Uncategorized

Evig hæder og ære til kammerat Martín Naya

Redaktionen på Socialistisk Revolution udtrykker og publicerer hermed en uofficiel oversættelse af en udtalelse fra Komiteen for opbygningen af Galiciens Maoistiske Kommunistiske Parti, oprindeligt udgivet på Dazibao Rojo.

Kammerater fra BRD udtrykker deres solidaritet og hylder kammerat Martín Naya

Evig hæder og ære til kammerat Martín Naya

Der er mænd der kæmper en dag og de er gode, der er mænd der kæmper et år og de er bedre, der er mænd der kæmper mange år og de er meget gode. Men er der dem der kæmper hele deres liv og de er uundværlige. (Bertolt Brecht)

Det er med dyb smerte, at vi er nødt til at meddele den dårlige nyhed, at vores store kammerat Martín Naya er død. Den 3. september, efter en intens kamp mod forskellige sygdomme, mens han gav sit sidste store eksempel på mod og beslutsomhed, besluttede han at rejse den lyse sti af en udødelig revolutionær.

Det Galicianske proletariat i særdeleshed, og det internationale proletariat generelt, mistede en af maoismens vigtigste skikkelser i de sidste 40 år, en stor student af Formand Mao og Formand Gonzalos arbejde, samt alle revolutionære bevægelser, fortidige og nutidige, på det internationale plan, han var en sand lærer for masserne and en utrættelig organisator og militant, han var kendt som Miguel Alonso for det internationale proletariat, skrev adskillige artikler om maoismen, gjorde store bidrag til den ideologiske kamp og to-linje kampen i den Internationale Kommunistiske Bevægelse, altid kræftfuld og ofte polemisk, men altid med respekt for kammeraterne, og åben overfor at rette hans fejltagelser, som Forman Mao har lært os.

Kammerat Martín Naya blev født den 28. juli 1952, han begyndte sin politiske aktivisme i en meget ung alder, deltog aktivt i PTG (Partido de los Trabajadores de Galicia/PTE), en organisation af Marxister-Leninsiter Mao Tsetung tænkning, hvori han havde forskellige repræsentative stillinger, såvel som i Den Forenede Sammenslutning af Arbejderfagforeninger (CSUT).

Efter Teng Hsiao-Pings kup, forlod mange i organisation Maoismen og mange vendte sig mod revisionismen, som tilfældet var med PT. Så kammeraten forlod organisationen og fortsatte med at tænke at Formand Maos ideer var korrekte, i henhold til evolutionen af Maoismen i verden, i særdeleshed begivenhederne i Peru og RIM. Han var den kammerat der holdt maoismens røde fane højt i Galicien fra denne tid til hans dages ende. Han var en mand der stod fast i sit forsvar af Maoismen med urokkeligt engagement og selvopofrelse, konfronteret med mange tilbageslag og vanskeligheder, utrætteligt kæmper for folkets interesser og for den Proletariske Verdensrevolutions sag.

I 1989 organiserede han en række konferencer i Galicien om situationen i Peru, på vegne af medlemmer af Perus Kommunistiske Parti.

I 1993, med arrestationen af Formand Gonzalo, organiserede han den Galicianske Nødkomite til forsvar for hans liv. Han udførte med andre kammerater, en række aktiviteter under denne komite, konferencer med sagføreren fra den Internationale Delegation Miguel Arnau, manifestationer foran Perus Konsulat i A Coruña, underskriftsindsamlinger, concerter, og endda digtoplæsninger af César Vallejo. Kammeraten har altid været fast i sit forsvar af Formand Gonzalo og hans tænkning, som vedleder af revolutionen i Peru, fordømmede han løgnene af de folkemorderiske Fujimori-Montesinos og bekæmpede den Højreopportunistiske Linje med al sin styrke.

I 1993 grundlagde han Correo Vermello som et internationalt propagandaapperat for Maoismen.

I 1996 blev Folkekrigen indledt i Nepal, og snart derefter organiserede han den Galicianske Komite til støtte for Folkekrigen i Nepal, som førte kampagne i forskellige dele af Galicien, indtil kapitulationen af det Maoistiske Kommunistiske Parti ledt af forrædere og renegater. Prachanda-Batarai. Kammeraten påtogs sig som den første, fejlen i ikke at have set forræderiet i Nepal før.

I 2006 grundlagde han Komiteen af Loita Popular “Manolo Bello”, den første MLM organisation i Galicien.

I 2008 grundlagde han Dazibao Rojo, der blev en af de informative referencer af Maoismen i verdenen, på spansk.

I 2010, sammen med andre kammerater, organiserede han den Galicianske Komite til støtte for Folkekrigen i Indien.

I 2012 grundlagde han med sine kammerater fra CLP “MB”, Komiteen for Opbygningen af Galiciens Maoistiske Kommunistiske Parti. Kammeraten var en af de største fortalere for at afholde en ene Forenet International Marxistisk-Leninistiske-Maoistisk Konference indtil hans dages ende.

I 2014 grundlagde han Movimento de Loita Popular med andre kammerater, en masseorganisation. I mange år en reference for folkelige kampe i A Coruña. Fremhæver kampen mod udsmidninger, korruption og arbejderkampe, såvel som solidaritet med det Brasilianske folks kamp mod verdensmesterskaberne i fodbold og tournéen af MFPR fra Italien.

I 2018 organiserede han den Marxistiske Studiegruppe af CS A Comuna de A Coruña.

Ja, kammerater, Maoismen har mistet en af dens væsentligste, en stor leder, men hans eksempel af studie, arbejde, engagement og ideologisk fasthed, vil forevigt blive i mindet af de udbyttede og undertrykte folk i verden. Herfra, forpligter Komiteen for Opbygningen af Galiciens Maoistiske Kommunistiske Parti sig til at fortsætte hans Maoistiske eksempel, vedblive at holde maoismens fane højt, kæmpe for en ene Forenet International Maoistisk Konference, og bygge Galiciens Maoistiske Kommunistiske Parti, som et grundlæggende værktøj for at opbygge Hæren og Fronten, og gennem Folkekrigen skabe Galiciens Socialistiske Republik som en støttebase for den Proletariske Verdensrevolution.

Evig hæder og ære til kammerat Martín Naya!!!

Kammerat Martín Naya, tilstede i kampen!

Leve marxismen-leninismen-maoismen!!!

Leve den Proletariske Verdensrevolution!!!

Komitéen for opbygningen af Galiciens Maoistiske Kommunistiske Parti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s