Uncategorized

IKP (Maoist): Fejr PLGA’s 22-års jubilæum!

Vi bringer en uofficiel dansk oversættelse af udtalelsen fra Indiens Kommunistiske Partis (Maoist) Centralkomié.

Fejr PLGA’s 22-års jubilæum!

Intensiver klassekampen – Guerillakrig
Besejr »SAMADHAN«-offensiven og fremfør folkekrigen!

Forkortet budskab fra den Centrale Militærkommission for Centralkomitéen for Indiens Kommunistiske Parti (Maoist)

I anledning af PLGA’s 22-års jubilæum den 2. december 2022 opfordrer den Centrale Militærkommission for Indiens Kommunistiske Partis (maoist) Centralkomité alle Partiets rækker, PLGA-enheder, Revolutionære Folkekomitéer, Masseorganisationer og Revolutionære folk til at fejre storslået i land- og byområder over hele landet med revolutionær entusiasme. Den opfordrer til at besejre den kontrarevolutionære »SAMADHAN«-offensiv, udvide-intensivere klassekamp-guerillakrig, styrke massebasen og fremme Folkekrigen.

Ved lejligheden overbringer CMK revolutionære hilsner til hele Partiets komitéer, Kommandoer, PLGA-kommandører-kæmpere, partimedlemmer, Revolutionære Folkekomitéer, ledere-aktivister af masseorganisationer, medlemmer af folkemilitsen og revolutionære folk og til alle kammerater af politiske, militære, organisatoriske, tekniske og kulturelle sfærer. CMK hylder en ydmyg revolutionær hyldest til de heroiske guerillaer, der slog deres liv i det sidste år. Et hundrede og toogtredive kammerater blev martyrer over hele landet i løbet af 11 måneder. Den håber, at de kammerater, der blev såret i guerillaaktionerne, snart vil komme sig.

Den centrale regering og delstatsregeringerne indledte den kontrarevolutionære »SAMADHAN« strategiske offensiv i maj 2017 med en tidsbegrænsning på 5 år for at eliminere den Indiske Revolutionære Bevægelse. Med det formål at besejre den offensive tog PLGA op i Folkekrig-Guerillakrig i ledelsen af vores Parti gennem hele denne periode. Centralregeringen reviderede offensiven i september sidste år, og endnu en handlingsplan blev vedtaget for et år.

Vi kan ikke adskille folkets og folkemilitsernes deltagelse i denne kriolkekrig-Guerillakrig i ledelsen af vores Parti gennem hele denne periode i Dandakaranya, Bihar-Jharkhand, Øst Bihar-Norrdøst Jharkhand, Andhra-Odisha Grænse (AOB), Telangana, Odisha, Maharashtra-Madhya Pradesh-Chhattisgarh (MMC) og Vestlige Ghats.

PLGA’s hoved-, sekundære- og basisstyrker (milits) holdt over 1300 små, mellemstore og store slags guerillaaktioner baseret på folkets aktive deltagelse. Ud af disse er 65 store aktioner og 105 mellemstore typer. I disse hændelser blev 429 politifolk fra forskellige slags politi-, para-militære og kommandostyrker i central- og delstatsregeringerne udslettet, og 966 blev såret. 85 moderne våben og tusindvis af patroner blev beslaglagt. PLGA eliminerede 40 indædte fjender af folket, politiske ledere af partier af udbytende klasse, 409 fjendtlige informanter, 51 mordere af folk fra Salwa Judum, Sendra og andre sådanne kontrarevolutionære organisationer og kampagner og 46 anti-folkekræfter/folkefjender.

PLGA’s hoved-, sekundære- og basisstyrker brændte og ødelagde samme med folket ejendommene hos de imperialistiske Multinationale Virksomheder, Comprador Korporative Selskaber og central- og statsregeringerne 300 steder. Folket og militsen arrangerede hundredvis af fælder og tusindvis af pighuller med bambuspinde og jernstænger. Hundredvis af politifolk blev såret, og få blev elimineret i disse. De beslaglagde forsyninger såsom ammunition og andet sådant militærudstyr, elektronisk udstyr og madmateriale fra politiet, paramilitære og kommandostyrker. 26 kammerater blev martyrer i forskellige taktiske modoffensive aktioner fra PLGA i de sidste 5 år for at besejre »SAMADHAN«-offensiven.

