Uncategorized

AND: Den Progressive Kimære af Opportunistister og Revisionistister og det Ukrainske Folks og Nations Nationale Befrielseskrig

Vi udgiver en uofficiel dansk oversættelse af A Nova Democracias artikel delt på Kommunistiske Internationale Netavis (CI-IC.org).

A Nova Democracia: Den Progressive Kimære af Opportunister og Revisionister og det Ukrainske Folks og Nations Nationale Befrielseskrig

Fra opportunisternes og revisionisternes platforme er forsvaret af lakajregeringer eller endda andenrangs imperialistiske magter blevet udbredt i lang tid, som om dette var en indsats i den antiimperialistiske kamp.

På grundlaget af dette forsvar vil vi her begrænse os til at afgrænse revisionismen ren og skær, da den erstatter begrebet klassekamp med geopolitik og betragter regeringer som lakajer af russisk imperialisme eller kinesisk socialimperialisme, såsom Venezuela, Cuba osv., som antiimperialistiske, mens folket, især arbejderne og bønderne i disse lande, fortsat bliver undertrykt på alle sider af den interimperialistiske kamp. I den forbindelse er der utallige værker fra marxismens klassikere, fra den Store Lenin, Formand Mao Tsetung til Formand Gonzalo, som vi må vende os til for at få en bedre forståelse. Den teoretiske kamp her vil dog ikke være i fokus, alligevel, men den fulde og konkrete demonstration af visse kensgerninger, som piller opportunisternes argumenter, at borgerkrigen i Ukraine og den nuværende russiske invasion af landet kunne være progressive, fra hinanden.

Den nylige invasion genoplivede ‘anti-imperialismen’. Revisionisterne, som så sig nødsaget til at forsvare det imperialistiske Rusland i dets grumme mål om at opdele regionen. Men denne ‘anti-imperialisme’, der tager parti for de reaktionære russiske eller kinesiske regeringer i kampen mod USA og EU-imperialister, er allerede blevet forstærket siden 2014, hvor Ukraines lakajregering blev væltet af USA’s og EU’s koalition.

Med hensyn til den korrekte analyse af den aktuelle konflikt, som er sprunget til stadiet af en rovkrig, anbefaler vi den nylige AND, “Imperialisterne slår på trommer til krigen, som de endnu ikke kan slippe løs”, som siger “Yankee-imperialismens plan, som har opereret i mindst 20 år, udover at stationere tropper i visse stillinger i Østeuropa, skal den omringe Rusland med sit antimissilforsvarssystem, der er i stand til at neutralisere russiske atomkrigskapaciteter. Siden midten af ​​2000’erne har Yankeerne formået med EU, gennem NATO, i hemmeligt samarbejde og kamp, ​​at installere deres forsvarssystem på kontinentet, på vej mod øst (…) Som Formand Mao Tsetung analyserede, i 1960’erne, vil en ny verdenskrig, selvom den er uundgåelig, kun forekomme, når der ikke er nogen anden måde at fortsætte opdelingen af ​​verden på. Indtil videre vil stridighederne mellem imperialisterne nødvendigvis komme til udtryk som deres invasioner og krige mod de undertrykte nationer, hvilket forværrer det, der er tidens og nutidens hovedmodsigelse.” Vi skal dog gå tilbage til invasionens historie, specifikt til 2014, for at analysere nogle nøglepunkter, der ligger til grund for den aktuelle situation, og forstå den igangværende aggressionskrig fra dens rødder.

