Uncategorized

MPP om på snigmordet på Formand Gonzalo

Socialistisk Revolution deler hermed en uofficiel oversættelse af Folkebevægelsen Perus udtalelse, offenliggjort dagen efter den peruvianske reaktions mord på Formand Gonzalo.

Proletarer i alle lande, foren jer!

MPP: FORMAND GONZALO HAR BESEJRET DEN REAKTIONÆRE PLAN OM AT PÅFØRE FOLKEKRIGEN ET AFGØRENDE SLAG

“Vi er meget korrekt blevet lært af Formand Mao Tsetung at krig har en kvote; det er et grundlæggende krigsprincip at den får os til at se hvordan almenvellet, nødvendigvis kræver at vi ofrer en bestanddel. I disse otte års Folkekrig, er blodet blevet generøst udgydet; Partiledere, Partikadrer og militanter, kæmpere af Folkets Guerillahær og børnene af masserne der kæmpede tættest ved os har givet deres liv, deres blod; Men aldrig i disse landområder har det været så heltemodigt og historisk udgydet, aldrig har disse landområder set hvordan rødt blod som vores, af de revolutionære og kommunisterne, har løbet for at den Nye Magt har båret frugt i blandt os, men det har også generøst løbet for at oplyse verden, fordi det gør det.

Mange unge liv er blevet skåret ned, men reaktionen drømmer hvis den tror at den bare har skåret dem ned; det har været den heltemodige, bevidste dedikation til den sag de har taget op, der har ledt kammerater, kæmpere og sønner af folket til at nå det højeste udtryk man kan give for at genbekræfte hvad man tror på: at give ens eget liv. Disse er heltemodige liv, vel levede, glorværdigt engagerede og, frem for alt, forseglet på slagmarken, hvor kommunismen bliver sået.”

(Tale af Formand Gonzalo ved den Indlendende Samling af den Første Kongress af PCP, 1988)

Til det internationale proletariat og verdens folk:

Vi kommunikerer med umådelig følelse og dyb sorg, med knytnæver hævet højt og synger sange af krig og sejr, under røde faner med hammer og segl, der er hejset højt og fast forbundne til førerskabet af Formand Gonzalo og hans almægtige tænkning, at Formand Gonzalo har givet sit liv for den uforgængelige Marxisme-Leninisme-Maoisme, partiet og Folkekrigen i den højeste lysende kampskyttegrav i Callao Flådestation, ifølge de reaktionære nyhedsmedier i går, den 11. september, 2021, kl. 06:40.

Gennem en kommuniké fra den reaktionære regering af den opportunistiske rondero Castillo Terrones, bekendtgøres fuldbyrdelsen af den fysiske likvidation af Formand Gonzalo.

Den reaktionære regering, sammen med dens ministre, parlamentsmedlemmer, imperialismens repræsentanter og den civile, militære og religiøse reaktion, med nyhedsmediernes korsang, med dybt reaktionært klassehad, har officielt annonceret den fysiske likvidation af Formand Gonzalo, efter fuldbyrdelsen af den ondsindede reaktionære plan om den fysiske likvidering af Formand Gonzalo, de har tildækket Formand Gonzalo med alle mulige fornærmelser, anklaget ham for at være den “største folkemorder”, den “grusommeste terrorist”, de påpeger, i deres egne ord, at det nu er tid til at “tilintetgøre gonzalo tænkningen”. Men enden på Formand Gonzalos eget liv har afgjort dømt den CIA-yankee-peruvianske reaktion-HOL til at fejle.

Og, med dette, den reaktionære regering, med den opportunismen i spidsen, har afklædt sig alle flygtige forklædninger der tildækker det største folkemorderiske skændsel og kontrarevolutionære forsmædelse, som alle dets forløbere nægtede at påtage sig, imitere deres herre, den fascistiske, folkemorderiske og landsudsælgende Fujimori.