For det seneste år afholdt PLGA næsten 200 guerillakrigsoperationer i de forskellige guerillazoner, røde modstandsområder over hele landet. Gennem disse aktioner blev 31 politi-, para-militære og kommandostyrker elimineret og 154 blev såret. 7 moderne våben og hundredvis af patroner af ammunition og andet krigsmateriel blev beslaglagt. 69 politianmeldere, 7 politiske ledere af udbyttende partier, 6 folkets fjender, 6 forrædere blev elimineret. Regeringens og de comprador-bureaukratiske kapitalisters ejendomme blev ødelagt.

I det hele taget lavede vores PLGA-styrker bevidste og lejlighedsmæssige bagholdsangreb, snigskytteaktioner, fælder, fjernaktioner, sabotageaktioner på fjendens væbnede styrker, beslaglagde deres forsyninger, eliminerede informanter, kontrarevolutionære, folkets fjender, beskød politilejrene med improviseret artilleri og gravede pighuller.

Sammenlignet med TCOC og modstandsaktionerne i de seneste år opnåede vi færre resultater i eliminering af fjendens styrker og beslaglæggelse af våben. Siden juni sidste år er få CCM’er blevet arresteret eller blevet gjort til martyrer. Få medlemmer af forskellige niveauer af partikomitéer og partimedlemmer og forskellige niveauer af PLGA-kommandører og kæmpere blev gjort til martyrer, hvilket forårsagede alvorlige tab for partiet og PLGA. Vores modstand kunne dog i et vist omfang indeholde fjendens mål. Dette hjalp med at beskytte ledelsen af vores Parti, PLGA-styrker, revolutionære folkeorganer og folk mod fjendens angreb nogle få steder. Guerillakrigsaktioner stod som en støtte til massearbejde og folks kampe.

Der har været store folkekampe i Dandakaranya og Bihar-Jharkhand i de sidste to år mod politilejre, miner, vejbroer, dæmninger, politimassakrer og i det hele taget mod de imperialistiske virksomheder, comprador bureaukratiske kapitalistiske virksomheder, mod de centrale og delstatsregeringerne, mod deres lokale kompradorer og mod korporatisering-militarisering. Tusindvis af mennesker mobiliseres i disse kampe.

Folk kæmper mod de imperialistiske Multinationale Virksomheder, de hjemlige comprador kapitalistiske korparative selskaber, de forskellige slags grundlæggende infrastruktur, som central- og delstatsregeringerne foreslår at bygge, såsom veje, dæmninger, miner, kraftværker i mange områder af landet bortset fra bevægelsesområderne. Der er agitationer for løsladelse af politiske fanger fængslet i konspirationssager som Bhima Koregaon og for at trække fascistiske handlinger som UAPA tilbage.

Solidaritetsbevægelsen vokser i omkring 30 lande mod de herskende klassers fascistiske offensiv mod vores parti og revolutionære bevægelse og til støtte for Folkekrigen i Indien i ledelsen af ICSPWI.

Den centrale regering og delstatsregeringerne indsatte mere end seks og en halv lakh politi-, paramilitær- og kommandostyrker i bevægelsens områder. Siden begyndelsen af 2020 til marts 2021 etablerede CRPF 23 Forward Operational Bases (FOB) i landet og 35 fra 2021 marts til 2022 marts. Staten havde brugt forskellige slags droner til overvågning. Den organiserer unge til informanter i beskæftigelsesordningernes navn.

I denne periode stod vores parti, PLGA, revolutionære folkeorganer/Enhedsfronts-organer og revolutionære mennesker over for alvorlige tab. Disse tab er et resultat af mangler i implementeringen af hemmelig funktionsmetode, regler for guerillakrig, i vores studiestil, arbejdsstil, kampstil og livsstil. Da vi ikke vedtog politiske og militære taktikker i overensstemmelse med de skiftende sociale forhold i de respektive områder og til ændringerne i fjendens offensiv, og da vi ikke korrekt implementerede dem, tog vi den revolutionære bevægelse over for tab. Derfor er vi nødt til at stå fast på vores grundlæggende linje og politikker, anvende dem på de konkrete forhold i de respektive områder og mobilisere folket bredt og aktivt i klassekamp-guerillakrig. Vi er nødt til at rette op på manglerne i stil med studier, arbejde, kamp og liv. Så kan vi ikke kun besejre den kontrarevolutionære »SAMADHAN«-offensiv, men kan også overvinde det midlertidige tilbageslag i den indiske revolutionære bevægelse og rykke den til et højere stadie.

