Uncategorized

Imperialisternes fornægtelse af befrielseskampen

Op til den 9. maj i år er der blevet udøvet hærværk mod mindesmærket i Allinge for de faldne Sovjettiske soldater, der døde på Bornholm. Det politiske budskab fremstilles som en fordømmelse mod den russiske imperialismes invasion af Ukraine, men monumentet er ikke opstillet til ære for det imperialistiske Rusland, uanset hvor meget den Russiske stat forsøger at overtage det ved at opstille russiske flag hvert år den 9. maj, som en del af den russiske imperialismes forsøg på at fordreje den Røde Hærs og partisanernes sejr over det imperialistiske og fascistiske Tyskland.

Sovjetunionen befriede bornholm den 9. maj 1945, efter flere dages kampe, fordi de tyske besættere nægtede at overgive sig. De eneste danske tropper var modstandskæmpernes kampgrupper, den danske imperialisme havde først kollaboreret med de tyske besættelsestropper, men siden den 29. august 1943 blev hele det danske statsapperat underlagt det tyske. Derfor forsvarede den Røde Hær Bornholm, indtil den 4. april 1946, hvor danske tropper igen kunne forsvare landet. Tilbagetrækningen af Sovjetunionens tropper blev meddelt af Sovjetunionens Udenrigskomissar Molotov, uden nogen betingelser.

Senere er historien blevet fordrejet til at snakke om Sovjetunionens besættelse af Bornholm, uden for sammenhængen af befrielsen fra den tyske besættelse og fraværet af en fungerende dansk regering og hær. I de imperialistiske medier og i den imperialistiske historieskrivning, virker det næsten til at tilstædeværelsen af den Røde Hær på Bornholm, bliver fordømt mere, end den tyske fascistiske besættelse, som den Røde Hær befriede Bornholm fra, for ikke at nævne befrielsen af hele Europa.

De danske imperialister prøver at vaske deres hænder rene, ved at forsøge at aflede opmærksomheden fra den danske imperialismes kollaboration med de tyske okkupanter og samtidigt forsøge at slette Danmarks Kommunistiske Partis ledende rolle i modstandskampen, for kun at fremhæve nationalbourgeoisnationaliets deltagelse i befrielsen, som først kom efter de kommunistiske partisanere havde kæmpet for Danmarks befrielse i flere år og var den ledende kerne i den.

I Forbundsrepublikken Tyskland er der også blevet udført et fosøg på at slette den Røde Hærs og Partisanernes rolle i befrielsen af Europa, ved at forbyde kommunistiske symboler ved monumentet for sejren over fascismen. Kammerater fra Dem Volke Dienen skriver:

Ud over et nyt åbenlyst indhug i forsamlingsfriheden, betyder dette også et angreb på kulturen af mindehøjtidligheder og historieerindrindelse. De ønsker at chikanere massernes mindehøjtidlighed og få dem til at glemme, at befrierne også havde et alternativ til deres rådne imperialistiske system i deres felttasker. Det er nødvendigt at modstå dette og forsvare hvem befrierne var: Den Røde Hær under Kommunisternes lederskab, i især Kammarat Stalins.

Siden 1985 er den 9. maj blevet misbrugt af det Europæiske Fællesskab (i dag den Europæiske Union) til at fejre “Europadagen”, endnu et forsøg på at slette sejrsdagen over den tyske fascisme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s