Det har været næsten 29 år af Formand Gonzalos heltemodige kamp i forsvaret af revolutionen og hans liv, imod reaktionens planer om at likvidere ham, for at kunne påføre et afgørende slag imod Folkekrigen, den peruvianske revolution og verdensrevolutionen.

Med ofret af hans eget liv har Formand Gonzalo forpurret CIA-Yankee-Reaktion-HOLs plan om at tilintetgøre ham som lederen af Partiet og revolutionen, som den største levende marxist-leninst-maoist på jordens overflade, sigtet efter at berygte ham som en revisionist og kapitulant, som en renegat af maoismen, Folkekrigen og PCP. Denne uhyrlige og skændige forbrydelse mod en af de vigtigste revolutionære krigsfanger i verden, som en del af folkemordet mod det peruvianske folk er blevet fuldbyrdet af regeringsmandatet af den kontrarevolutionære rondere Pedro Castillo Terrones. Den reaktionære plan, som blev anvendt i næsten 29 år, stødte altid imod den ubøjelige, heftige modstand af det store proletariske lederskab, den store kommunist, som, i forbindelse med at blive en krigsfange af den gamle peruvianske stat, transformeret koncentrationslejren som er Callao Flådestation, til den højeste lysende kampskyttegrav.

Formand Gonzalo gav ligesom kommunisterne, de kæmpende sønner af masserne under disse mere end 41 års Folkekrig i Peru, med ideologien, modet og heltemod, som trodsigt blev udsendt i krigens skarpe udfordringer, sit eget liv for Folkekrigen.

Formand Gonzalo har vundet en storslået politisk, militær og moralsk sejr for maoismen, for Perus Kommunistiske Parti, for Folkekrigen, for den demokratiske revolution på den uafbrudte march mod socialismen og kommunismen, for klassen, for det peruvianske folk og verdens folk, for den internationale kommunistiske bevægelsen. Den 11. september vil blive husket af alle kommunisterne i verden for denne store historiske betydning af universelt omfang.

Vi er sikre på at kommunisterne, de revolutionære og verdens folk vil mobilisere sig for at fremhæve denne store gerning af at give Formand Gonzalos liv i en vovet og flammende krigsudfordring for Folkekrigen, for at kulminere den med magtens erobring i hele landet og til at fortsætte øjeblikkeligt med at udvikle den socialistiske revolution og gennem på hinaden følgende kulturevolutioner, altid med Folkekrig, til at hele menneskeheden træder ind i den evigt skinnende kommunisme. Som han sagde til hans tilfangetagere, mens han symbolsk peger på hans pande, “I er for sent på den, det er allerede her!” Formand Gonzalo, ligesom Marx, Lenin og Formand Mao, såvel som historiens helte fortsætter med at vinde slag og tjene revolutionen. Proletariatet og verdens folk skylder dem altid stor respekt og forpligtelse: at fortsætte opgaven de var i gang med. For os er det endnu mere grund til at vedholde i Folkekrigen for at gøre en ende på de tre bjerge som undertrykker det peruvianske folk og til at gå videre det andet stadie af revolutionen.

