Uncategorized

Store bededag og bourgeoisiets strategi ved reaktionær lovgivning

Den 17. januar vedtog den krigsmageriske SVM-regering at fjerne store bededag. Med dette er der blevet udløst en bred folkelig modstand mod regeringen og selv fra toppen af Faglig Hovedorganisation.

Afskaffelsen af store bededag er et ondsindet forsøg på at lade arbejderklassen betale, for forberedelserne af og deltagelsen i nye imperialistiske krige, med deres egen pung og deres eget blod, og vi må modsætte os den fast.

Det kan næsten tænkes uvirkeligt for visse personer at regeringen, og især Socialdemokraterne tør gå så langt, men hvis vi forstår det danske bourgeoisis, og især Socialdemokraternes, strategi indenfor vedtagelse af anti-folkelig lovgivning, får vi en dybere indsigt i processen ved sådan lovgivning.

Det danske bourgeoisis strategi er typisk at foreslå en meget reaktionær lovgivning, som de er sikre på vil blive mødt med offentlig modstand, for så derefter at rykke målstregen lidt tilbage. Ligesom når en god forhandler prutter om prisen på en vare, f.eks. på DBA, og starter ved en meget lav førstepris, for senere hen at mødes »på midten«, men stadig får sig en god handel ud af det. På samme måde foreslår det danske bourgeoisis repræsentanter i regeringen typisk en meget reaktionær lovgivning, for bagefter at kaste nogle brødkrummer ud, som oppositionen i Folketinget så kan bruge til at erklære en »stor politisk sejr«, og derved forhindre et lige så stor folkelig modstand.

Heraf fik vi »Arnepensionen«, som er brødkrummer for de få, oven på en generel forhøjelse af Europas højeste pensionsalder.


En anden strategi er at foreslå noget, som ligger helt udenfor rimelighedens grænser, f.eks. da den nye sundhedsreform blev trumfet igennem af den forhenværende regering i 2022. Her foreslog Socialdemokraterne først et »totalt tobakskøbsforbud for alle født efter 2010« i landet, hvilket ledte til et stort opråb fra den generelle befolkning og selv Socialdemokraternes eget ungdomsparti. Alt opmærksomhed blev rettet mod dette ene specifikke punkt, mens grove nedskæringer på velfærden blev trumfet igennem af regeringen og af Folketingets partier.

På samme måde i dag diskuteres nu et forsvarsforlig mellem regeringen og Folketinget i ro og mag, om hvordan de skal financere militariseringen af landet, mens store bededag trækker overskrifter.

For store bededag, om den bliver afskaffet eller ej i sidste ende, kommer ikke alene til at skaffe dem 18 milliarder kroner ekstra om året til Forsvaret.

Samtidig giver det bourgeoisiet en fordel, hvis at bevare store bededag, som hovedpunkt, bliver det eneste omdrejningspunkt for overenskomstforhandlingerne, der finder sted i år, fordi det fjerner fokus fra at hæve lønnen for at møde inflationen. Vi risikerer et scenarie, hvor store bededag bliver bevaret, måske endda kun indenfor visse overenskomster, mens reallønnen forbliver den laveste i årtier.

Men bourgeoisiet i Danmark kan ikke skjule sig bag ved disse manøvre for evigt. Fordi deres lovgivninger har materielle konsekvenser for masserne og for verdens folk. Jo flere rettigheder de tager fra os, des mere kæmper masserne og gør modstand. Bourgeoisiet blodtørstige ønske om at kunne financere og deltage i nye imperialistiske krige vil uden tvivl blive mødt af oprør fra masserne før eller siden, uanset hvor godt de prøver at skjule det.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s