Uncategorized

Et blik på Grønland

I anledningen af at det borgerlige danske valg nærmer sig, hvor det danske imperialistiske bourgeoisi, igennem deres valgcirkus skifter ud i deres repræsentanters rækker og forsøger at holde masserne for nar, genbekræfter vi os i den proletariske internationalisme og udgiver følgende artikel. Den danske imperialisme er et mindre, men ligeså udbyttende og undertrykkende, imperialistisk land, som har millionvis af massers sult, død og elendighed på samvittigheden. Et markant eksempel, som er værd at fremhæve, som denne artikel hovedsagligt vil beskæftige sig med, er en af den danske imperialismes to direkte kolonier, Grønland og Færøerne, hvor Grønland vil være i fokus denne gang.

Grønland er et øland, der ligger mellem det Arktiske og Nordatlantiske Hav og øst for det Canadiske Øhav, med et befolkningstal på omkring 56.466. Grønland er bl.a. kendt i Danmark for at være en del af ”Rigsfælleskabet”, eller det Danske Rige, sammen med Færøerne, og at Danmark hvert år sender et bloktilskud til landet. Grønland har indtil de seneste par år ikke været meget omdiskuteret, hverken i Danmark eller i resten af verden, indtil den tidligere præsident af USA, Donald Trump, udtrykte sit ønske om at købe Grønland fra Danmark tilbage i 2019.

1/3 af Grønlands befolkning bor i Nuuk.

Denne omtale af Grønland er ikke tilfældig i den internationale sammenhæng, hovedsagligt overfor tilskærpelsen af modsigelserne mellem yankee-imperialismen og den danske imperialisme, i strid og ledtog, mod den russiske imperialisme, også i strid og ledtog, hvor Grønland får en større militær og økonomisk interesse hos forskellige imperialister end tidligere.

Dette har ledt til denne arrogante imperialistiske omtale om Grønland og det grønlandske folk. Imperialisterne føler sig berettigede til at forhandle om Grønland og dets folk som var de en vare eller et bytte.

Historisk set har Grønland været permanent bosat siden omkring år 986 og har haft handelsrelationer med forskellige Europæiske magter bl.a. Danmark. I 1721 beslutter den dansk-norske kolonimagt at besætte Grønland for dets ressourcer (bl.a. spæk og tran) og strategiske position i kontrol af søveje nord for Norge. Missionæren Hans Egede grundlagde med kongen af Danmark-Norges velsignelse det Bergen-Grønlandske Compagnie og etablerede kolonien Godthåb der, hvor Nuuk i dag ligger.

Efter at Danmark-Norge brød op overgik Grønland til den danske kolonimyndighed.

Statuen af missionæren Hans Egede i Nuuk har flere gange været overmalet med rød maling.

Processen af kolonialiseringen af Grønland startede i 1721, i 1776 var kolonimyndigheden i fuld kontrol over al grønlandsk handel, og i begyndelsen af det 20. århundrede kulminerede den, hvor verden samtidig indtrådte i imperialismens periode. Kolonialiseringen af Grønland var et bidrag til den oprindelige kapitalakkumulation i Danmark og dermed er udviklingen af kapitalismen i Danmark bl.a. baseret på udplyndringen af det grønlandske folk.

Grønlands forbindelse til Danmark blev med invasionen af Danmark brudt den 9. april 1940, hvorefter Grønland fra 8. april 1941 var besat af yankee-imperialismen indtil 1945, hvor den danske imperialisme igen påtog overherredømme over Grønland med yankee-imperialismens velsignelse og spillede en vigtig strategisk rolle for yankee-imperialismen under den Kolde Krig imod det socialistiske Sovjetunionen og senere den sovjetiske socialimperialisme. Grønland var dengang og er stadig i dag en koloni af dan danske imperialisme, på trods af tendensen mod at blive en halvkoloni, med mere politisk uafhængighed med ”Hjemmestyrets” indførelse i 1979 og ”Selvstyrets” indførelse i 2009.

Dansk imperialisme har spillet og spiller en stor rolle i den Grønlandske økonomi. Royal Greenland er et af de største selskaber på Grønland, der selvom at være officielt set ejet af den grønlandske myndighed, er aktionærerne stort set alle medlemmer af det danske imperialistiske bourgeoisi. Royal Greenland hed før år 1986 Den Kongelige Grønlandske Handel og var grundlagt i 1774 under den danske stat.

Qullissat var en af mange byer og bygder i Grønland, hvor befolkningen administrativt bliver smidt ud og flyttet af myndighederne. Qullissat var en mineby og byen, hvor Grønlands første fagforening blev grundlagt. 1.400 beboere blev smidt ud fordi myndighederne valgte at lukke minedriften i området, og blev spredt over afstande der svarer til at flytte en person fra London og placere ham i Istanbul.

