Uncategorized

En udtalelse om maoisternes situation i USA

Uofficiel dansk oversættelse af udtalelsen udgivet på CI-IC.org.

Proletarer i alle lande, foren jer!

En udtalelse om maoisternes situation i USA

Siden februar/marts i år har de kammerater i de Forenede Stater, der kæmper for rekonstitueringen af det Kommunistiske Parti i deres land, stået over for en kompliceret intern situation som følge af et forsøg på at likvidere Komiteen for Rekonstitueringen af USA’s Kommunistiske Parti (CRCPUSA) – det igangværende initiativ til at forene alle kommunister i opgaven i at rekonstituere USA’s Kommunistiske Parti under maoismen. Likvidationisterne lancerer en ond internetkampagne, hvor de går så langt som at sladre, sprede intern information om de revolutionære organisationer og, i de mest frastødende tilfælde, offentliggøre navne og billeder af påståede ledende medlemmer. Dette hjælper reaktionen med at uddele slag mod den revolutionære og kommunistiske bevægelse. Det er samarbejde med og legitimering af fjendens apparater, og hjælper på ingen måde at opbygge et kommunistisk parti, ej udgør det en metode for de revolutionære og kommunisterne for at udvikle kampen.

Formand Mao insisterede altid på nødvendigheden af at tegne linjen mellem Yenan og Sian korrekt, det vil sige mellem revolution og kontrarevolution. Han advokerede også for at »klart at skeldne de fejl, der finder sted ved det praktiske arbejde (problemer ved anvendelse) fra de principielle fejl (problemer med forståelsen), og adskille marxismen fra revisionismen«. Forsøget på at likvidere CRCPUSA forvirrer Yenan og Sian, og fejlene på principperne med dem, der er begået inden for det praktiske arbejde, og derved skader det indsatsen for at rekonstituere De Forenede Staters Kommunistiske Parti.

At beskylde folk for at være revisionistiske kræver en seriøs kritik af deres ideologiske, politiske og organisatoriske linje. Det kan kun laves ved at føre en vedvarende og langvarig tolinjekamp, og denne udføres altid med det formål at forene Partiet og ikke ødelægge Partiet. Vi opfordrer alle de ærlige kammerater i De Forenede Stater – som vi mener udgør det overvældende flertal af dem, der havde deltaget i rekonstitueringsprocessen – som ønsker at tjene kampen for rekonstitueringen De Forenede Staters Kommunistiske Parti, til at følge »Praktiser marxisme, ikke revisionisme; arbejd hen imod enhed, ikke for at splitte; opfør dig på en ærlig og hæderlig måde og lad ikke intriger eller løgne trænge ind«. En principfast tolinjekamp gennem de korrekte interne kanaler må føres med det formål at fast forene på grundlag af marxismen-leninismen-maoismen, kampen mod imperialismen, revisionismen og reaktionen og tjene revolutionens udvikling i USA som en del af og til tjeneste for den proletariske verdensrevolution. Vi kalder på alle de kammerater, der har kritik mod andre kammerater, til at frakaste sig alle postmodernistiske kriterier i kampen, for at afvise individualisme og personlige stridigheder. Al kritik skal have en politisk sans. Vi kalder på alle kammerater, der har begået fejl, til at gennemgå seriøs og ærlig selvkritik og rette op på fejlene i deres revolutionære praksis. Vi opfordrer alle kammerater, der er blevet efterladt uden pålidelige kontakter, til ikke at fortvivle eller åbne nogen organisatoriske debatter og information online, og heller ikke ophøre med deres arbejde med masserne, vi opfordrer dem indtrængende til at fortsætte med at udvikle deres revolutionære aktiviteter. Med den rette udvikling af tolinjekampen, vil du være i stand til at genoprette forbindelsen og deltage i den gennem de interne kanaler.

Likvidering af CRCPUSA tjener ikke revolution og bekæmper ikke revisionisme, snarere ødelægger det bestræbelserne på at forene kommunisterne under opgaven med at rekonstituere Det Forenede Staters Kommunistiske Parti. Opfordringer til at »ødelægge CRCPUSA« er kun udtryk for likvidationisme og er ikke måden, maoister kæmper for at pålægge den korrekte linje. På internationalt plan er CRCPUSA fortsat den eneste anerkendte organisation, der repræsenterer kampen for rekonstitueringen af De Forenede Staters Kommunistiske Parti, og vi opfordrer indtrængende alle kammerater til at udvikle den interne tolinjekamp, at anvende enhed-kamp-enhed, og på det kraftigste at afvise al sladren og politiarbejde.

Den internationale kommunistiske bevægelse støtter fuldt ud kammeraternes kamp i USA og vil støtte tolinjekampen for at rette op på fejl og for at opnå en højere enhed på vejen til at forenes under maoismen; og rekonstituering af USA’s Kommunistiske Parti.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s