Uncategorized

Bagageportører strejker hos SAS

300-400 bagageportører fra forskellige firmaer i Kastrup Lufthavn påbegyndte en spontan strejke d. 29. juni år. Årsagen til denne spontane strejke var at SAS Ground Handling pludseligt havde opsagt deres lokalaftaler med fagforeningen. Med det resultat at nyansatte bagageportører får en 10% lavere løn end deres allerede ansatte kollegaer, og at forholdene omkring weekendarbejde og aften- eller natarbejde er forværrede.

Her ses det tydeligt, hvordan at lokalaftaler er under virksomhedernes fuldstændige kontrol, fagbevægelsen er magtesløs og kan intet gøre for at beskytte de forhold som deres medlemmer har kæmpet sig til. Tværtimod. Formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen udtalte således i en artikel på 3F fagblads hjemmeside umiddelbart efter strejken blev påbegyndt:

”Selvom vi forstår problematikken, så skal den løses ved forhandlingsbordet og ikke ved overenskomststridige handlinger. Og vi opfordrer vores medlemmer til at gå tilbage i arbejde”

Hvis fagbevægelsen ikke tillader dets medlemmer at forsvare tilkæmpede rettigheder vha. strejker, så har det i hvert fald heller ikke tænkt sig at tillade medlemmerne at tilkæmpe sig nye rettigheder med dem.

Lokalaftalerne ses tydeligt her for hvad de altid har været: En farce. Virksomhederne kan give nogle krummer til deres arbejdere, når det går godt, men så snart firmaerne frygter for deres profit, kan de med det samme ophæve alle lokalaftaler.

Strejken er retfærdig, men hvis proletariatet virkelig skal kunne tilkæmpe sig bedre vilkår og beholde dem, så må det gøre op med de korporativistiske trepartsforhandlinger, som tillader den borgerlige Stat at kriminalisere enhver spontan strejke for rettigheder, og for arbejderaristokratiet i fagforeningstoppene at bedrage arbejderne. Der er behov for en fagforening, uafhængig af Staten, bourgeoisiet og arbejderaristokratiet. Der er behov for en uafhængig fagforening ledt af proletariatet, til forsvaret for dets rettigheder og for erobringen af magten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s