Formand Gonzalos heltemodige død skal tjene til at give en mere stærk impuls til den stadigt afventende opgave af at overvinde den komplekse og svære situation som Folkekrigen trådte ind i, efter hans anholdelse and hovedsageligt på grund af forræderiet af rotterne af den revisionistiske og kapitulationistiske højre opportunistiske linje (HOL), som var strukturet i fængslerne med hjælp fra Yankee CIA og den peruvianske reaktion, med rotten Miram i spidsen. HOL som opfordrede til at slutte Folkekrigen, det vil sige, at forråde Folkekrigen, at forkaste Formand Gonzalo og maoismen og gonzalo tænkningen, Partiets Enhedsbasis godkendt på PCPs Første Kongress, alt i bytte for bedre fængselsforhold og for at tjene imperialismens og reaktionens planer om at tilintetgøre Partiets ledelse og Gonzalo Tænkningen, tjenende den absolutte og vedvarende isolation af Formanden. Først ved at gentage den reaktionære løgn om “fredsbreve og fredsforhandlinger”, dernæst “anmodning om en politisk løsning til problemerne der er opstået ud af krigen”, med andre ord amnesti, og derefter sætter de deres revisionistiske farce af en bevægelse op til forsvaret af grundlæggende rettigheder og amnesti, i et forsøg på at legalisere dem selv og deltage i de reaktionære valg som Movadef og desuden siden 2012 for at krybe efter den kontrarevolutionære rondero Pedro Castillo Terrones i et forsøg på at overtage Suteps Kampkomite, som de opnåede i lærerstrejken i 2017, som de forrådte i tjeneste af cheferne (den gamle stat”. De forsætter deres sorte vej af at tjene den gamle stat, de gik over til at danne en del af den opportunistiske partisan Perú Libre, ejet af fupmageren Cerrón og hans familie, til at overtage stillinger i tjeneste af den gamle stat og dens reaktionære regering og for at sætte dem selv til tjeneste af imperialismens og reaktionens tre nødvendige opgaver: at give en ny impuls til den bereaukratiske kapitalisme, at restrukturere den gamle stat og at tilintetgøre Folkekrigen, hovedsageligt forsøgt ved at give et “afgørende slag” med likvideringen af Formand Gonzalo.

Vi fordømmer: at den opportunistiske kontrarevolutionære Pedro Castillo Terrones, da han overtog præsidentposten i den gamle peruvianske stat, påtog opgaven af at fuldbyrde snigmordet af Formand Gonzalo og annoncere hans død. Nu, årsagen bag det første ministerkabinet med en sådan komposition, med en betydelig stor kollusion mellem fraktionerne og grupperne af storbourgeoisiet (regeringen og den såkaldte “opposition”), er bedre forklaret, lige så vel som ordene af Statsminister Bellido, Cerróns brik af Perú Libre, da han sagde om sit eget kabinet: det var “et shokkabinet”, dvs. et overgangskabinet. Det samme kan man sige om tillidserklæringen fra “oppositions” flertalsparlamentet, besøgene fra medlemmerne af Movadef i ministerierne, forespørgslerne fra rotten Miriam angående Formand Gonzalo, den såkaldte “terruqueo” af repræsentanterne af “oppositionen” og monopolet af pressen imod medlemmer af den reaktionære regering og andre repræsentanter, dvs. som et røgslør for at fuldbyrde den ondsindede plan.

Formand Gonzalo, efter hans anholdelse ledt af Yankee CIA, gav hans tale den 24. september 1992, som skinner sejrrigt og kraftfuldt overfor verden og et kampvåben for kommunisterne, kæmperne og masserne, der opfordrer til at fortsætte Folkekrigen for hvad vi er, kommunister under dannelse, og undertreger at dem der er vedblevet skal og kan fortsætte opgaven, implementere aftalerne og udvikle planerne for Folkekrigen.

Den anden gang han kunne udtrykke sig, på grund af en mindre forseelse fra hans fangevogtere, var i anledning af åbningen af den nye retsag i november 2004, en mundtlig retssag der blev forstyrret, fordi Formand Gonzalo hejste parolerne “Leve Maoismen! Leve PCP! Leve Folkekrigen!”

Formand Gonzalo anerkendte aldrig autoriteten af de reaktionære dommere og domstole til at dømme ham, han præsenterede sig altid som lederen af PCP og Folkekrigen, derfor underskrev han aldrig nogen anmodning for amnesti eller nåde fra hans fjender. Hverken ham eller PCP spurgte autoriteterne i den gamle stat i tjeneste af imperialismen, hovedsageligt yankee imperialismen, for hans frihed.

