Uncategorized

Om situationen i Afghanistan

Socialistisk Revolution har oversat uddraget om Afghanistan fra artiklen ”Editors Notes” fra hjemmesiden Kommunistisk Internationale (ci-ic.org), i anledningen af Talibans magtovertagelse i landet. En opdatering over situationen i Afghanistan står nedenfor.

Opdatering (af Socialistisk Revolution)

Efter at denne artikel blev offentliggjort så har Talibans styrker (pr. d. 15. august) overtaget Afghanistan, og præsidenten for yankee-imperialismens marionetregering er flygtet. Flere imperialistiske magter har udtalt sig om situationen i Afghanistan, og atter flere holder krisemøder, og tager hastige beslutninger, om hvad de nu vil gøre.

En talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium har udtalt således:

”Kina respekterer det afghanske folks ret til uafhængigt at bestemme sin skæbne og er villig til at fortsætte med at udvikle venlige samarbejdsrelationer med Afghanistan”

Talsperson for det russiske udenrigsministerium Zamir Kabulov har udtalt således:

”Vi vil forsigtigt se på, hvor ansvarligt de leder landet i den nærmeste fremtid. Og ud fra det vil det russiske lederskab drage de nødvendige konklusioner.”

Der hersker ingen tvivl om, at der vil opstå en indbyrdes konkurrence mellem imperialisterne, om hvem der får lov til at dominere Afghanistan.

Proletarer i alle lande, foren jer!

International presse udmelder at Talibans styrker rykker hurtigt frem: Afghanistans regering kollapser snart

Efter at have indledt en række offensiver i Maj, som faldt sammen med de første tilbagetrækninger af udenlandske besættelsestropper, har Talibans styrker nu generobret store dele af Afghanistan, og de rykker hurtigt frem.

På bare fem dage er ni af Afghanistans provinshovedstader blevet erobret af Taliban. Siden fredag d. 6. august har Taliban taget kontrol over Faizabad, Farah, Pul-e-Khumri, Sar-e-Pul, Sheberghan, Aybak, Kunduz, Taluqan og Zaranj. De afghanske regeringstropper påstår at have dræbt 500 Talibankrigere som del af deres forsøg på at stoppe denne offensiv, men deres indsats lader til at være til ingen nytte. For hver dag der går gør Taliban nye fremskridt. Onsdag d. 11. august indtog Talibankrigere de afghanske grænser med Tajikistan, Uzbekistan og Rusland.

Hundredevis af afghanske regeringstropper foretog en tilbagetrækning mod lufthavnen udenfor Kunduz, efter at Taliban havde indtaget denne nordliggende by. Alliegevel indtog Taliban også kort efter lufthavnen, resultatet var at hundrededvis af afghanske soldater overgav sig.

Khalid Payenda, Afghanistans fungerende finansminister, har sagt op og har forladt landet efter Talibans nylige fremskridt, specielt efter at have beslaglagt toldposterne. Det burde nu være udenfor enhver tvivl, at det afghanske marionetstyre kollapser mere dag for dag. Efter næsten to årtier står det klart at: NATO, ledt af yankee imperialismen, har tabt krigen.

I mange årtier er det afghanske folk, hovedsageligt fattigbønderne, blevet smedet i den væbnede kamp mod invaderende imperialistiske magter. Store dele af masserne har kæmpet og kæmper nu mod yankee imperialismen, men under reaktionært banner, reaktionens sorte faner, Talibans faner.

Masserne kæmper hovedsageligt under Talibans faner pga. et falsk løfte om at de vil fjerne den grib, som er yankee imperialismen, fra det afghanske folk. Selvom USA’s marionetstyre kollapser og de imperialistiske tropper trækker sig ud af landet, så gør ”Den afghanske fredsaftale” det klart at masserne stadig ikke vil blive befriet fra yankee imperialismens åg.

I den såkaldte ”Aftale for at bringe fred til Afghanistan mellem det Islamiske Emirat Afghanistan, som ikke er anerkendt som en stat af de Forenede Stater, og er kendt som Taliban og USA” er det udtrykkeligt udtrykt at:

”Det Islamiske Emirat Afghanistan … vil sende en klar besked om, at dem som udgør en trussel mod de Forenede Stater og dets allierede, ingen plads har i Afghanistan, og vil instruere medlemmerne i det Islamiske Emirat Afghanistan … om ikke at samarbejde med grupper eller individer, som truer de Forenede Stater og dets allieredes sikkerhed.” Endvidere: ”De Forenede Stater vil søge mod økonomisk samarbejde for rekonstruering med den nye afghanske islamiske regering…”

Den eneste kræft, som kan frigøre en undertrykt nation som Afghanistan fra imperialismen, er fattigbønderne ledt af proletariatet under lederskabet af det Kommunistiske Parti. Den eneste vej til befrielse for masserne i de undertrykte nationer er den Nydemokratisk Revolution gennem Folkekrigen.

Indtil denne bliver indledt, så ser vi klart hvorledes at USA’s imperialisme vil blive ved med at dominere landet, yankee-iglen vil blive ved med at suge de arbejdende afghanske massers blod. Ikke desto mindre, så viser krigens udfald, – kulminerende i de begivenheder der sker lige nu, os noget meget vigtigt.

Det faktum, at verdens eneste hegemoniske imperialistiske supermagt sammen med sine allierede ikke har kunnet invadere og bekrige en undertrykt nation, er et slående tegn. Imperialistiske invasioner kan ikke længere lykkes i at etablere et solidt fodfæste, som de før har gjort. Imperialismen er i total krise. Den er rådden til sit inderste. Den har nået sit fjerde kræftstadie og dens undergang er forestående.

Lad dette være et tegn til verdens masser, at vi lever i en historisk epoke, hvor strømmen er vendt. Imperialismen befinder sig i en tilstand af strategisk defensiv, den proletariske verdensrevolution befinder sig i en tilstand af strategisk offensiv. Den lyse fremtid, det nye daggry er i horisonten.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s