Uncategorized

Stop terroren mod det mexicanske folk!

I delstaten Oaxaca i det sydlige Mexico har de fattige bønder i årevis kæmpet mod de imperialistiske megaprojekter, som den gamle stat er ved at opføre i samarbejde med imperialisterne. Bønderne bliver frataget deres jord, så der kan bygges enorme vindmølleparker på Tehuantepec-ishmussen. På denne måde eksproprieres bønderne, naturen ødelægges, og befolkningen forflyttes.

Den modstand, som bønderne har ydet i årevis, bliver mødt med undertrykkelse og terror af den gamle mexicanske stat og dens håndlangere. For at bryde bøndernes kamp og de forskellige folkelige bevægelser, der har påtaget sig opgaven med at udvikle modstand mod de imperialistiske megaprojekter, sætter staten paramilitære mordbander på befolkningen. Denne situation er blevet drastisk forværret i de sidste par uger. Adskillige militante folkekæmpere er blevet arresteret eller er sporløst forsvundet. Den 29. januar 2023 besatte bevæbnede paramilitære styrker på vegne af de store godsejere samfundet Rincon Tagolaba og truede beboerne, ødelagde dyrket jord og drikkevandsledninger og affyrede skud for at skræmme dem. Det nationale politi ankom, men gjorde intet mod de tungt bevæbnede paramilitære styrker.

Den mexicanske stat er med hjælp fra de morderiske bander, der arbejder for den, i færd med at håndhæve imperialisternes interesser på bekostning af befolkningen på Tehuantepec-ishmussen, og ethvert middel er velegnet. Vi er solidariske med de kæmpende fattige bønder og de folkelige bevægelser, som f.eks. folkebevægelsen Corriente del Pueblo Sol Rojo (Folkets Strømning Røde Sol), der utrætteligt og opofrende kæmper for folkets behov og interesser. Alle fængslede folkets forkæmpere skal løslades. Alle de forsvundne skal straks bliver præsenteret live. Der skal sættes en stopper for den gamle mexicanske stats og dens håndlangeres undertrykkelse og terror.

Den 4. februar, Oaxaca/Mexico, fandt den første samling af demokratiske myndigheder sted med deltagelse af myndigheder fra forskellige kommuner og repræsentanter fra forskellige landdistrikter.

Spørgsmålene om selvbestemmelse, selvstyre og forvaltning af land, territorium og ressourcer blev drøftet, og der blev indgået følgende aftaler:

1) at ledsage kommunerne og myndighederne kollektivt i forsvaret af de kommunale ressourcer i gren 28 og 33, svarende til hver af disse grene, uden at krænke folkenes autonomi og selvbestemmelse;

2) at støtte de landbrugssamfund, der har konflikter for staten for at få anerkendt deres autonomi og forsvare deres jord, territorier, naturressourcer, skikke og traditioner, sprog og oprindelige folks rettigheder;

3) til støtte for samfund i Santa Cruz Tagolaba og Rincón Tagolaba, som er i modstand mod den interoceaniske korridor ved Tehuantepec-Isthmus (CIIT) og lever under Anastasio og Sergio Gutiérrez Garcías angreb;

4) vi holder de kommunale, statslige og føderale regeringer ansvarlige for den fysiske og psykiske integritet for indbyggerne i Santa Cruz og Rincón Tagolaba i lyset af den bølge af væbnede angreb og trusler, som de har været udsat for i de seneste dage;

5) vi afviser de officielle formodninger om at bekræfte, absorbere eller opløse de topiles-organer, der findes i de 417 kommuner i staten, der er styret under systemet af usos y costumbres, vi understreger, at vores folks autonomi og selvbestemmelse ikke kan reguleres under parametrene i den borgerlige positivistiske lovgivning;

6) vi opfordrer Oaxacas befolkninger og samfund til at forsvare deres interne normative systemer, vi kræver respekt for San Andrés Larráinzar-aftalerne, respekt for artikel 2 i forfatningen og artikel 169 i Den Internationale Arbejdsorganisation, og

7) vores samfund og myndigheder afviser militariseringen af vores områder, og vi betragter dens indtrængen som en ulovlig besættelse og en åbenlys aggression mod vores autonomi, hvorfor vi forbeholder os retten til at acceptere eller afvise nationalgardens indtrængen i vores territorier.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s