Den parole, som PCP og MPP (som dens genererede organisme) har rejst i kampagnen, siden de første øjeblikke af hans anholdelse er: Forsvar Formand Gonzalos Lederskab og hans almægtige gonzalo tænkning! Forsvar Formand Gonzalos liv og helbred!

Partiet gjorde det klart, i hård to-linje kamp i Peru og i RIM og IKB, at det ikke var et spørgsmål om at forsvarre nogen enkelt persons lemmer, men at forsvare Formanden som lederskabet af Partiet og Revolutionen. HOL rotterne har altid prøvet at så forvirring i dette aspekt, for at gå imod de to forenede og uadskillelige kampagner, kampagnen for Maoismen og kampagnen for Formand Gonzalo, fordi de er dødsfjender af Maoismen, Formand Gonzalo, gonzalo-tænkning, PCP og Folkekrigen.

Formand Gonzalo, som han selv har undervist, har betalt kvoten som udviklingen af Folkekrigen kræver, at konkretiseringen af den genrelle reorganisering af Partiet, kræver ødelæggelsen af den kontrarevolutionære lavintensitetskrig ledt af USA-imperialismen, gennem at reaktionen støtter sig på den revisionistiske og kapitulationistiske HOLs tjeneste.

Formand Gonzalo, som en stor kommunistisk leder, gennem at forene teori og praksis, har opnået hvad han underviste: han har betalt sin pris, det er krigens grundlæggende princip, der får os til at se, hvordan almenvellet nødvendigvis kræver ofringen af en bestanddel. At han har givet sig eget liv er en opfording til at vedholde i Folkekrigen, hans blod er blevet generøst udgydet; han har givet sit liv, hans blod; dermed har vi set, hvor rødt hans blod er, hvor rødt blodet af vores Formand, af de revolutionære og kommunisterne er. Som han underviste, har det løbet til at gøre at den Nye Magt bærer frugt blandt os, men at det også har løbet generøst for at oplyse verden, fordi det er hvad han gør. Formanden har nået det højeste udtryk man kan give for at genbekræfte hvad man tror på: at give ens liv. Formand Gonzalos liv som kammeraterne fra partiet, kæmperne i Folkets Befrielseshær og kammeraterne af masserne, som han sagde “er heltemodige liv, vel levede, glorværdigt engagerede og, frem for alt, forseglet på slagmarken, hvor kommunismen bliver sået”.

Vores forpligtelse er til at give vores liv til Forsvaret af Formand Gonzalos lederskab og hans almægtige gonzalo-tænkning, derfor, for at fortsætte med at udvikle de to forenede og uadskillelige kampagner, det vil sige, kampagnen for maoismen og kampagnen til forsvaret af Formand Gonzalo, der sigter imod den nye revisionisme, der er ledt af rotter af den revisionistiske og kapitulationistiske HOL. Vi sigter imod den revisionistiske og kapitulationistiske HOL i Peru, som hovedet af den nye revisionisme på verdensplan, som fornægter den semikoloniale og semifeudale karakter af Tredieverdenslandende, hvor de påstår at disse har ophørt på grund af “neoliberalisme” og at i Peru, også fordi at de semifeudale relationermed Folkekrigen blev de ødelagt og Peru blev et afhængigt kapitalistisk land og “at den nuværende kamp er for demokratiske rettigheder, en ny forfatning og suverænitet”. Disse renegater fornægter hvad maoismen og gonzalo-tænkningen har fastslået, at så længe at den demokratiske revolution ikke er gennemført med magtens erobring i hele landet, vil imperialismens, den beureaukratiske kapitalismes og semifeudalismens dominans ikke have blevet ødelagt. I Peru, hvor reaktionen har genetableret den gamle magt, har den dermed genetableret de gamle produktionsforhold, det vil sige semi-feudalisme. Den nye revisionisme fornægter den internationale udvikling af den revolutionære situation. Det vil sige fornægter at revolutionen er hovedtendensen, den fornægter den nye store bølge af verdensrevolutionen, den fornægter den strategiske offensiv af verdensrevolutionen, den fornægter hovedmodsigelsen, den fornægter den demokratiske revolution, den fornægter jordspørgsmålet i Tredjeverdenslandene og fornægter dermed den proletariske verdensrevolution. De er kontrarevolutionære renegater.