At have en kolonistatus betyder også at Grønland er underlagt økonomisk af den danske imperialisme. Den største bank i Grønland, GrønlandsBANKEN, er direkte grundlagt af danske banker, her i blandt Danske Bank. Møntfoden i Grønland er den danske krone, dog ofte med grønlandske motiver, men er styret af Nationalbanken fra Danmark.

Langt størstedelen af kapitalen på Grønland er bureaukratisk kapital, med mere end halvdelen af landets indtægter bestående direkte af bloktilskuddet fra Danmark. Desuden er den største eksportør til Grønland også den danske imperialisme, hvor mere end 70% af landets import kommer fra, bestående hovedsagligt af infrastruktur, produktionsmidler, mad, træ og brændstof. Dermed går en stor del af bloktilskuddet tilbage til Danmark ved at Danmark har monopol på eksport af kapital og varer til Grønland.

Den grønlandske produktion er desuden meget ensartet, med mere end 97% af hele landets eksport bestående af fisk og skalddyr, den største importør af disse værende Danmark (53%), efterfulgt af Kina (19,2%).

Grønlands eksport har varieret gennem årene, fra først at bestå af spæk og skind i starten af 1900-tallet, til i dag bestå næsten udelukkende af fisk og skaldyr. Mindedrift på Grønland har tidligere spillet en relativt større rolle, hovedsagligt bestående af kuludvinding. I dag er ønsket om at udvinde råstoffer på Grønland vokset, men denne gang for udvinding af uran og sjældne metaller. Andre imperialistiske magter, her i blandt den kinesiske socialimperialisme har dog fået større interesse i minedrift på Grønland, hvilket prægede det sidste valg afholdt på Grønland, hvor dog den bureaukratiske fraktion af storbourgeoisiet, og de reaktionære klasser i landet imod minedriften, vandt ud i denne omgang, især til fordel for yankee-imperialismen.

Grønlands BNP ligger på 13,8 mia. DKK, sammenlignet med Danmarks BNP på 2.504,2 mia. DKK. Grønlands BNP per indbygger 243.000 Kr., som sammenlignet med Danmarks er på 427.700 Kr. Men selvom Grønlands BNP per indbygger sætter landet foran endda visse imperialistiske lande er leveomkostningerne i landet meget høje og samtidig er 16,2% af befolkningen under imperialisternes egen officielle fattigdomsgrænse. Den imperialistiske udbytning har bragt en masse sociale problemer i Grønland, problemer der ikke altid har eksisteret, med en høj rate af alkoholisme og stofmisbrug i landet, en høj grad af og vold kvinder og børn, samt depression og høj selvmordsrate blandt befolkningen. Den danske imperialisme påtager sig ikke ansvaret for disse omstændigheder, men bruger derimod statistikkerne på chauvinistisk vis til at retfærdiggøre og uddybe deres fortsatte udbytning af Grønland.

Som i mange undertrykte nationer bliver enorme mængder af ressourcer i Grønland spildt på turisme med årligt 2 millioner turister, der kommer til og forlader landet. Denne industri udgør 450 millioner af landets indtægter om året.

Et andet kendetegn ved en undertrykt nation er emigrationen fra landet. Størstedelen af emigrationen fra Grønland sker fra Grønland til Danmark, med 18.563 grønlændere, som er født i Grønland, der nu bor i Danmark. Dette udgør næsten en emigration fra landet på 33% til Danmark alene. Dette sker bl.a. pga. jagten på bedre jobmuligheder og muligheder for flere og højere uddannelser, som ikke er gjort tilgængelige i Grønland.

Grønlændere, der bor i Danmark er hovedsagligt enten studerende eller arbejder for det meste i lavt betalte jobs, en proportionel større del af grønlandske immigranter end danskere er desuden også arbejdsløse og eller hjemløse. I følge et studie af ”International Work Group of Indigenous Affairs” har grønlændere 50% større risiko for at være hjemløse end danskere og er 12 gange mere eksponeret til at modtage behandling imod alkoholisme. Grønlændere møder desuden en enorm imperialistisk chauvinisme i Danmark, hvor en stereotyp om at grønlændere er alkoholikere og arbejdsløse er blevet skabt. Selvom en proportionel større del af grønlændere end danskere har disse problemer i Danmark, er grundlaget den imperialistiske udbytning af Grønland og den kapitalistiske udbytning i Danmark, og denne chauvinistiske stereotyp er med til at understøtte denne udbytning.

Denne import af grønlandsk arbejdskraft fra Grønland til Danmark er, som Lenin klargjorde, et vigtigt karaktertræk ved den imperialistiske udbytning og den parasitiske natur ved et døende system.

Militært set er Grønland fuldt ud domineret af Danmark. Grønland er en del af NATO, men ikke som et selvstændigt medlem, men under Danmarks medlemskab ligesom Færøerne er. Grønland besidder ikke sine egne væbnede styrker. Den militære tilstedeværelse på landet er udgjort af danske tropper og yankeetropper.