Vi må tage udgangspunkt i den betragtning, at den kapitalistiske genopretning for mere end halvfjerds år siden fandt sted i det tidligere USSR, det sovjetiske proletariats magttab, der førte til etableringen af ​​et ultrareaktionært styre derhjemme og et socialimperialistisk styre i udlandet. Det vil sige, med den Store Lenins ord, når han refererede til holdningen hos Anden Internationales forrædere, som retfærdiggjorde deres forsvar af de imperialistiske regeringer, idet de under Første Verdenskrig stemte for krigskreditten om at være “socialistiske i ord og imperialistiske faktisk”. En situation, der forvandlede de tidligere socialistiske republikker, der udgjorde USSR, til blot satellitter (semikolonier og indflydelsessfærer) for den spirende russiske socialimperialisme, centreret om den tsaristiske chauvinisme i “det store moderrusland”, som går gennem sammenbruddet af dens tilbagestående statsmonopolkapitalisme over for den hårde konkurrence situationen på det verdenskapitalistiske marked, for at tage situationen i Rusland i de sidste årtier, hvor dets imperialistiske bourgeoisi, gennem Putin-klikens magtovertagelse, begyndte at kæmpe for at forhindre dets semi-kolonier i at overgå til yankee-styre. Og set i lyset af den virkelighed, som yankee-offensiven påtvunget for at trække sådanne lande ind i dets domæne, ved at destabilisere de pro-russiske regeringer og endda fremme undergravende handlinger, såsom afsættelsen af ​​Yanukovich-regeringen i 2014.

Det, der fulgte efter dette kup, var en proces med territorial opdeling og begyndelsen på en borgerkrig, hovedsageligt i østen, kendt som Don Basin (Donbass). Den kendsgerning, at denne modstand i starten havde sin base blandt folkelige militser med en stærk nationalistisk stemning over for Sovjetunionen og i den antifascistiske stemning i en god del af befolkningen – som er arvtagere til krigen mod nazi-fascismen, under ledelse af den store Stalin – førte til, at den barnlige og vildledte venstrefløj i konflikten så en progressiv kimære, endda en igangværende socialistisk revolution eller i det mindste en antiimperialistisk krig, og overtog den russiske imperialismes officielle diskurs om, at det var udelukkende om at “bekæmpe nazisterne” og generalisere det, at det ukrainske folk ville være nazister og dermed retfærdiggøre deres underkastelse.

Ikke desto mindre viste forløbet af 2014-konflikten på mindre end et år, at på grundlag af Ruslands interimperialistiske kamp med USA og EU, den nødvendige og mulige, omend sene, folkets nationale befrielseskrig gennem kontra-genopretningskampen, ​​der som der er afventende siden den kapitalistiske genoprettelse i slutningen af ​​1950’erne, var det der skete, at russiske interesser tiltrådte dette formål, hvilket påførte folket nederlag og kapitulation til den nationale befrielseskrig. Alt dette understøttes for det meste af reaktionære ideologier af nostalgi for det russiske imperium, kristen-ortodoks fundamentalisme, borgerlig nationalisme, russisk socialchauvinisme og endda nazi-fascisme, ideologier spredt og beskyttet af det nuværende russiske regime, som en måde at bekæmpe ”Vestlig liberalisme”. Alt dette bringer objektivt denne krig, som i dag springer til stadiet af stadie en aggressions- og udplyndringskrigs fra russisk imperialisme, meget tættere på borgerkrige i Tjetjenien, Bosnien osv., til forsvaret for “indflydelsessfærer”, end en national befrielseskrig mod den imperialistiske angriber, selv om de ledes af borgerlige nationalistiske kræfter eller af det nationale (mellem)borgerskab, som for eksempel i Palæstina. Lad os komme til kensgerningerne.

Janukovitj-regeringen var en lakajregering af russisk imperialisme

Janukovitj var en politiker dannet af den russiske reaktion siden begyndelsen af ​​det nuværende århundrede, hvor den allerede kæmpede for opdelingen af ​​Donbass-territoriet fra resten af ​​Ukraine, som en måde at skabe en bufferzone dér, eller i værste fald af sin ‘finlandisering’. * der kunne stoppe NATOs fremmarch, som igen begyndte at fremskynde optagelsen af ​​tidligere medlemmer af USSR. Efter mislykkede separatistiske forsøg i midten af ​​1990’erne stillede han op som kandidat i midten af ​​2000’erne for at blive guvernør i regionen. Efterfølgende, som sejrende i valgfarcen i 2010 om posten som præsident, fortsatte han straks med at udføre ordrer fra Moskva. Beslutninger, der signalerede mere autonomi for donprovinserne, som kraftigt intensiveret modsætningen med det imperialistiske bourgeoisi knyttet til EU og også nogle russiske oligarker i kamp og samarbejde med Vladimir Putin. Dråben for sidstnævnte var beslutningen om at nedlægge veto mod optagelse i Den Europæiske Union, set af russerne som et skridt mod NATO-medlemskab og af yankee og EU-imperialismen som den korteste vej til at kvæle Rusland, neutralisering af dets atommagt og dets underkastelse, en situation, uden hvilken yankee-imperialismen ikke kan bevare sin status som en enkelt, allerede stillet, hegemonisk supermagt.

