Uncategorized

Staten og kapitalen sidder i samme båd

I forlængelse af forrige artikel på Socialistisk Revolution [link], kommer hermed en uddybning af den danske imperialismes interesser i Vestafrika, specifikt Ghana, som et eksempel på det imperialistiske Danmarks udplyndring af de undertrykte nationer i verden.

Staten og kapitalen sidder i samme båd. Fregatten Esbern Snarre og et containterskib fra Mærsk, formentligt Pointe Noire d. 15. november 2021.

Hvis vi tager et kig igen på fregatten Esbern Snarre, som lige nu er udstationeret i Guneabugten på “anti-piratmission”, så er det umiddelbare spørgsmål, hvorfor Danmark overhovedet ønsker at bruge ressourcer på at forsvare et farvand, der ligger tusindvis af kilometer væk. For at finde forklaringen skal man ikke kigge længere end pressemeddelelsen fra forsvarskommandoen selv, hvor der står: “Guineabugten er et af de mest risikofyldte farvande for den civile skibsfart, og pirateriet i farvandet udgør dermed også et problem for Danmark, som er verdens femtestørste skibsfartsnation. Der sejler i gennemsnit op mod 40 danskopererede skibe i Guineabugten på daglig basis og de transporterer gods for næsten 10 milliarder kr. årligt”. Så det handler om at sikre lukrative aftaler for den danske rederi- og havneterminaldriftsindustri, og desuden åbne døren mere op for investeringer i regionen, ved at bruge det danske militær til at sikre adgangen for handelskibene og have en aktiv militær tilstedeværelse i området.

Lad os starte med at tage et tættere kig på Ghana. Den tætte forbindelse med ghanesisk beureaukratisk kapital er vigtig for den danske imperialisme, Danmark har koloniseret dele af hvad der i dag er Ghana, gennem flere handelsstationer fra 1649, indtil at handelsstationerne blev solgt i til Storbritanien i 1850. Selvom Ghana i dag fremstår som et uafhængigt land, er det fortsat bundet op på imperialismen gennem finanskapitalen og det har været en af de største “modtagere” af dansk “udviklingsbistand” på omkring 10 milliader over 60 år. Disse investeringer har hovedsageligt været i de samfærdselsmidler, som muliggører fordybning af den beureaukratiske kapital, ved at give gode forhold for finanskapitalen.

Det er også derfor at statsminister Frederiksen var på officielt besøg, sammen med formanden for partiet “Venstre”, i Ghana den 24. og 25. november, i anledning af at Danmark har haft diplomatiske relationer til Ghana i 60 år. Der var et møde med præsidenten Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, men også ministeren for sanitet og vandforsyning Cecilia Abena Dapaah, da der blev lagt er særligt fokus på at danske firmaer kan profitere på at opføre vandforsyning og kloakering i Ghana, der er især tale om firmaer såsom Grundfos, AVK og Kamstrup. Kamstrup har de seneste år leveret titusindvis af vandmålere, og hundredetusindvis af elmålere til Ghana, Per Trøjbo fra Kamstrup udtaler om Ghana: “Ghana er for os en perfekt indgang til ikke bare Vestafrika, men hele det afrikanske kontinent. Om fem-ti år forudser jeg, at vi har en rigtig god forretning i flere afrikanske lande. Der er gang i væksten, både i befolkningen og økonomien, og samtidig er der konstant mangel på vand og et enormt vandspild i systemerne. Det skaber efterspørgsel efter de produkter, vi og andre danske virksomheder kan levere”. Her ser vi imperialisternes motiv, i at kunne tjene penge på at levere helt grundlæggende ydelser, men samtidigt sørge for at landene ikke selv kan udvikle industrierne til at gøre det selv, sådan at de bliver endnu mere bundet op på imperialismen og må sælge deres naturressourcer, forgælde sig endnu mere, osv.

Mette Frederiksen besøger Tema havn i Ghana

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er en statsejet ejet fond der investerer i imperialistiske virksomheder, hovedsageligt i undertrykte nationer. Fonden råder over 11,5 millarder kroner og fonden har de seneste år modtaget et stigende tilskud fra den danske stat, som en del af “udviklingsbistanden” på i alt 931 millioner siden 2015. IFU investerer primært i danske monopolistiske virksomheder, ni ud af 14 af de største danske virksomheder har modtaget investeringer fra IFU. Den nuværende administrerende direktør for IFU, som er udpeget direkte af regeringen, har en fortid fra en række topposter i Mærsk fra 1978 til 2013, det er derfor ikke noget under at Mærsk har fået tildelt 11% af fondens samlede midler. En vigtigt prioritering er netop Afrika, som kun 1,5% (2016) af eksporten fra Danmark går til, lande som Belgien og Holland har 4-5 gange så høj en andel af deres eksport til kontinentet og her vil dansk imperialisme også være mere med, for at det skal være pontonerne der skal redde den synkende imperialistiske skude. Staten og kapitalen er i samme båd, og vil derfor lidde samme skæbne når deres dommedag kommer dem i møde.

