Uncategorized

Folk har ikke råd til medicin

Inflationen er steget voldsomt i løbest af det sidste år, og dette påvirker især også folk, hvis’ liv og helbred afhænger af faste udgifter til medicin og behandling hver måned.

Ikke nok med at priserne på medicin for diverse sygdomme, behandling og genoptræning hos professionelle terapeuter stiger, så stiger priserne på en masse andre faste udgifter såsom husleje, varme, gas, mad, transport og gæld for masserne, hvilket efterlader endnu færre penge til den stigende medicinen.

Dette leder til at flere tvinges til direkte at fravælge endda livsnødvendig medicin, samtidig med at de sidder tilbage i kolde huse og lejligheder, med en beskeden mængde mad, for at undgå total fallit i lyset af krisen.

Mange har faste udgifter på medicin og terapi på op til flere tusind kroner hver måned, som de må betale ud fra egen lomme. Dette er en enorm byrde på masserne i landet. Imens kan bourgeoisiet, hvor tusind kroner til eller fra medicinudgifter om måneden ikke engang kan mærkes, fungerer systemet godt, fordi de kan betale for medicinen uden problemer, springe foran i køen til behandling ved at benytte private hospitaler og terapeuter.

Men dette karakteriserer et ulige sundhedssystem, der gang på gang svigter især de dybeste og bredeste masser i landet.

Samtidig skærer den borgerlige stat gang på gang ned på sundhedsvæsenet, for at skabe skattelettelser for bourgeoisiet og for at kaste flere penge efter våben og imperialistisk aggression.

På samme tid lever vi i et land med nogle af de mest avancerede produktivkræfter indenfor medicinalindustrien, med tonsvis af piller produceret hver eneste dag. Samtidig holder pharmaselskaber, som Novo Nordisk, kunstigt prisen på livsnødvendig medicin højt for masserne både i Danmark, men især for masserne i de undertrykte nationer.

Livs- og helbredsnødvendig medicin er en folkeret, og udgifter til det skal ikke trække masserne, som har brug for det, ned i elendighed. Det imperialistiske bourgeoisi skal ikke have lov til at udnytte, at folk er villige til at sætte deres liv på spil for at få råd til livsnødvendig medicin, eller dør fordi de ikke har råd, for profit.

Alt dette afslører det borgerlige sundhedssystem, den borgerlige danske stat og dens rolle. Det vil ikke hjælpe proletariatet at kræve »en nationalisering af Novo Nordisk« fordi den nuværende gamle stat er udbytternes. Den er stadig en udbytterstat og statsmonopolkapital er stadig lige så parasitisk og udbyttende.

Novo Nordisk, et danskejet imperialistisk selskab, holder bl.a. insulin, som er nødvendigt for behandling af diabetes, dyrt for masserne i de undertrykte nationer.

Vores rettigheder kan kun vindes gennem kamp, ikke ved at stemme og håbe og vente på forandringer. Ingen ret, som arbejderklassen har er opnået uden kamp.

Kampen for vores rettigheder skal hærde os og tjene rekonstitueringen af DKP under maoismen og dermed indledningen af Folkekrigen for erobringen af magten i landet. Først da, ved en Socialistisk Revolution gennem Folkekrig og en ny arbejderstat, kan et nyt sundhedsystem, der reelt tjener folket, blive skabt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s