Imod HOLs intentioner om at bruge, som enhver revisionist og kontrarevolutionær gør, omstændighederne omkring døden til at præsentere HOLs leder Miriam som “efterfølgeren”, vi gentager vores advarsel fra vores sidste komuniké som siger: “Med denne baggrund, hvis fjenden har til hensigt at gennemføre mordet på Formand Gonzalo og vil gå så langt som at præsentere et kolos af en “sidste vilje” gennem rotten Miriam – skal vi huske Lenins berygtede “testamente”, som han aldrig dikterede, fordi han ikke kunne udtrykke sig. IKB er godt forberedt på at give et nøjagtigt svar på disse grusomheder. Vi vil minde dem, der forbereder og understøtter denne ondsindede kriminelle plan, der, når den tid kommer, vil prisen, de skal betale, være i målestok med deres afskyelige handling, og ingen vil være i stand til at forhindre floden i at flyde over.”

Vi genbekræfter at: Den bestående sociale orden, det imperialistiske verdenssystem, USA-imperialismen som en del af den, den fælles fjende af hele verdens folk, er forældet og rådden ind til dens kerne, den er vedligeholdt af de blodige bajonetter af lejesoldathærerne der vil være magtesløse stillet overfor os. Enhver, der tager et blik på verden i dag, vil se at vi står over for en situation, hvor den proletariske verdensrevolution er den eneste vej ud, den eneste vej for menneskeheden og at udviklingen af de objektive og subjektive betingelser i verden er gunstige for revolutionen. Derfor, genbekræfter vi nødvendigheden af den tidlige realisering af den Forenede Internationale Maoistiske Konference og den fremtidige fødsel af Proletariatet Nye Internationale Organisation.

Vores ed:

Vi påtager Formand Gonzalos lederskabs heltemodige eksempel, af at give livet for Folkekrigen, for den demokratiske revolution, for den socialistiske revolution og kommunismen, vi forener den med livet af alle heltene af Folkekrigeni Peru og af den proletariske verdensrevolution, “vi tager disse liv, det eksempel, det blod, and lader dem træde ind i vores eget kød, så de kan optænde vores hoveder og gøre vores vilje mere og mere fastspændt, så en sti bliver åbnet med en indsats, der aldrig er set her og som vil være århundredets forbløffelse [SIC], må være stien vi fortsætter at følge, indtil vi opfylder opgaven de har fremsat selv. Den største hjemkomst vi kan betale og, som vi betaler idag, er at stå ved på den sti, på den kurs og vi vil ikke stoppe, kammerater, som et Parti, som en klasse, som masserne, vil vi ikke stoppe sammen med det internationale proletariat, sammen med de Kommunistiske Partier og de umådelige masser af verdens folk, og vi vil ikke stoppe indtil kommunismen. Lad dette være den alvorlige dedikation vi gør i dag, endnu engang, at denne kongress i hjemkomst til folkets helte” For den generelle reorganisering af Partiet midt i og for Folkekrigen i dødskampen mod den revisionistiske og kapitulationistiske HOL.

Hæder og ære til Formand Gonzalo!

Leve 29-året af vores Førerskabs tale den 24. september 1992, som skinner sejrrigt og kraftfuldt overfor verden som et kampvåben for kommunister, kæmpere og masserne!

Leve marxismen-leninismen-maoismen, gonzalo tænkning!

Leve Perus Kommunistiske Parti!

Leve Folkekrigen!

Ned med den revisionistiske og kapitulationistiske højreopportunistiske linje!

Folkebevægelsen Peru
September 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s