Uncategorized

Nordisk udtalelse: »Ud på gaden 8. marts!«

Vi deler en nordisk 8. marts udtalelse underskrevet af nordiske organisationer fra. Udtalelsen er underskrevet af Antiimperialistisk Forbund [Finland], Antiimperialistisk Kollektiv [Danmark] og Kampkomiteen [Norge]. Læs udtalelsen på engelsk her.

Ud på gaden 8. marts!
For en klasselinje i kvindebevægelsen!

De revolutionære bevægelser i de nordiske lande hilser arbejderklassens kvinder, folkets kvinder i de undertrykte nationer og alle revolutionære kvinder i anledning af denne 8. marts. Vi er forenet under samme banner og erklærer, at vi vil forene vores indsats for at bekæmpe og modstå undertrykkelsen og udbytningen af arbejderklassens kvinder og skabe en revolutionær kvindebevægelse.

Den økonomiske krise har udviklet sig til en recession. De herskende klasser og deres stater vælter byrderne over på arbejderklassens skuldre med dramatiske prisstigninger, nedskæringer i velfærdsydelser, angreb på lønninger og arbejdsvilkår og stigende renter på lån. Denne cyklus af økonomisk krise efterfulgt af depression er og har altid været en del af kapitalismen. Det er endnu mere tilfældet i vores tid efter 1900, hvor kapitalismen befinder sig i sin sidste, rådne og døende fase, nemlig imperialismen. I løbet af 2022 er priserne på fødevarer og energi steget meget hurtigt. Mange europæiske lande har oplevet hurtigere prisstigninger end i 40 år. Det betyder, at arbejderne kan købe mindre med vores gamle lønninger. Dette fungerer således, at arbejderne skal betale for at skabe ny kapitalistisk vækst. Kapitalisterne får os til at betale for deres krise.

I februar i år var det 1 år siden den omfattende invasion af Ukraine. Den russiske imperialisme angreb det undertrykte land Ukraine, men krigen startede i 2014 med annekteringen af Krim og dele af det østlige Ukraine. Denne krig har dræbt titusindvis af mennesker, og millioner er blevet flygtninge. Krigens påskud er især rivaliseringen mellem USA’s og Ruslands imperialisme. Ukraines folk fører en retfærdig national befrielseskrig over for den russiske imperialisme. Krigen i Ukraine har også stor indflydelse på den økonomiske og politiske situation i hele Europa.

Tungere byrder for kvinderne i arbejderklassen og de undertrykte nationer

De stigende priser, nedskæringer i velfærden og den imperialistiske krig øger byrden for arbejderklassens kvinder. Fattigdommen stiger, og alle arbejdende familier kan måned for måned og dag for dag mærke, hvordan presset, stressen og usikkerheden vokser. Dette rammer især arbejdende kvinder med børn. Vi hører flere og flere historier om, hvordan familier kæmper for at betale huslejen, hvordan de ikke har råd til at betale for elektricitet eller må vælge mellem husleje, elektricitet eller mad. Arbejdende kvinder er også meget påvirket på deres arbejdsplads med stigende arbejdsløshed, større arbejdsbyrde i skoler og på hospitaler og fortsat stigende stress og ansvar.

Denne kontekst af krise og imperialistisk krig påvirker direkte kvindernes situation. Der er en stigning i den patriarkalske vold. Den seksuelle udnyttelse er stigende, især med det kyniske misbrug af flygtningekvinder fra Ukraine. Krig, men også prisstigninger og nedskæringer på velfærdsydelser driver flere kvinder ud i prostitution og den såkaldte »sexindustri«. Dette fremmes af den ideologisk-kulturelle propaganda rettet mod kvinder og mænd, som er patriarkalsk og reaktionær. Den kommer til udtryk i den måde, hvorpå den beskriver og ser på kvinders kroppe, kvinders roller på arbejdspladsen og i familien, kvinders seksuelle aktivitet osv. Fra »venstre« og højre side bliver kvinder bombarderet med liberal identitetspolitik og teorien om »sexarbejde« eller socialkonservativ mandschauvinisme. Begge sider er i overensstemmelse med imperialismens behov, dens markerede plads og dens rådne individualisme og selvoptagede egoisme.