Forværringen af ​​massernes levevilkår og forværringen af ​​den imperialistiske krise siden 2008 skubbede masser på gaden i millioner i begyndelsen af ​​det sidste årti over hele kloden, hvilket forstærkede folkelige mobiliseringer. De ukrainske masser, der manglede en revolutionær fortrop, blev oprindeligt styret mod at vælte Janukovitj, en allerede demoraliseret og svag hersker, bredt set som Putins dørmåtte, og derefter mod dannelsen af ​​en statslig militærjunta på linje med “Vesten”.

Euromaidans militærkup

I løbet af demonstrationerne var der en stigning af højreekstremistiske paramilitære styrker, bevæbnet og brugt som galionsfigur i belejringen af ​​Maidan-pladsen. Disse nazi-fascistiske kræfter, som yankee og EU-imperialismen brugte til at erobre magten, fik deltagelse i det etablerede regime og en vis autonomi til at udføre deres nazi-fascistiske, eugeniske, anti-immigrant-, anti-kommunistiske og terrorpolitik, for at gribe og rydde op i Ukraine for kommunister og alle mulige etniske minoriteter, set som skadedyr, der skal udryddes, og sætte en stopper for enhver folkelig modstand. Men efterhånden som russerne kontrollerede deres oprørere, gjorde ukrainere i Kiev det samme over for nogle nynazistiske grupper, hvilket i stigende grad mindskede deres institutionelle deltagelse.

Men at hævde, at fascismen blev født eller døde der, eller at den er eksklusiv for Ukraine, er blot en gentagelse af den officielle tale fra Moskva eller Kiev. Sandheden er, at som et resultat af imperialismens generelle krise, især dens forværring og indtræden i en ny fase af hidtil uset krise i 2008, opstod nynazistiske grupper og højrenationalistiske radikale over hele Vest- og Østeuropa, såvel som i Rusland, drevet af den chauvinistiske og nostalgiske diskurs fra æraen med antikke imperier og, især i denne region, fra tsarimperiet og endda fra et fjerntliggende ukrainsk imperium, stimuleret af selve propagandaen fra de respektive reaktionære regeringer.

Oprørsbevægelsens opståen

Den såkaldte oprørsbevægelse blev styrket netop i provinserne Donetsk og Lugansk (grænser til Rusland) kort efter kuppet, der afsatte Janukovitj, som en fortsættelse af den russiske imperialistiske interventionspolitik og rettet mod dens ultimative mål, adskillelsen og uafhængigheden af Donetsk og Lugansk, og installerede lejesoldater, spioner og russiske officerer, som allerede havde kæmpet i Tjetjenien, Bosnien, Georgien og andre for at lede militariseringen af ​​modstandsfronterne. Som allerede nævnt, at det var en del af den russiske imperialismes plan, som blev udarbejdet for årtier siden, og at den nu så en chance for at materialisere sig, hvilket afslørede russisk og amerikansk samarbejde om opdelingen af ​​territoriet. Helt i modsætning til den vestlige opportunistiske venstrefløjs uskyldige og barnlige opfattelse om, at fordrivelsen af ​​nazi-fascisterne ville være den store sag. Dette er en del af den tale, som Putin nu bruger til at invadere ukrainsk territorium. Nederlaget for den ukrainske reaktionære hær og oprettelsen af ​​en folkelig regering og genforeningen af ​​hele det nationale territorium, med ret til selvbestemmelse for undertrykte folk og nationer, der bor i territoriet, dette ville være programmet for enhver kommunistisk revolutionær, men dette blev aldrig konkret udtalt i den postsocialistiske æra. Det er heller ikke nu, på grund af manglen på den proletariske fortrop, at den revolutionære enhedsfront af folket ikke rejser sig, som den burde, for at optrevle med Zelensky-regeringen, for at opfordre medlemmerne af de væbnede styrker til revolutionær patriotisme og at skabe en guerillahær midt i kampen, at føre en sand national befrielseskrig, at transformere mostandskampen om til Folkekrig af befirelse for at smide angriberen ud og styrte zelenskyregeringen, som er en lakaj af yankee-imperialismen og EU.

