Uncategorized

EVIG HÆDER OG ÆRE TIL FORMAND GONZALO!

Socialistisk Revolution udgiver hermed en uofficiel oversættelse af den fælles internationale erklæring: EVIG HÆDER OG ÆRE TIL FORMAND GONZALO!

EVIG HÆDER OG ÆRE TIL FORMAND GONZALO!

Proletarer i alle lande, foren jer!

Som materialist tror jeg at livet vil afsluttes en dag. Hvad der ligger mig først på sinde er at være optimist, med den overbevisning at det arbejde man har udført, vil andre fortsætte og bringe videre, indtil de opgaver vi har sat os er blevet opfyldt, indtil kommunismen. Fordi den frygt som jeg kunne have, ville være at ingen fortsætter det, men den frygt opløses når man stoler på masserne. Den værste frygt, når alt kommer til alt, er ikke at have tillid til masserne, at man tror man er uundværlig, verdens centrum. Jeg tror at det er den værste frygt og hvis man er dannet af Partiet, med proletariatets ideologi, hovedsageligt med maoismen, forstår man at masserne skaber historien og at Partiet laver revolutionen, at historiens march er defineret, at revolutionen er hovedtendensen. Så forsvinder frygten og tilbage er kun tilfredsheden over at være med til at skabe grundlaget for at Kommunismen en dag vil skinne og illuminere hele jorden. – Formand Gonzalo

Den 11. september, blev det ondsindede snigmord af Formand Gonzalo fuldbyrdet. Reaktionens sorte varsler påstår at manden er død og at han allerede er forsvundet. Men det er han ikke, Formand Gonzalo lever i Perus kommunister og revolutionære, i de dybeste grund af det peruvianske proletariat og folk; han lever i os, verdens kommunister og revolutionære, i hjerterne og hovederne af det internationale proletariat og verdens folk. Formand Gonzalo er ikke død, fordi han er mere end en mand, han er en sti, en tænkning, en lysende sti, som millioner følger med urokkelig tro rejser kommunismens røde faner med hammer og segl på toppen. Jernlegioner af arbejdere og bønder, smedet under lederskabet af de Kommunistiske Partier til at storme himlen. Som Formand Gonzalo selv sagde, i øjeblikket han blev en krigsfange, de kom for sent, deres tanker er hos de andre. Formand Gonzalo kan ikke blive forsvundet.

Formand Gonzalo var en organisk optimist, han havde grænseløs tro på kommunisterne og masserne, og han hærdede os til at være sådan. Således, på det her tidspunkt, hvor marxister-leninister-maoister ikke længere har deres kød og blod i blandt os, er de de største af os alle, og vi føler den dybeste sorg, vil vi ikke tillade tårerne at tildække vores øjne, men lade vores brændende passion materialisere sig som en transformerende kraft, og fylde os med energi og forstærke vores beslutsomhed omkring aldrig at lægge vores våben før kommunismen og feje, med blod og ild, med Folkekrig, al undertrykkelse og al udbytning bort fra jordens overflade. Lad de kujonagtige mordere vide at denne forfærdelige forbrydelse ikke vil gå ustraffet hen. Folket vil udøve retfærdigheden, på en måde, som kun folket kender til, og revolutionær retfærdighed tager måske tid, men den vil komme.