Imperialismen håndhæver patriarkatet og har indlejret dette i sine egne økonomiske og politiske strukturer. Dette rammer især kvinderne i den tredje verden. I de seneste år er der sket en stigning i volden mod kvinder over hele verden. Kvinderne i de undertrykte lande bærer den dobbelte byrde af imperialisme og patriarkat. De udnyttes af imperialismen og er samtidig indespærret i feudal undertrykkelse. Det er dem, der betaler de højeste omkostninger i aggressionskrige og udplyndringskrige, det er dem, der ejer mindst ejendom, får den laveste løn og har det største ansvar for familier og børneopdragelse. Det er dem, der sælges og købes i den afskyelige industri for »sexturisme«. Imperialismen deler vores verden i to: undertrykkende og undertrykte lande. En håndfuld imperialister undertrykker og udnytter det store flertal af verdens nationer og folk. I de undertrykte lande er kvinder, især bønder og arbejdere, de mest undertrykte og udnyttede.

Vi har brug for en revolutionær kvindebevægelse baseret på en klasselinje

Undertrykkelse og udbytning er den ene side af sagen. Den anden side er den kendsgerning, at der, hvor der er undertrykkelse, er der modstand. I århundreder har kvinderne kæmpet og gjort modstand mod feudalisme, kapitalisme, imperialisme og patriarkat. I alle større revolutioner i denne periode har kvinderne stået i spidsen for alle de store revolutioner. Sådan er situationen også i dag, både i imperialistiske lande og i undertrykte nationer. Kvinderne spiller en aktiv og ofte ledende rolle i den folkelige kamp, og folket er den drivende kraft, der forandrer verden. Overalt ser vi folkelige bevægelser vokse mod krise og recession, mod nedskæringer i velfærden og stigende priser, mod imperialistisk krig og undertrykkelse af kvinder. Folkets kamp vil sejre. Imperialismen vil falde, og en ny verden vil blive formet af de undertrykte og udnyttede masser i verden. Historiens fremadgående bevægelse kan blive hindret, afviget eller udskudt i et stykke tid, men den kan aldrig stoppes, og den vil altid vinde til sidst.

Vores fjende har altid gjort alt, hvad der står i deres magt, for at stoppe fremskridtet. De herskende klasser forsøger ikke kun at drukne revolutionen i blod, de bruger alle og enhver åben og skjult metode, for at aflede, sprede og udrydde den folkelige kamp og organisering. De har lakajer og nyttige idioter i reformisterne og de borgerlige og småborgerlige feminister. Disse kræfter spreder ideer om valg, pacifisme og legalisme, som bremser kampen og forvandler den til dens modsætning: En tandløs reformistisk bevægelse, der fungerer som et nyttigt redskab for den herskende klasse. Disse kræfter spreder separatisme, som adskiller mænd og kvinder i arbejderklassen, og de spreder den farlige illusion, at kvinderne kan frigøres uden revolution. De spreder postmoderne identitetspolitik, »raceteori« og chauvinisme, reaktionære teorier, som forgifter massernes sind. Disse kræfter er, selv når de udgiver sig for at være »feministiske« eller »revolutionære«, konserverende og reaktionære kræfter. De bevarer imperialismen og patriarkatet og udskyder fremskridt og revolution.

Kvindemasserne, arbejderklassen og alle undertrykte folk har et brændende behov for en revolutionær kvindebevægelse, der skal udvikle sig i og for kampen for at transformere samfundet. Denne bevægelse skal være baseret på og styret af en klasselinje, der organiserer arbejderne, de fattigste, de mest udbyttede og de mest undertrykte. Arbejderklassens frigørelse skal være arbejderklassens eget værk, og denne sandhed gælder også for kvinderne. Arbejderklassen er den eneste klasse, der kan befri hele menneskeheden ved at befri sig selv. Hvis arbejderklassen ikke fører an, vil lederskabet falde i hænderne på borgerlige eller småborgerlige partier, grupper eller kliker, som objektivt set kun tjener sig selv, deres egne klasseinteresser og det nuværende systems interesser. Vi opfordrer alle arbejderklassens og revolutionære kvinder til at forene sig med det mål at fremme kvindernes kamp og organisering, med udsigt til at skabe en revolutionær kvindebevægelse.

Ned med den imperialistiske krig og de stigende priser!

Bølge på bølge, slag på slag, imod imperialisme og patriarkat!

Fremad for en revolutionær kvindebevægelse!

Underskrivere:

Antiimperialistisk Forbund [Finland]

Antiimperialistisk Kollektiv [Danmark]

Kampkomiteen [Norge]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s