Dansk imperialisme fanget mellem Frankrig og Storbritannien

Mærsk er uden sammenligning det vigtigste imperialistiske danske firma i regionen. Maersk Group har både terminaler gennem datterselskabet APM Terminals, rederi gennem Maersk Line, dekomissionering af olieplatforme gennem Maersk Dekom, osv. Mærsk er verdens største containerrederi, med en markedsandel på 16,9% og det største danske firma overhovedet. Faktisk står Mærsk til at blive det første danske firma der opnår et driftoverskud på over 100 milliarder kr., i 2021. Beløbet er før skat, men almindelig skat betaler de jo ikke, i stedet betaler de tonnageafgift, som beregnes ud fra flådestørrelsen og alle danske rederier betaler sammenlagt kun omkring 150 millioner om året.

Mærsks datterselskab APM Terminals, er en del af et konsortium, som har fået tildelt opgaven om at varetage udbygningen og driften af havnen i Tema, hvor APM Terminals ejer 35% og franske Bolloré Logistics ejer 35%. Planen er at bygge en af de største og mest effektive havn i Vestafrika, dette vil sætte Danmark i en stærk stilling, når det handler om at udplyndre Ghana og andre vestafrikanske lande yderligere. For Frankrig er havnen i Tema vigtig, da størstedelen af handlen med Burkina Faso og Mali også går gennem havnen, og desuden har Niger har også en del af sin handel gennem Tema havn. Kapitalen til opførslen af havnen kommer både fra Bolloré-Mærsk konsortiet, men også fra Verdensbankens “International Finance Corporation” (IFC) på 195 millioner USD, og øvrigt 472 millioner USD fra Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Standard Bank og FMO.

I spørgsmålet om udvidelsen af havnen i Tema kan vi se striden mellem fransk og britisk imperialisme. Dansk imperialisme har haft en større rolle i rederivirksomhed, men har ikke nogen dominerende stilling i nogen vestafrikanske lande, i forhold til produktionen. Så for at sikre dansk imperialismes adgang til at udplyndre de undertrykte nationer i Afrika, er det nødvendigt at samarbejde med de større imperialistiske magter, traditionelt har dansk imperialisme hægtet sig på britisk imperialisme, men med den militære bidrag til Frankrigs invasionsstyrker i Mali og den førnævnte aftale mellem Mærsk og Bolloré, kan man også se at enhver alliance er midlertidig, og skifter alt efter hvad den danske imperialisme finder i sin interesse.

Vi kan se hvordan denne strid kommer til udtryk ved at læse i det britiske nyhedsbrev “Africa Confidential”, hvor der er publiceret artikler om, hvordan aftalen om udvidelsen af Tema havn har gået uden om sædvanlige udbudsprocesser og en hemmelig rapport fra den ghanesiske stat er blevet publiceret, der projekterer en halvering af indtægterne til Ghanas statskasse i løbet af havnens levetid, fra oprindeligt 8 mia US dollars til 4 mia US dollars. Dette er ikke publiceret i for at fordømme den imperialistiske udplyndring, den fordømmer kun dette projekt, fordi det ikke tilgodeser britisk imperialisme tilstrækkeligt.

Bestikkelsen af de rigeste compradorer i de undertrykte nationer kan være mere eller mindre direkte og holdes ofte skjult fra offentligheden. Franske Bolloré er blevet afsløret i at financiere bestemte præsidentkandidaters valgkamp mod politiske tjenester, både i Togo hvor de støttede Faure Gnassingbés valgkamp i 2010 og i Guinea hvor de støttede Alpha Condés valgkamp i 2010, for at henholdsvis få lov til at bygge en ny havn i Lomé og overtage driften af havnen i Conakry. Selvom at afsløringerne primært har fokuseret på franske Bolloré, så har danske Mærsk en lige så stor andel i konsortiet, og derfor lige så skyldige i udplyndringen af Ghanas folk, ved at fordybe den beureaukratiske kapital, ved at sikre en tilstrækkelig udvikling af samfærdselsmidlerne ved udbygningen af havnen i Tema.

Officielt er Storbrittanien og Frankrig allierede, og da ingen af dem ønsker at vise at der skulle være nogen problemer i denne alliance føres den imperialistiske strid på en mere indirekte måde. Det kan ikke være et tilfæde at Bolloré har blevet dømt for korruption i så mange forskellige lande, det er fordi at Storbrittanien kan bruge bestukkede politiske kontakter i de halvkoloniale landes stater, til at igangsætte undersøgelser og få nedsagt domme over Bolloré, så Briterne har bedre muligheder i området.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s