Vi ved alle hvem morderne er, de er folkets bødler, de er imperialisterne, de reaktionære og revisionisterne. De har navne: Biden, Castillo og Miriam. Det er yankee-imperialismen, som har ledt den kontrarevolutionære krig i Peru, det er det ondsindede CIA, som har ledt den psykologiske krigsførsel, som en nøgledel af den såkaldte “lavintensitetskrig”, imod Formand Gonzalo, Perus Kommunistiske Parti (PCP) og Folkekrigen, og som fortsætter med at gøre sådan. Det har været CIA, som har brugt sine agenter, såsom Montesinos og Merino, som har fundet på løgnene imod Formand Gonzalo, og det er dem, som har ledt det direkte snigemord; dette er den højeste af de højeste repræsentanter af USA-imperialismens direkte ansvar, den folkemorderiske og krigsliderlige Biden. Den gamle peruvianske stats folkemorderiske væbnede styrker, som med deres blodige kløer direkte udførte snigmordet, som en del af folkemordet imod PCP og det peruvianske folk. Men deres sindsyge hyænske had kunne kun få frit spil under det politiske dække af regering af ronderoen Castillo og hans kriminelle bande af opportunister, af udsælgere og fascister af alle slags; kun under dækket af en “venstreorienteret” regering kunne de væbnede styrker vove at udføre den forbrydelse, som de ikke turde gøre under alle tidligere regeringer. Det har været rotten Miriam, som er lederen af den revisionistiske og kapitulationistiske højreopportunistiske linje, som fra første øjeblik har sat sin “prestige” til tjeneste for at give “troværdighed” til løgnen om “fredsaftalen”; det har været hende, som med hendes “telefonsamtale”, med video-montagerne, “digtene” og “mamotretos”, som har muliggjort den skade, som de reaktionære operativer har påført PCP og Folkekrigen; rotten vil gå ned i historien som den mest ondsindede ærkeforrædder; som fulgte Lin Piaos eksempel, ikoniserede Formand Gonzalo for at omvælte og myrde ham, den mest beskidte revisionist, som forgæves forsøgte at likvidere Partiet og Folkekrigen og som endte op med hendes hænder smurt ind i Formand Gonzalos hellige blod.

Formand Gonzalo besejrede kontrarevolutionens planer. På intet tidspunkt, når vi kunne høre hans stemme, fremførte han intet andet end hans sædvanlige standpunkt: at Folkekrigen uundgåeligt ville sejre og at hans arrestation kun var en krumning på vejen for den peruvianske revolution for magtens erobring i hele landet. Han transformerede koncentrationslejren, som var Callao Flådestation om til Folkekrigens højeste lysende kampskyttegrav og kæmpede indtil hans sidste øjeblik for at Folkekrigen skulle triumfere, som en del af og til tjeneste for den store proletariske verdensrevolution, uden nogensinde at forrådde sin betingelse, ved at falde ned på knæ i absolut isolation. Derfor, har der aldrig været og vil aldrig være noget bevis for de absurte beskyldninger imod ham; “fredsaftalen” forblev som aske i vinden, “verdensrevolutionens tilbagetrækning” og “den fjerde etape af Partiet og det peruvianske samfund”, ligesom alle de andre revisionistiske barbariteter aldrig har kommet fra hverken Formand Gonzalos mund eller sind.

Hvad der bliver tilbage er hans teoretisk og praktiske arbejde til tjeneste for kampen for menneskehedens frigørelse, for kampen for kommunismen. Selvom det kun er om et stykke tid før at vi i er i stand til virkelig at værdsætte den fulde vigtighed af Formand Gonzalos liv og arbejde. Fordi det er altid tilfællet med historiske personer af hans stilling, kun et kort retrospekt af faktaet tillader os at se hans giganiske rolle.

Med en håndfuld af kommunister, indledte Formand Gonzalo rekonsitutionen af PCP, udrensede partiet fra revisionisme og, i en hård kamp i næsten 20 år, væbnede han det som en krigsmaskine, og satte det istand til at indlede Folkekrigen i 1980 og kulminerede derved rekonstitueringen. Folkekrigen rystede Peru, Latinamerika og verden; Formand Gonzalo dannede det peruvianske folks revolutionære væbnede styrker (i dag Folkets Befrielseshær) og ledte den Nye Magts opbyggelse (Folkekomitéerne og de Revolutionære Støttebaser). Derved anskaffede han Partiet, klassen med revolutionens hovedinstrument til folket og gav til de dybeste og bredeste masser, hovedsagligt fattigbønderne muligheden for at udøve deres magt, til at udleve deres sande demokrati og nyde, for første gang, frugten af deres sved og blod.

Vi lægger især vægt på at Formand Gonzalo personligt ledte den marxistiske Første Kongress af PCP, og udførte dermed opgaven stillet af Mariatigui, hvor Partiets Enhedsgrundlag af PCP blev etableret, som indeholder tre elementer; ideologien, marxismen-leninismen-maoismen, gonzalo-tænking, Programmet i den Generelle Politiske Linje med den centrum i den Militære Linje, hvor den højeste form, gonzalo-tænkningen, er udtrykt. Dette partienhedsgrundlag er hvad der i dag, mere end nogensinde, forener kommunisterne i Peru; hvem end, som der ikke fuldt og helt følger det, er ikke en militant af PCP. Der har aldrig og vil aldrig være en begivenhed i PCP, som fornægter den Første Kongres, lige modsat har Centralkomitéen a PCPs tre plenumer været vejledt og underlagt den Første Partikongres. Det er de peruvianske kommunisters opgave at løse revolutionen i landets afventende opgaver, ved at adlyde Partiets Enhedsgrundlag og anvende det på de nye omstændigheder.

