Uncategorized

280 beboere evakueres fra Bellahøjhusene

I lyset af stormen døbt »Otto«’s raseren hen over landet evakueres 280 beboere fredag fra et proletarisk nabolag i Bellahøj fra højhusene »Bellahøjhusene«. Beslutningen er blevet truffet af boligselskabet Københavns Almene Boliger (KAB). Begrundelsen er at stormens styrke vil bringe bygningernes stabilitet ud over det kritiske punkt, og en reel risiko for at bygningerne kollaper under stormen vil opstå.

Masserne i nabolaget er blevet opfordret til at evakuere bygningerne senest fredag kl. 18, mens de transporteres ud til et hotel med busser af KAB. Folk er blevet opfordret til kun at pakke de mest nødvendige ting med sig.

Denne situation har skabt uro og en kaotisk situation i nabolaget, hvor mange børnefamilier, og folk som også har arbejde i weekenden, må pakke deres ting og forlade deres hjem midlertidigt.

Stormens trusselsniveau er blevet forhøjet af DMI, hvis’ prognoser tyder på at stormen bliver den kraftigeste i mange år.

Bygningerne Bellahøjhusene har en konstruktionsfejl, som gør at de ikke tåler en middelvind på mere end 11-12 meter i sekundet.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne. Som et større velfærdsprojekt af almene boliger i 1950’erne, blev bygningerne opført i et forsøg, inspireret af den socialistiske Sovjetunion, på at skabe billige og tilgængelige boliger for især arbejderklassen, som i stigende grad flyttede ind mod København. Bygningerne blev i sin forstand et symbol på nogle af de indrømmelser gjort af bourgeoisiet overfor proletariatet, i form af velfærdsstaten, tilkæmpet af arbejderklassen.

Nu ejes de 10 højhuse af 4 forskellige boligorganisationer. Disse 4 boligorganisationer opdagede i forbindelse med renoveringer af facaderne af bygningerne, som en del af en kampagne for at hæve huslejen af proletariatets boliger, at der er fejl i de gamle ingeniørberegninger, der ligger til grund for opførelsen af bygningerne.

Nu, også pga. klimaforandringerne, udtrykt i flere storme, skal bygningerne mere dybdegående renoveres.

I midlertid skal beboerne evakueres hver gang at middelvinden når en hastighed på over 11-12 meter i sekundet.

Beboerne har fået at vide at de kan få deres boliger tilbage, når renoveringerne er færdiggjorte, men om lejen bliver den samme, er ikke sikkert.

Beboernes sikkerhed, som er en selvfølge og en topprioritet, bliver nu også brugt, af boligselskaberne, som et nemt påskud for at fortsætte renoveringerne og dermed hævelsen af huslejen i nabolaget, som ellers er blevet mødt af folkelig modstand fra masserne i nabolaget.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s