Lige i begyndelsen af ​​konflikten udnyttede Putin den store patriotiske følelse over for det uddøde USSR og den antifascistiske følelse, stimulerede denne i regionens befolkning, opmuntrede og bevæbnede oprørere til at bekæmpe de “ukrainske nazister”. Mange masser kastede sig modigt og heroisk ind i kampen som bevis på udviklingen af ​​den revolutionære situation for at tage kampen op for kontragenopretning som en revolution af Nyt Demokrati og uafbrudt til socialisme, siden Ukraines betingelse, med den kapitalistiske genoprettelse i Sovjetunionen, som halvkoloni af den social-russiske imperialisme og derefter russisk imperialisme, bragte landet tilbage til betingelserne for den økonomiske og sociale tilbageståenhed i perioden før 1917, dog under betingelserne for udviklingen af ​​den nuværende imperialisme. Selv internationale brigader blev dannet i efterligning af de heroiske internationalistiske brigader i borgerkrigen til forsvar for den spanske republik, da antifascistisk stemning forenede masser fra hele verden for revolutionen i det land. Men i mangel af en proletarisk ledelse i Ukraine, med den borgerlige genopretning, som anvendte en uafhængig og klassepolitik, afhængig af russiske våben og penge, der blev revolutionære og antifascistiske, udviklede krigen sig ikke som en revolutionær krig, men som en krig ved fuldmagt under kommando af de russiske imperialister i kampen i Donbass og nu af yankee-imperialisterne og EU.

Anti-fascistisk og anti-nazi-fascistisk kamp blandt oprørerne

Selv diskussionen om at “bekæmpe nazisterne” og “folkelig revolution” begyndte at falde fra hinanden, da de i 2014 selv på oprørernes side myldrede med fascistiske bataljoner. Såsom Eurasian Youth Union, Imperial Russian Movement, Slavic Union og Movement Against Illegal Immigration. Andre inkluderer også ‘Svarozhich’, ‘Rusich’ og ‘Ratibor’ bataljonerne, som havde hagekors eller det russiske imperiums farver i deres symboler og ‘Interbrigaderne’ med medlemmer af den åbenlyst nynazistiske gruppe, ‘Andet Rusland’ ‘.

Endelig afslørede den første guvernør i “Folkerepublikken Donetsk”, Pavel Gubarev, at han var knyttet til det yderste højreparti, den russiske nationale union, knyttet til den russisk-ortodokse hær, en separatistgruppe.

Det er også umuligt at benægte indflydelsen på konflikten mellem grupper ledet af den såkaldte “Fjerde Politiske Teori”, en type russisk fascisme, en metafysisk og idealistisk teori skabt af Aleksander Dugin, en ortodoks gurukandidat for det nye Rasputin.

Sandheden er, at selv i begyndelsen, da der var dannelse af kampbrigader, der var mere på linje med libertære idealer, hvad enten de var venstreorienterede eller socialistiske, blandt disse, de internationale, var de aldrig flertallet eller endog dannede vigtige sektorer, der var politisk aktive i konflikten.

I sidste ende opstod den russofile imperialistiske ideologi hegemonisk dominerende i det østlige Ukraine, udtrykt i den symbologi, kultur og politik, der blev proklameret af regeringerne i de såkaldte folkerepublikker.

