Uncategorized

Formand Gonzalo lever i sin almægtige Gonzalo Tænkning

Uofficiel dansk oversættelse af skriftet fra CI-IC.org.

Proletarer i alle lande, foren jer!

Formand Gonzalo lever i sin almægtige Gonzalo Tænkning

Fejr det ene år med kampagnen for forsvaret af Formand Gonzalos førerskab og hans almægtige tænkning.

Fejr 30-årsdagen for Formand Gonzalos tale, der skinner sejrrigt og trodsigt foran verden som et kampvåben for kommunister, kombattanter og masserne.

For et år siden udsendte Perus Kommunistiske Parti (PKP) sammen med Brasiliens Kommunistiske Parti (B.K.P.) en opfordring til partierne i Den Internationale Kommunistiske Bevægelse, til de revolutionære og verdens befolkning, der sagde som en introduktion:

“Med det dybeste klassehad knuser, fordømmer og afviser vi denne forfærdelige og uudgrundelige forbrydelse mod Formand Gonzalo fuldbyrdet af præsidenten for den gamle peruvianske stat Pedro Castillo Terrones. Denne reaktionære regering med opportunismen i spidsen har taget al forklædning af for at dække sig selv med kontrarevolutionær folkemorderisk skændsel, som ingen af ​​dens forgængere ønskede at påtage sig, og efterlignede kun sin herre den fascistiske, folkemorderiske og fædrelandssælgende Alberto Fujimori. Folket og kun folket med folkekrig vil anvende den behørige straf for den enorme og vanærende forbrydelse på alle disse elendige imperialistiske reaktionære og forræderiske rotter i HOL.

… (Formand Gonzalo) forvandlede koncentrationslejren i Callao flådestation til den ultimative lysende skyttegrav.

Med sit heroiske offer har Formand Gonzalo knust den revisionistiske og kapitulationistiske højreopportunistiske linje, ledet af rotten Miriam. HOL, der opfordrede til at afslutte folkekrigen, gav afkald på Formand Gonzalo, maoismen, Gonzalo Tænkningen, grundlaget for partienhed godkendt på PKP’s 1. Kongres, alt sammen i bytte for bedre fængselsforhold, og de græder på deres knæ om amnesti for at tjene imperialismens planer og reaktionen på at ødelægge partiledelsen og Gonzalo Tænkning, som tjener formandens absolutte og vedvarende isolation i næsten 29 år.

Formand Gonzalo gav ligesom kommunisterne, kæmperne og massernes sønner og døtre under disse mere end 41 års folkekrig, som løftede ideologi, tapperhed og heltemod, som modigt udfoldede sig i krigens brændende udfordring, sit liv for folkekrigen.

Formand Gonzalo har vundet en stor politisk, militær og moralsk sejr for maoismen, Perus Kommunistiske Parti, folkekrigen, den demokratiske revolution på uafbrudt march til socialisme og kommunisme, for klassen, for det peruvianske folk og verdens befolkninger , for den Internationale Kommunistiske Bevægelse. Den 11. september vil blive husket af alle Jordens kommunister for denne store historiske betydning af universel rækkevidde, som er slutningen af en periode og forseglingen for åbningen af den nye periode med revolutioner.”

Og opfordrede til: “en fejring af den politiske, militære og moralske sejr i Folkekrigen i Peru vundet af Formand Gonzalo. Hans heroiske død oplyser og ryster verden og giver os en stor sejr for den proletariske verdensrevolution, forsvaret af maoismen, folkekrigen og partiet og et rungende slag mod imperialismen, reaktionen og dens lakajer af den nye revisionisme”.

Denne kampagne blev indledt med den internationale demonstration i Hamborg den 18. september 2021 og nåede sit højeste punkt med tusindvis af bønders march i Brasilien. Et års hård kamp, som venstrefløjen af IKB kulminerer med demonstrationen i den franske hovedstad den 24. september 2022. En demonstration, der får fjenden til at skælve og IKB, vores klasse og verdens befolkninger til at juble. Men opgaven med at forsvare Formand Gonzalos store lederskab og hans almægtige Gonzalo Tænkning fortsætter og er uadskillelig fra kampagnen for maoismen.

Vi er på vej til den Forenede Maoistiske Internationale Konference (FMIK) og for at give liv til Proletariatets Nye Internationale Organisation (PNIO), hvilket vil være endnu en historisk sejr, som vil blive vundet af Formand Gonzalo. Ingen kan tvivle på dette faktum. Dette vil være et vendepunkt og en milepæl for IKB, som vil styrke og forstærke kampagnen For Maoismen!, der har varet i over fire årtier nu, og kampagnen for forsvaret af den store lederskab af Formand Gonzalo og hans almægtige tænkning.

Evig hæder til Formand Gonzalo!

Lad os forenes under maoismen!

Folkekrig indtil kommunismen!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s