Uncategorized

Røde Kvindekomite Hamborg: Ned med den imperialistiske krig!

Vi deler en uofficiel dansk oversættelse af Den Røde Kvindekomite i Hamborgs udtalelse om den imperialistiske krig i Ukraine.

Proletarer i alle lande, foren jer!

Ned med den imperialistiske krig!

Tyske tropper ud af Østeuropa og resten af verden!

Det imperialistiske Ruslands angreb mod Ukraine er en uretfærdig krig, det er en imperialistisk magts rene aggression mod et undertrykt land og skal fordømmes. De Russiske Væbnede Styrker skal vende tilbage til deres eget land og Putin og hans klike skal stilles til ansvar foran det russiske folk for deres forbrydelser. Det er en ondsindet løgn at denne krig er i Ruslands folks interesse, tværtimod gør den kun Rusland endnu mere afhængig af kinesisk social-imperialisme. Russiske imperialister, fingrene væk fra Ukraine!

Den russiske imperialismes angreb er et resultat af en årti lang omringning af Rusland af yankee-imperialismen og dens allierede i NATO og dens konstante forsøg på at udslette den russiske kernevåbenskapacitet. Hele verden har set, hvordan yankee-imperialismen, i amarbejde med brittiske, franske og tyske imperialister, har væbnet det ukrainske regime og med alle deres midler skubbet det mere og mere i konflikt med Rusland. Dukkeføren bag denne konflikt er yankee-imperialismen. Ned med verdens folks hovedfjende: yankee-imperialismen!

Det nuværende ukrainske regime er en bande af nationale forræddere, fremmede imperialisters agenter, som ansætter fascistiske legioner i deres mål om at klynge sig til magten og slå ned på arbejderklassens og det ukrainske folks modstand. Den blev indsat gennem et tysk-støttet kup og disse kriminelle agerer nu som yankee-imperialismens udvalgte i dens konfrontation med russisk imperialisme. Ingen støtte til det forræderiske regime i Kiev!

De tyske imperialister øsnkede ikke en konflikt i dette øjeblik, det vil gøre det mere besværligt for dem at udfolde deres egne planer, men siden de er en kynisk bande af blodsugere, ledet af Mafiosoen Scholz, intrigernes og de beskidte aftalers mester, vil de forsøge at få så meget ud af situationen som muligt. De tyske tropper i Østeuropa, som endnu engang – ligesom hitler-fascisterne – følger den folkemorderiske Tyske Ordens fodspor, skal kaldes tilbage med det samme. Die Bundeswehr er den tyske imperialismes hær og bør afvæbnes og blive erstattet af den generelle bevæbning af proletariatet of folket. NATO er en krigsskabende bande af mordere og skal knuses. Ned med tysk imperialisme: tyske tropper ud af Østeuropa og resten af verden!

Proletariatet og folket fra Ukraine og Rusland har intet at vinde i den imperialistiske krig, de er intet andet end kanonføde eller en del af byttet af denne imperialistiske fejde. Vi er sikre på at proletariatet og folket i begge lande vil huske det evige bånd, der blev smedet i blod i den Store Socialistiske Oktoberrevolution, i forsvaret af proletariatets diktatur, i socialismens opbygning og især Sovjetunionens Store Fædrelandskrig. Vores brødre og søstre i Ukraine og Rusland vil endnu engang rejse Lenins og Stalins banner højt og rekonstituere deres Kommunistiske Parti vejledt af marxismen-leninismen-maoismen og feje de nye tsarer og imperialistiske dukker bort med Folkekrig. Leve venskabet blandt Ukraines og Ruslands proletariat og folk – Ned med udbytterne og undertrykkerne!

Dette lands arbejdere og folk må afvise den imperialistiske krig og gøre alt for at forhindre tyske imperialistiske troppers deltagelse i denne konflikt, og hvis de gør, er vores eneste interesse deres nederlag. Så længe at verden er opdelt i lande, der enten er undertrykkende eller undertrykte, dvs. så længe imperialismen eksisterer, vil der altid være krige. Vi må afskaffe udbytterne, kun da kan der være fred. Kampen skal ikke være mellem folkslag men imod de moderne slaveejere – ejere, som regerer det nuværende verdenssystem. Klasse mod klasse – Krig mod krig!

Den Røde Kvindekomite Hamborg

24. Februar 2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s