Uncategorized

Boykot de borgerlige valg! Kæmp og gør modstand!

Tiden er kommet til at det reaktionære Folketingsvalg afholdes. Forskellige oppositionspartier i Folketinget melder sig på banen for at ”indskrænke Mette Frederiksens magt”.

Radikale venstre truede med at vælte regeringen, hvis der ikke blev udskrevet Folketingsvalg inden folketingets åbnigstale den 3. oktober. Socialdemokraterne trak den dog med en dag.

Men de borgerlige oppositionspartier indenfor folketinget kritiserer i virkeligheden kun Mette Frederiksens ”magtfuldkommenhed”, fordi de selv ønsker den, de repræsenterer ikke folkets vilje, kun udbytternes.

Den nuværende regering har afsløret sig selv, hvilket er hvad de øvrige borgerlige oppositionspartier ønsker at kapitalisere på. Det er blevet klart at bourgeoisiet ikke kan regere som de gjorde før under pandemien. I stedet lader ønsket til at være om en regering på tværs over ”midten”, der kan samarbejde omkring oprustningen og håndteringen af krisen for bourgeoisiet.

Valget finder sted i en enorm tilskærpelse af den imperialistiske krise, som er blevet forværret af krigen i Ukraine. Krisen eksisterede før, men krigen har forværret den.

Magthaverne håndterer ikke krisen for at lette byrden på folket, f.eks. ved at afskaffe momsen og gøre transport billigere, så man kan betale for sine stigende regninger og dyrere mad, efter at huslejen allerede har spist den største bid af lønsedlen. I stedet forbereder de sig på en ny imperialistisk verdenskrig gennem den største militarisering set siden 2. Verdenskrig.

Vi ser i dag flere og flere stå i køer til madhjælp eller financielle råd, folk har allerede nu ikke råd til at varme deres hjem op, mens vinteren står for døren.

Det er klart at denne stat ikke tjener folket. Ikke et eneste borgerligt parti vil tjene os, hverken Mette Frederiksens regering eller nogen opposition indenfor Christiansborg.

Folketingsvalget er et cirkus, som bourgeoisiet bruger til at erstatte deres repræsentanter for deres udbytning, mens de holder folket for nar. Derfor kan der ikke komme noget godt ud fra det system som udbytterne selv opretholder. Arbejderklassen har aldrig vundet nogen sejre ved at gå med i udbytternes spil, hvor meget bourgeoisiet end prøver at skjule det.

Det er derfor korrekt og retfærdigt at boykotte de reaktionære valg og kæmpe og gøre modstand. At boykotte valgene delegitimerer udbytternes magt og enhver reaktionær politik for proletariatet de end vil foretage sig.

Systemet er fuldkommen råddent. Hver en lovgivning og løgn, som magthaverne kommer ud med viser at de frygter vores klasse og folket. Vi ser som resultat den stigende magtbeføjelse hos den udøvende magt, mere overvågning, mere politivold. Det er så meget, de frygter folket i det demokrati, de hævder, vi har i Danmark.

Vi må kæmpe og kræve vores rettigheder, som de hver dag prøver at vriste ud af hænderne på os, for det daglige brød og for i sidste ende at erobre magten. Og vi kan kun kæmpe ved at gå udenom udbytternes eget system, ved ikke at spille efter deres regler, men kæmpe på vores egne præmisser.

Gennem kampen vil vi kæmpe for at rekonstituere Danmark Kommunistiske Parti, som et Parti der i sandhed tjener folket, proletariatets fortrop i Danmark. Et Parti med dybe rødder blandt masserne, som skal lede Folkekrigen i Danmark og knuse den gamle stat og opbygge en Rød Stat, hvor arbejderklassen, proletariatet har magten. Foruden magten er alting en illusion.

Klistermærker fra den revolutionære bevægelse i Danmark med parolen: “Boykot de borgerlige valg! Kæmp og gør modstand!” spredes over hele landet mere for hver dag. Billedet ovenfor er sat op af proletariske revolutionære i Esbjerg.


Vi tjener dette mål ved uforsonligt at bryde med revisionismen og den demokratiske kretinisme gennem det leninistiske princip om at bruge valgene til at agitere blandt masserne for revolution. Ud fra både den nationale kontekst, hvor den borgerlige danske stat afslører sig selv mere og mere, og det faktum at vi befinder os i Den Strategiske Offensiv af Den Proletariske Verdensrevolution, kan vores agitation kun ske gennem et valgboykot.

Boykot de borgerlige valg, kæmp og gør modstand!

Man kan ikke stemme sig fra udbytning, boykot de borgerlige valg!

For rekonstitueringen af Danmarks Kommunistiske Parti!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s