Uncategorized

Overenskomstforhandlingerne kan resultere i stor strejke

Forhandlingerne om en ny overenskomst for over 600.000 privatansatte med overenskomst gik i gang 4. januar. Disse forhandlinger foregår 3 uger efter at den nye krigsliderlige regering meldte ud, at for at financere oprustningen af landet, ville de lade proletariatet betale ved bl.a. at afskaffe helligdagen »store bededag«.

Flere af medlemmerne af fagforeningerne står til at stemme nej til overenskomsten med mindre afskaffelsen af store bededag bliver annuleret.

Samtidig er der også pres for at lønnen skal stige for at kompensere for den værste inflation set i de sidste 40 år, noget som bourgeoisiets arbejdsgiverorganisationer har udtrykt modvilje overfor.

Den nye overenskomst skal erstatte den nuværende, som udløber 1. marts. Hvis ikke parterne kan nå til enighed, kan det ende i en storkonflikt som gærkrisen, der i 1998 lammede Danmark.

I 1998 blev Danmark lammet i 11 dage da mere end 450.000 arbejdere nedlagde arbejdet.

Trepartsforhandlingerne eller »den danske model« er et korporativt system, der blev indsat efter »Septemberforliget« i 1899. Systemet er baseret på forhandlinger mellem de såkaldte 3 parter: fagforeningerne, arbejdsgiverorganisationerne og staten »som neutral part«.

Problemet ved dette system er at det tjener bourgeoisiet. Staten kan aldrig være »neutral«, vi lever under bourgeoisiets diktatur, desuden er arbejderrepræsentanterne oftest medlemmer af fagforeningstoppen og har i virkeligheden lidt tilfælles med de arbejdere, som de skal repræsentere. På denne måde er systemet et korporativistisk system, bygget på klassesamarbejde og forsoning med udbytterne for og med den borgerlige danske stat, som til enhver tid kan gribe ind i forhandlingerne.

Denne konflikt kommer i takt med at klassemodsigelserne stiger indenfor Danmark, som en del af imperialismens generelle forrådnelse i dens sidste krise. Vi ser flere strejker og blokader dukke op, flere opgør med »den danske model«, især efter at sygeplejeskerne vandt en stor moralsk og økonomisk sejr over det danske bourgeoisi tilbage i 2021. Starten af sidste år var også præget af strejker, navnlig bagageportørernes strejke for bedre løn og vilkår.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s