Siden Formand Maos død og det revisioistiske kup i Kina i 1976, har Formand Gonzalo været hovedforkæmperen for den røde linje i den Internationale Kommunistiske Bevægelse. Ved at bevise med Folkekrigen i Peru maoismens almengyldighed, definerede han den som den tredje nye og højere etape af proletariatets ideologi, og han fremførte for første gang den store sandhed, at være marxist i dag vil sige at være marxist-leninist-maoist. Ved kreativt at anvende maoismens almengyldige sandhed, gav han det internationale proletariat vigtige bidrag til udviklingen af dets teori og praksis, vigtigheden af den, som ingen kan benægte – det er nok at se, hvordan hans dybdegående forståelse af den bureaukratiske kapitalisme, som han afgørende har bevæbnet os med til at pille alle revisionistiske maskeringer fra hinanden, som sigter efter at negere den demokratiske revolution i de undertrykte lande, som benægter semi-feudalismen for at fremføre “den socialistiske revolution” med “akkumoleringen af krafter” med legale midler, for at forstå dets fulde relevans af dens bidrag, for at nævne et eksempel.

I dag, når vi stræber efter at afholde den Forenede Maoistiske Internationale Konference, for at gøre at afgørende spring i kampen for genforeningen af kommunisterne i verden og virkeliggøre Proletariatets Nye Internationale Organisation, følger vi Formand Gonzalos eksempel, som altid kæmpede for kommunisternes enhed og lærte os, at det er en kompleks process, hvor vi må starte fra de fælles principper og aftaler, og basere os på dem, for at opnå et højere niveau af enhed midt i klassekampen og tolinjekampen.

I dag fortætter verdens kommunister deres rækker omkring PCP og ærer Formand Gonzalo ved at give alle vores anstrængelser til at støtte i den Generelle Reorganisering af Perus Kommunistiske Part, for at give en større impuls til udviklingen af Folkekrigen. Vi ved at vores kammerater, som fortsættere af revolutionen smedet af Gonzalo kæmper hårdt for at færdiggøre denne opgave, i midten af Folkekrigen, og vi er fuldt ud overbeviste om, at jo mere de holder sig til, hvad Formand Gonzalo har etableret, jo hurtigere vil de løse de afventende opgaver. Det er vores røde fane, som er hævet i Peru, og vi forsvarer den således.

Vi rejser vores faner til toppen. Vi står på vagt og rejser vores knyttede næver til lyden af Internationalen, vi sværger på at følge Formand Gonzalos eksempel, for at lære fra ham og at han vil leve i os for evigt.

LEVE FORMAND GONZALO!

LEVE PERUS KOMMUNISTISKE PARTI!

FOLKEKRIGEN I PERU VIL UUNDGÅELIGT SEJRE!

DØD OVER REVISIONISMEN!

LAD OS FORENES UNDER MAOISMEN!

EVIG HÆDER OG ÆRE TIL FORMAND GONZALO!

24 September 2021

Underskrifter:

Perus Kommunistiske Parti

Brasiliens Kommunistiske Parti (Rød Fraktion)

Colombias Kommunistiske Parti (Rød Fraktion)

Chiles Kommunistiske Partis Røde Fraktion

Komité Røde Fane – Forbundsrepublikken Tyskland (FRT)

Ecuadors Kommunistiske Parti – Røde Sol

Komitéer for grundlæggelsen af det (maoistiske) Østrigs Kommunistiske Parti

Komitéen for Rekonstitueringen af de Forenede Staters Kommunistiske Parti

Komitéen for Rekonstitueringen af det maoistiske Galiciens Kommunistiske Parti

Tjen Folket – Norges Kommunistiske Forbund

Maoistisk Komité i Finland

Irske Socialistiske Republikanere

Proletarisk Magt – MLM Partiorganisation Colombia

(Marxistisk-Leninistisk) Arbejderparti – Spansk Stat

Flere underskrifter afventer bekræftelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s