Uncategorized

København: manifestation imod ghettoloven

I det proletariske nabolag Mjølnerparken er halvdelen af de almene byggerier blevet solgt til private boligselskaber, som nu renoverer husene med henblik på at hæve huslejen. I den forbindelse bliver beboere tvangsflyttet og smidt ud af deres hjem. Samtidig har de ikke garanti for at de kan bo i billig bolig længere, nu hvor huslejen står til at blive hævet. Der har også været situationer hvor beboere bliver flyttet flere gange, hvilket skaber en ustabil situation for de pårørende.

Den 6. maj fandt en manifestation imod ghettoloven og tvangsflytningerne sted i Mjølnerparken, organiseret af bl.a. Seniorbofællesskabet Midgården, Mjølnerparkens Afdelingsbestyrelse, Aktive Ældre på Nørrebro, Almen Modstand, Boligaktionen København og Mellemfolkeligt Samvirke. Taler blev holdt, sange sunget og fællesmad.

En dazibao imod ghettoloven har hængt længe i Mjølnerparken og tiltrak sig også opmærksomhed under manifestationen.

Aktivister fra Antiimperialistisk Kollektiv deltog også, hvor løbesedler imod ghettoloven og udsmidningerne blev delt ud. Løbesedlerne fokuserede bl.a. på hvordan ghettoloven bringer spørgsmålet om hvilken klasse, der har magten i landet til udtryk, og at det ikke er nok kun at samle underskrifter ind.

Socialistisk Revolution har modtaget en løbeseddel, som vi reproducerer nedenfor her:

Proletarer i alle lande, foren jer!

Ned med Ghettoloven!
Forsvar vores nabolag!

Ned med tavngsflytningerne! Kæmp og gør modstand!

Den reaktionære »Ghettolov« skaber ikke »tryghed«, som politikerne der har skabt den siger. Den er et kynisk angreb mod retten til billige boliger for arbejderklassen i arbejderkvarterer som Mjølnerparken.

Den betyder tvangsflytninger og en usikkerhed for overhovedet at have et hjem, eller en situation, hvor man bliver forflyttet ofte af diverse boligselskaber. Den er et udspil for bolighajer, der ønsker at tjene svinende rigt på huslejen, som alle er tvunget til at betale for at have et hjem.

Hele systemet er bygget op til gavn for den herskende klasse i Danmark, bourgeoisiet. Lovgivningen, bureaukratiet og myndighederne er ikke på vores side i sidste ende. Ghettoloven bringer spørgsmålet, om hvem der har magten i landet, længere frem og det er tydeligt at det er de rigeste i landet der har den. Derfor kan vi ikke læne os op af systemet, som hver dag tager mere og mere fra os, for hjælp.

Ned med Ghettoloven! Forsvar Mjølnerparken!

Kæmp for retten til billige boliger!

Kæmp og gør modstand!

Antiimperialistisk Kollektiv
Maj 2023

Kontakt os: AIKollektiv@protonmail.com

Nyheder: Socialistiskrevolution.wordpress.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s