Uncategorized

Udbytningen af det ukrainske folk

Regeringen har erklæret at de gerne vil modtage ukrainske flygtninge, gerne op imod 100.000 af dem, hvilket er i stor kontrast til hvordan flygtninge fra Vestasiatiske og Nordafrikanske lande er blevet behandlet. Den danske imperialisme, fra regeringen, kommuner, virksomheder, borgerlige medier, fremstiller dette løgnagtigt som en solidarisk handling, som om at imperialisterne kunne have nogen motivation ud over at øge deres udbytning over proletariatet i Danmark og over for verdens folk. Helt fra starten af siden flygtningne er kommet til Danmark, har snakken været om hvordan de kunne få ukrainerne til at tage lavtløn jobs i den danske industri, landbrug og servicejobs. Derfor har der også blevet indført en ”særlov” der giver særlige rettigheder til ukrainske flygtninge. Det betyder at de har nemmere ved at kunne komme til Danmark og få et arbejde, men deres arbejdskraft bliver stadigt udbyttet og det er typisk de hårdeste jobs, til den laveste løn som de får.

Udbytningen af ukrainske landarbejdere i Danmark

Det er ikke nyt at ukrainere er blevet brugt som billig arbejdskraft i Danmark, især inden for landbrug og gartneri har udbytningen af ukrainsk arbejdskraft, været med til at sikre profitter til landbrugskapitalisterne. Inden for landbruget har man i mange år ansat ukrainere under titlen ”landbrugspraktikant”, selvom ansættelsen ikke indgår i noget uddannelsesforløb og kan vare op til 1,5 år, på denne måde kan de helt lovligt aflønnes til 73 kr. i timen, hvilket er halvdelen af minimumslønnen for en ufaglært arbejder. Men udbytningen er i realiteten meget mere grov, ud over at de officielt kun modtager 73 kr. i timen, er det regelen snarere end undtagelsen at der er: ulønnet overarbejde, lavere timeløn end overenskomsten, systematisk tilbagebetaling af dele af lønnen til firmaet, tvungen overbetaling for kost og logi, osv.. Alt dette betyder at de ukrainske landarbejdere i Danmark bliver udbyttet meget groft og endda feudale udbytningsmetoder. Det betyder at de omkring 5000 ukrainske landbrugsarbejdere i Danmark, hvoraf 2000-3000 er ansat som ”landbrugspraktikanter”, bringer hundredevis af millioner i ekstraprofitter til landbrugsindustrien alene fra lønbesparelser ved ”landbrugspraktikant”-ordningen , i forhold til hvis de skulle betale fuld løn. Hvis man tæller de udbytningsformer som er ”ulovlige” (men som ikke retsforfølges af den danske stat som forbrydelser), og tæller de omkring 11-12.000 udlændinge i landbruget med, især ukrainere og rumænere, så er det ikke svært at forestille at der er tale om millarder i ekstraprofitter. Så får man i hvert fald en idé om skalaen af udbytningen af arbejdskraft fra undertrykte nationer er, hvis man kigger alene på én industri og kun på den direkte udbytning inden for landets grænser.

Den udbytning går også hånd i hånd med grov undertrykkelse af de ukrainske gæstearbejdere. For at forhindre oprør mod udbytningen, er selve opholdstilladelsen afhængig af chefens nåde, så hvis man klager, bliver man bare fyret og sendt hjem igen. Her ser vi igen hvordan at feudale metoder anvendes mod disse gæstearbejdere, da de praktisk taget er stavnsbundne og da de fleste står i gæld til et rekruteringsbureau i Ukraine, er det heller ikke nogen reel mulighed at rejse hjem, før de har betalt deres gæld. De bliver også udsat for nedværdigende og chauvanistiske forhold, eksempelvis at skulle bo oven på en kostald, i en ”lejlighed” med beskidte kummerlige forhold, som de endda skal betale husleje for, af deres i forvejen lave løn. Et eksempel på den national-chauvanistiske adfærd er hvordan en kvindelig ”landbrugspraktikant”, blev tvunget til at bære en kæde om halsen med et skilt, hvor der står at hun skal skifte sko mellem staldene, fordi chefen mente at hun ikke overholdte arbejdsreglerne.

Den danske imperialismes planer for de ukrainske flygtninge

Interesseorganisationen for landbrugskapitalisterne har også udtalt stor interesse for at ansætte flygninge i landbruget og de vil ikke garantere at løn- og arbejdsvilkår der er det samme niveau som de danske. Formanden for ”Landbrug og Fødevarer” udtaler:

”Situationen i Ukraine fylder for mange danske landmænd. Mange har eller har haft ukrainske familier, som har været en både dygtig og pålidelig arbejdskraft, og som ofte også er blevet gode venner. Så derfor berører krigen os alle sammen meget dybt”, her ser vi at deres motiv først og fremmest at udbytte ukrainernes arbejdskraft.

Det forventes at ukrainerne i større grad vil få jobs inden for andre områder end landbruget, Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har udtalt at regeringen regner med at andre sektorer vil ansætte flere ukrainere og det kan være med at afhjælpe ”manglen på arbejdskraft”, dvs. det kan være med at sænke det generelle lønniveau, ved at ansatte ukrainerne til en lavere løn, end hvad danskere typisk får. Her kan det især være relevant at kigge på ældreplejen, hvor dårlige arbejdsvilkår og en elendig løn har gjort at der er en stor mangel på folk der gider arbejde med det. Her kan det være at der især vil blive ansat mange af de kvinder, som udgør langt størstedelen af flygtningene. Også i sygeplejen kan der på mellemlang sigt blive ansat ukrainere med erfaring inden for faget. Alt dette kan bruges til at modvirke de kampe, der har været for bedre løn- og arbejdsvilkår i de kvindedominerede fag, især fordi det hele kan stilles op som om det bare er hjælp til de ukrainske flygtninge.

Derfor handler det heller ikke om at være imod at ukrainere kan flygte til Danmark, men at afsløre at det ikke er velgørenhed, men derimod udbytning af ukrainerne, der samtidigt skal bruges til at sænke lønnen generelt i Danmark. Bourgeoisiet snakker om ukrainerne som de er slaver der skal tjene den danske imperialisme, de skal placeres de steder i landet hvor virksomhederne efterspørger dem, de skal bo i containerbyer der ligger på forurenet land, flygtninge med bestemte kompetencer skal prioriteres over andre, alt dette afslører at den ”solidaritet” de udviser, kun er til for at prøve at redde den danske imperialisme, som er i en dyb krise, som der ikke er nogen vej ud af for det imperialistiske bourgeoisi. Det eneste rigtige er at proletariatet i Danmark og de ukrainske flytninge, må stå side om side imod den danske imperialismes planer om at bruge krigen i Ukraine til at øge udbytningen, i et forsøg på at fastholde deres profitter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s