Grønlands politistyrke er en afdeling under det danske politi og mange politimænd er danskere sendt til Grønland, hvilket minder i praksis mere om en klassisk kolonimyndighed end en lokal politistyrke.

Indtil for nylig har Grønland ikke haft tilstrækkelige fængselsfaciliteter, så dem, der er dømt for mere seriøse forbrydelser, har været sendt til Danmark i Herstedvester fængsel i udkanten af København. I 2018 blev det estimeret at der befandt sig 30 indsatte, som er Grønlændere i fængslet. Et nyt fængsel, der kan huse de grønlandske fanger på Grønland, er under opbygning, som er en del af tendensen mod mere formel selvstændighed for Grønland.

Yankee-imperialismen spiller også en afgørende rolle i undertrykkelsen af Grønland, da den har især militære interesser i landet, som kan ses helt tilbage fra Anden Verdenskrig og gennem den Kolde Krig, nu tilskærpet af yankee-imperialismens strid mod den russiske imperialisme med dens ønske om at omringe den og fravriste den sin status som atomsupermagt.

Lenin lærer os at mindre imperialistiske lande som Danmark har deres lille del i kolonierne kun på grund af de større imperialistiske magters modsigelser i mellem sig. I denne forstand har USA-imperialismen også givet Danmark retten til at beholde Grønland som sin koloni i så lang tid, i en periode hvor USA gennem FN pressede lande som Storbritannien og Frankrig til at omdanne deres kolonier til halvkolonier. Dette ses tydeligt da USA overrak Grønland til Danmark efter besættelsen i 1945.

Thulebasen er en militær luftbase på Grønland, der er direkte styret af USA.

Grønland tjener militært til at kontrollere det Arktiske Hav og fungerer for yankee-imperialismen som en frontlinje mod russiske interkontinentale missilangreb. I sammenhæng med dette, og for at overvåge luftrummet, er militære radarstationer placeret både på Grønland og på Færøerne.

Hvad kendetegner så Grønlands fremtid? Grønland er en koloni af den Danske imperialisme, men den danske imperialisme kan ikke regere som den har gjort før over Grønland. Grønland følger tendensen, som kunne ses ved kollapset af det globale koloniale system efter Anden Verdenskrig. Dvs. at Grønland tenderer mod at gå fra at være koloni til halvkoloni, både i lyset af massernes afvisning af imperialismen og ønsket om ikke længere at levet under det koloniale system, men også de øvrige imperialistiske supermagter og magters voksende strid interesse i landet gennem deres repræsentanter i partier i det grønlandske parlament der står for udefrakommende investeringer og uafhængighed.

Vi genbekræfter os i at imperialismen er bundrådden helt ind til sin kerne, og er i dag i sin sidste fase af forrådnelse, i sin sidste krise. På grund af imperialismens natur og efterfølgende dens egen karakter, som den har bevist i historien, er bourgeoisiet ikke længere i stand til at føre, lede og fuldende den Demokratiske Revolution. På samme måde vil Grønlands overgang fra koloni til halvkoloni ikke betyde den grønlandske nations befrielse, men kun at Grønland har skiftet udbytter.

I de lande, hvor den Demokratiske Revolution ikke fandt sted, hvor den ikke er blevet fuldført i den borgerlige revolutions epoke, er opgaven og pligten påhvilet proletariatet som den ledende kraft med bønderne som base, at gennemføre den demokratiske revolution af en ny type; revolutionen af Nyt Demokrati. Dette, uafbrudt efterfulgt af den Socialistiske Revolution, efterfulgt af Kulturrevolutioner, hele vejen med Folkekrig indtil Kommunismen.

Imperialisterne ved dette, og de frygter en organiseret og uafhængig bevægelse for national befrielse på Grønland ledt af proletariatet, hvilket bl.a. var en af årsagerne til at medlemmer fra Danmarks Kommunistiske Parti var bandlyst fra at rejse til Grønland i lang tid.

Den danske imperialisme skal stoppes, da den grønlandske nation hovedsagligt konkret bliver undertrykt af den danske imperialisme. Vi gør dette gennem at udvise proletarisk internationalisme, støtte det grønlandske proletariat og folk og ved at afsløre og bekæmpe den danske imperialisme.

Referencer:

https://worldpopulationreview.com/countries/greenland-population

https://www.royalgreenland.com/royal-greenland/about-royal-greenland/corporate-structure-and-governance/

https://oec.world/en/profile/country/grl/

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/groenlaendere-i-danmark-sidder-ikke-kun-paa-baenken-og-drikker-oel

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/hjemloese-groenlaendere-skal-taelles

https://www.dr.dk/nyheder/politik/analyse-groenland-i-doedens-gab

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenlandic_people_in_Denmark

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s