I løbet af disse fem år, fra medlemmerne af centralkomiteen til revolutionære folk, ofrede 753 mennesker deres liv over for den kontrarevolutionære krig. I processen opnåede vores Parti-, PLGA- og Enhedsront-organer adskillige værdifulde og nye erfaringer inden for massearbejde og militært arbejde. I det hele taget blev klassekampen relativt udvidet og intensiveret. I processen bliver der dannet forskellige slags Forenede-fora, der fører til øget deltagelse i den revolutionære bevægelse og støtte fra venlige styrker. Dette er grundlaget og grundlaget for den revolutionære bevægelses fremskridt. Med de negative erfaringer med klassekamp-guerillakrig i de sidste fem år, er vores parti- og PLGA-styrker overbevist om, at de kan kæmpe tilbage og besejre den kommende fjendeoffensiv.

På det internationale plan, selv om der er en lille fleksibilitet i den økonomiske krise, intensiveres den imperialistiske finansielle og økonomiske krise. Verdensbanken (WB) og Den Internationale Valutafond (IMF) udtalte, at verdensøkonomien er på vej ind i depressionens mose. COVID og russisk krig mod Ukraine anses for at være de umiddelbare årsager til depression, men faktisk er hovedårsagen den anti-folkelige imperialistiske globaliseringspolitik i de respektive lande i de sidste tre årtier.

Med implementeringen af imperialistisk globaliseringspolitik intensiveres modsætningen mellem imperialisme og undertrykte nationaliteter og mennesker dagligt. Som en del af implementeringen af disse politikker udstedte comprador-herskerne i de tilbagestående lande tilladelser til de imperialistiske multinationale virksomheder til at skabe profit og flytte dem. Som et resultat steg udbytning og undertrykkelse af imperialisterne og deres comprador bureaukratiske kapitalister i de tilbagestående lande.

Forældet halv-feudal udbytning fortsætter stadig i alle disse lande. Dette forårsagede finansielt, kommercielt og udenlandsk valutaunderskud i Panama, Tunesien, Ecuador, Kenya, Etiopien, El Salvador, Argentina, Afghanistan, Peru, Ghana, Nepal, Pakistan, Bhutan, Bangladesh, Egypten, Filippinerne, Indien og andre sådanne lande. Alle disse lande er fanget i høje priser, inflation, fattigdom, arbejdsløshed og lånbyrde. Derfor er livet for befolkningen i disse lande ved at blive forfærdeligt. Da Rusland og Ukraine eksporterer 30 procent hvede og 20 procent majs og madolie er i krigens mose, er der stor mangel på mad og olie over hele verden, hvilket fører til et fald på verdensmarkederne. Som følge heraf er der et hårdt slag mod Latinamerika, Afrika og de sydasiatiske lande.

Med implementeringen af den imperialistiske globaliseringspolitik bliver modsætningen mellem bourgeoisiet og proletariatet i kapitalistisk-imperialistiske lande intensiveret dag for dag. COVID-pandemien og indflydelsen fra Rusland-Ukraine føjede til dette. Dette førte til stigninger i væsentlige råvarer, priser på fødevarer, benzin, diesel, elektricitet og andre afgifter i forskellige grader i alle disse lande. Arbejdere og middelklasse står over for byrden af leveomkostninger med bruddet mellem månedsløn og indkomst. I denne situation startede arbejdere strejker i Storbritannien siden juni 2022. Jernbane-, telekommunikations-, post-, rets-, sundhedssektorer var vidne til strejker blandt arbejdere og ansatte. Arbejder- og lønmodtagerorganisationer startede en bevægelse ‘nok er nok’.

I Indien har BJP i de seneste 8 år under ledelse af Narendra Modi gjort alvorlige forsøg på at omdanne Indien til en »hindustat« inden 2047. Som en del af den er alle de undertrykte klasser under dybt angreb.