Udrensninger i oprørernes rækker og FSB

Oprørernes ledere viste sig efterhånden som fraktioner af det russiske bourgeoisi, også i den interne kamp i de nyoprettede områder. Det største eksempel er oprørsgeneralen Igor Strelkov, entusiastisk hyldet som en populær og revolutionær leder af den småborgerlige og opportunistiske venstrefløj. Senere afsløret med dokumenter lækket af hackere, at han var en russisk spion for FSB (afløser for KGB). som opnåede berømmelse og efter udrensningen forfremmet inden for oprørsstyrkerne, vendte tilbage til Rusland, hvor han blev chefpolitiker for et nostalgisk parti i det russiske imperium, der søger annekteringen af ​​hele Eurasien.

Og da Rusland på det tidspunkt nåede til våbenhvileaftaler med Kiev-regeringen, blev foreningen under en enkelt kommando af alle militser derefter påkrævet, hvilket satte russiske interesser på kant med de lokale ledere og krigsherrer, som dannede og spredte deres kontrol og magt, over bl.a. hele territorier, hvor det sorte marked var kontrolleret, eller endda med dem af mere idealistiske kommandører, der stadig forestillede sig en fuldstændig sejr over centralregeringen og genforeningen af landet.

En efter en blev disse oprørskommandører, der blev betragtet som irreducerbare eller endda nogle, der kaldte sig “socialister”, dræbt under omstændigheder, der ikke var kamp, ​​men af ​​bagholdsangreb, angreb og næsten alle inden for selve oprørslinjerne, på tidspunkter hvor den ukrainske hær eller paramilitære militser ikke længere havde nogen chance for at trænge ind. Sådan var tilfældet med Alexander Bednov fra ‘Batman’-bataljonen, som ifølge sine kammerater blev dræbt på foranledning af Plotnitsky, der overtog som præsident for Lugansk-republikken. Populære oprørskommandører som Givi (med et styret missil direkte på sit skrivebord), Mozgovoy (bombeangreb), Dryomov (fra kosakbataljonen, åbenlyst modstander af Lugansk-regeringen, som han betragtede som “korrupt” og “pro-oligarki”, dræbt i et bombeangreb), Zakharchenko (dengang præsident for Donetsk-republikken, dræbt i et bombeangreb efter at have udført militæraktioner efter Minsk) og Motorola (bombeangreb). Sidstnævnte fik senere lækket sine mobiltelefonsamtaler, hvori han hævdede at være forfulgt af FSB. Alle disse og mange andre, med stærke beviser for henrettelser udført af den russiske efterretningstjeneste, som en måde at fastfryse konflikten på.

Republikkerne Donetsk og Lugansk som bufferzoner

Helt fra begyndelsen af ​​det pro-yankee- og EU-militærkup i Ukraine, bedragede dens etnisk og kulturelt russiske befolkning, i mangel af et proletarisk revolutionært alternativ og frygtede forfølgelse og diskrimination, sig selv med den tro, at en russisk militær intervention ville befrie Ukraine. Den russiske regering har været nødt til offentligt at forklare, hvorfor de ikke ville gøre sådan noget flere gange, med propaganda på netværkene, der hævdede at være uansvarligt, mens de bevæbnede oprørerne for at garantere Donetsks og Lugansks “uafhængighed” fra Kievs centralregering.

En af grundene er, at et fremstød på ukrainsk territorium bør gemmes til det øjeblik, hvor Rusland skal invadere Ukraine på en “lovlig” måde, med anerkendelsen af ​​uafhængighed og den deraf følgende “anmodning om hjælp” fra republikkerne Donetsk og Lugansk til den russiske regering og dermed tillader adgang til halvdelen af ​​ukrainsk territorium. Indtil da ville det blive brugt som afpresning for en eventuel invasion. Ydermere burde en march til Kiev være berettiget, for så vidt som provokationerne på Donbass-grænsen til andre hovedstæder fremkaldte aktioner mod de “uafhængige republikker”, hvilket retfærdiggjorde, under talen om at bekæmpe nazisterne, ved belejringen af ​​centralregeringen. Dette blev fuldt ud bekræftet af den aktuelle invasion, hvor den anvendte procedure var netop denne og Ruslands sikkerhed før Ukraines indtræden i NATO. Forskellen er at indtrædningen i Donetsk og Lugansk og marchen mod Kiev fandt sted næsten fortsættende, ifølge beregningerne gjort for den nuværende situation, blandt andet behovet for at udvidde Donbassgrænsen og vælte zelenskyregeringen og at forhandle om en ny dukkeregering.

