Uncategorized

Regeringen vedtager at fjerne en helligdag

»Jeg synes ikke, at det er problematisk, at vi skal arbejde en dag ekstra.«
– Statsminister Mette Frederiksen, Socialdemokraterne.

I dag vedtog regeringen officielt lovforslaget om at afskaffe store bededag. Med dette vil dage med retten til fri og tillæg på en helligdag falde fra 11 helligdage til 10 helligdage per 2024.

Dette udgør en del af det danske bourgeoisis ondsindede plan om at opruste samfundet, for at forberede sig på at deltage i nye imperialistiske aggresioner og krige, mens de lader arbejderklassen i landet betale prisen med deres lommer og med deres blod.

»Der vil ikke længere være ret til frihed eller kompenserende frihed, tillæg med videre, som følge af, at store bededag som helligdag bortfalder. Der ændres ikke i søgnehelligdag- opsparing.

  • »Der vil ikke længere være ret til frihed eller kompenserende frihed, tillæg med videre, som følge af, at store bededag som helligdag bortfalder. Der ændres ikke i søgnehelligdag- opsparing.
  • Månedslønnede lønmodtagere vil modtage et løntillæg på 0,45 procent af årslønnen. Det svarer til løn for en almindelig arbejdsdag.«

Dette lovforslag repræsenterer ikke bourgeoisiet i landets interesser som helhed. Det bringer bl.a. den fraktion, som regeringen hovedsageligt repræsenterer i konflikt med andre fraktioner, der ønsker at bevare kristen kultur, samt dem der frygter den folkelige modstand imod denne nye lovgivning.

Dette bringer også regeringen i en skarp konflikt med arbejderaristokratiet, som de ellers ønsker at forsone sig med. Som resultat har Faglig Hovedorganisation lanceret »et frontalangreb på regeringen« og opfordrer befolkningen til at stemme nej til den nye overenskomst i protest, for at lancere en strejke.

Vi ser hvordan at imperialismen er stik modsat arbejderklassens interesser her i landet og i takt med at regeringen, med Socialdemokraterne i spidsen, kommer på tværs af deres største brede bagland, risikerer de at miste styrke. I takt med at imperialismen forrådner, bliver selv arbejderaristokratiet i mindre grad stillet tilfreds af deres bestikkelse, sammen med de dybeste og bredeste massers dybere og bredere pauperisering. Dette leder til nye oprør og mindre fred i imperialisternes eget bagland.

Vi må bekæmpe alle bourgeoisiets forsøg på at fratage os vores rettigheder og modsætte os og bekæmpe deres imperialistiske krig ved at kæmpe for at forvandle den til Folkekrig.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s