De eksisterende arbejdslove blev ændret, og 4 koder blev formuleret til fordel for udbytning af imperialister og indenlandske virksomhedsvirksomheder på arbejderne. Det solgte 26 offentlige virksomheder til comprador-kapitalisterne til meget billige priser i de sidste 8 år og noterede 61 flere. Det går til delvis eller total privatisering af institutioner i forsvarssektoren, Life Insurance Corporation, jernbaner, havne, banker, Visakhapatnam Steel Plant, Nagarnar Steel Plant, kulminer, elselskaber og andre sådanne ting i de kommende tider. Det har som mål, at der ikke skal være nogen offentlig virksomhed i 2047.

De indiske bønder, der opnåede tilbagetrækningen af de tre anti-landmand, pro-virksomhedsvenlige landbrugslove med deres historiske agitation i et år, måtte igen starte kampen. Premierminister Modi gav en skriftlig forsikring i december sidste år, at intet af det er blevet implementeret i 9 måneder. Men der er ingen lov, der legaliserer minimumsstøttepris for landbrugsprodukter. Regeringen trak ikke de forkerte sager tilbage, som var påtvunget bønderne.

Der er intensiverede angreb på religiøse minoriteter som muslimer og kristne. Angrebene intensiveredes på dalit-folket. Det fik de nye skovbevaringsbestemmelser til at fratage stammefolkets ret til skov totalt. Det lavede love, der forbød koslagtning, Love jihad Act, Transformation of religion (Prevention) Act og andre sådanne handlinger og forsøgte at hindutvise retsvæsenet.

I én nations navn tramper den forfatningens føderale natur og begrænser staternes beføjelser. Den annullerede artikel 370 i Kashmir. Det bygger Ram-templet i Ayodhya. Det saffroniserede uddannelsessektoren i landet og corporatiserer den gennem de indenlandske og udenlandske erhvervsuddannelsesinstitutioner. Den formulerede en ny uddannelsespolitik, der slaver virksomhederne med Hindutva religiøs ideologi. Gennem alle disse forsøgte den at genoprette sociale relationer mellem reaktionære traditioner og kultur, overtro og værdier og at stabilisere udnyttelsen af imperialismen, comprador bureaukratiske kapitalister og godsejere i dækning af moderniteten. Imidlertid mislykkedes dens mål med de store massers modstand.

Revolutionær-demokratiske kræfter, undertrykte klasser, undertrykte sociale fællesskaber og undertrykte nationaliteter skal tage en forenet, organiseret modstandsbevægelse og folkekrig op. Dette er det indiske folks fornemste, yderst vigtige, vigtigste og umiddelbare opgave. Stammefolk, bønder, studerende og unge, kvinder, arbejdsløse, sociale aktivister skal intensivere og udvide de militante demokratiske bevægelser og skal også blive bevæbnet og opbygge en stærk folkekrig for at standse corporatisering af skove, vand og jord.

Forholdene bliver gunstige for revolution som følge af de skærpede hoved- og fremtrædende modssigelse på det internationale og indenlandske plan. Dette ville føre til en bølge af folkets kampe i verden og landet i de kommende dage, og der vil være en tredje linje af revolutioner over hele verden. Vi skal konsolidere og styrke Partiet, PLGA og Enhedsfronten for at udnytte disse betingelser. Hvor meget den revolutionære tilstand end er gunstig, og der er en bølge af mennesker og revolutioner, såfremt det kommunistiske fortrop ikke politisk oplyser de brede masser med initiativ og mod gennem bevidst og planlagt indsats og tør udvikle sig til en uovervindelig kraft ved at udvide og intensivere. klassekampe og guerillakrig, kan den ikke opnå statsmagt. Vi vil kun således besejre fjendens kontrarevolutionære »SAMADHAN«-offensiv og fremme den revolutionære bevægelse. Vi skal opnå den endelige sejr.

I anledning af PLGA’s 22 – års jubilæum, hylde PLGA’s sejre i ledelsen af vores Parti i det seneste år. Hil den revolutionære bevægelses uovervindelighed, der holdt op med at modstå den kontrarevolutionære »SAMADHAN«-offensiv. Rekrutter ungdommen til PLGA i stor stil.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s