Intet af dette benægter absolut, at dette set fra den interimperialistiske modsætnings synspunkt er et defensivt træk fra Putin. Dette i forhold til belejringen af ​​NATO og yankee-imperialismen. På den anden side benægter den ikke, at det set ud fra et synspunkt om modsætningen mellem nationer/undertrykte folk og imperialisme, er en imperialistisk offensiv som en aggressionskrig, for genopdeling.

Derfor er den eneste sandhed, at territorial opdeling inden for en reaktionær krig er et historisk traume og en forbrydelse mod verdens folk. Samt rækkefølgen af ​​reaktionære marionetregeringer, som det dagligt sker på det afrikanske kontinent og med stor hyppighed i Asien og Mellemamerika; og som nu vender tilbage til Europa, repræsenterer i intet tilfælde progressive fremskridt i massernes liv og, endnu mindre, skridt hen imod socialisme. Det positive, der kan uddrages af hele denne situation, er, at da det er et resultat af uddybningen af ​​den generelle krise for imperialismens forrådnelse, er modsætningen mellem undertrykte nationer og folk mod imperialismen enormt forværret, hvilket vil kaste flere masser mere og mere ud i voldelige sammenstød mod den etablerede orden og den udenlandske angriber. Masserne, som allerede har erfaring med bedrag, forrædderi og kapitulation af imperialisternes lakajer, lige så snart samarbejdsaftalerne mellem dem fortsætter, vil vide hvordan de skiller deres fjender og deres bevidsthed vil stige.

Selvom Zelenskys regering har appelleret til folket om at afvise invasionen af ​​russisk imperialisme og endda har uddelt våben til borgere, der er villige til at gøre modstand, spiller den med masserne som kanonføde, da den først og fremmest forsvarer ikke nationens interesser og det ukrainske folk, men europæiske og yankee-imperialisternes interesser. Uden en revolutionær proletarisk fortrop, samtidig med at den modsætter sig invasionen, må det ukrainske folk nødvendigvis arbejde for at organisere denne fortrop. Patrioternes, demokraternes, revolutionærenes og kommunisternes opgave i Ukraine er at tage den korrekte linje for at udvikle deres modstand og skubbe genopbygningen af ​​det militariserede Kommunistiske Parti frem, gennem etablering af den anti-russiske enhedsfront og inden for den, gennem ledelse af sammenhold og kamp, udvide organisationen af ​​modstanden med opbygningen af ​​dens anti-russiske nationale befrielsesguerillahær, afklare positioner med Zelensky-regeringen, EU’s lakaj og amerikanske imperialister, tvinge den til at disponere over statsressourcer for at opfylde sine behov og skabe sine egne kontrolzoner. Tiden vil uundgåeligt komme, hvor regeringen kapitulerer gennem aftaler om national underkastelse, hvad enten det er opdelingen af ​​dens territorium, der adskiller “folkerepublikkerne” i det østlige Ukraine og selve demilitariseringen eller andre, der er alvorligt skadelige for folket, eller i lyset af udvidelse af krigsmagten, belejring og besættelse af vitale stillinger i den ukrainske stats funktion, enten ved regeringens egen beslutning eller tvunget af yankee/EU’s interimperialistisk samarbejde med Rusland.

Bemærk:

* ‘Finlandisering’ henviser til, at Finland, en af ​​de længste grænser til Rusland, efter nederlag overfor sovjetterne i Anden Verdenskrig, hvor det kæmpede på nazisternes side, blev et ‘neutralt’ land, i en aftale mellem Rusland og vestlige magter om ikke at blive medlem af NATO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s