Uncategorized

Busbøderne stiger

Flere busselskaber, bl.a. Arriva og Movia har besluttet sig for at hæve satsen på bøden fra 750 kr. til 1000 kr. hvis man kører uden billet.

Movia indfører bødehævningen per den 1. oktober i år, mens Arriva allerede har gjort det. De jyske trafikselskaber, Midttrafik, Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab, hæver bøderne til 1000 kr. fra den 1. september i år.

Begrundelsen for at hæve bøderne selskaberne har givet er bl.a. inflationen, da bødernes afgift ikke har ændret sig siden 2011. Men denne stigning i bøden fra 750 kr. til 1000 kr. går langt udover stigningen i inflationen siden 2011 og er endnu en måde at straffe masserne hårdere på, især under stigningerne i priserne på mad, el, gas og huslejen.

Siden corona brød ud i 2020 har der generelt været mere modstand mod billetkontrollører, derfor ser man nu aldrig kontrollører gå alene, men altid i grupper på mindst 2. I visse tilfælle bliver de nu også endda på nogle buslinjer eksorteret af civilt klædt politi.

Siden krisen fra 2020 er flere begyndt at køre sort. Traffikselskaberne prøver nu at løse dette gennem den klassiske måde for bourgeoisiet at løse dette problem på: ved at straffe folk endnu hårdere.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s