdensrevolution.

Vore hilsener er også til Kammerat Ganapathi, der viede sit liv til Partiet siden dets grundlæggelse, til tjeneste for det internationale proletariat, og ledede Partiet gennem glorværdige tider. Han hejste, forsvarede og anvendte marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen, på en tid hvor kontrarevolutionen udførte sine mest ondskabsfulde angreb imod det indiske folk. Han gav det nødvendige lederskab til det indiske folk og det internationale proletariat indtil en høj alder!

Vore dybeste proletariske hilsener er også til Kammerat Basavaraju! Vi er fuldkommen sikre på at Indiens folkemasser under hans lederskab vil marchere fremad med faste skridt i den nydemokratiske revolution!

Vi hilser også udviklingerne i Folkets Guerillabefrielseshær og at kampen føres for at videreudvikle Folkets Guerillabefrielseshær til en Folkebefrielseshær. Dette skridt viser I.K.P. (Maoister)’s høje niveau og Folkekrigens høje kvalitet.

Vi genbekræfter os endnu engang i at hejse og forsvare Folkekrigen i Indien, under ledelse af det glorværdige I.K.P. (Maoister), som en strategisk akse i hele dens betydning og i dens store vægt for den Proletariske Verdensrevolution.

Folkekrigens fremskridt vises også i løsladelsen af Kammerat Ajith. Den internationale solidaritet og det internationale felttog for løsladelsen af Kammerat Ajith, som blev støttet i forskellige lande, er en sejr og bidrager til udviklingen af den Proletariske Verdensrevolution. Det er en sejr, der kun kan vedligeholdes og bekræftes ved at forsvare hans frihed.

I.K.P. (Maoister)’s kampe og sejre er det internationale proletariats og alle verdens undertryktes kampe og sejre. Forenet i kampen imod imperialismen og revisionismen, under marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismens faste befaler, bekræfter vi vor dybe forbindelse til I.K.P. (Maoister)! Vi bekræfter at vor forbindelse udgør en objektiv nødvendighed af stor betydning, for at marchere fremad til den Forenede Internationale Maoistiske Konference. Internationalt forenet under marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen som befaler, vil sejrene i Folkekrigen i Indien opnå endnu mere effektiv magt inden for proletariatets verdensomspændende kamp, for de kommende opgaver om rekonstitueringen og befæstelsen af de Kommunistiske Partier, forberedelsen, indledningen og udviklingen af Folkekrigene til tjeneste for den Proletariske Verdensrevolution!

Leve Indiens Kommunistiske Parti (Maoister)!

Leve Kammerat Ganapathi!

Leve Centralkomiteen og dens Generalsekretær Basavaraju!

Leve marxismen-leninismen-maoismen!

Leve den Proletariske Verdensrevolution!

Folkebevægelsen Peru

Brasiliens Kommunistiske Parti (Rød Fraktion)

Tyrkiets Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister

Komite Røde Fane – Forbundsrepublikken Tyskland

Komiteer for Grundlæggelsen af Østrigs (Maoistiske) Kommunistiske Parti

Tjen Folket – Norge

Maoistisk Kommunistisk Parti i den franske stat

Kollektivet Røde Fane – Finland

September 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s