Uncategorized

DEN POLITISKE SITUATION OG OPGAVEN TIL FORSVARET FOR FORMAND GONZALOS LIV

DEN POLITISKE SITUATION OG OPGAVEN TIL FORSVARET FOR FORMAND GONZALOS LIV

” Det faktum, at reaktionen bruger opportunisme og revisionisme i sin desperate reaktionære vej ud af krisen og til at udsætte revolutionen, er et yderligere politisk bevis på modenheden af ​​de objektive og subjektive betingelser for revolution i hele verden. Dette beviser, at revolution er den hovedsaglige historiske og politiske tendens i verden i dag, at den hovedsageligt kommer til udtryk i de undertrykte nationer, hvor hovedmodsigelsen undertrykte nationer-imperialisme udvikler sig; de undertrykte nationer, der er grundlaget for verdensrevolutionen, hvor størstedelen af ​​verdens befolkning lever, hvoraf det overvældende flertal består af bønderne, der kæmper for land, hovedkraften i den demokratiske revolution ledet af proletariatet gennem sit parti, som fører det videre ved hjælp af Folkekrig.

Den revisionistiske og kapitulationistiske højreopportunistiske linje i Peru … Den nye revisionisme afviser den udviklende revolutionære situation på internationalt plan. Det vil sige, den benægter revolutionen som hovedtendensen, den fornægter den nye store bølge af verdensrevolutionen, den fornægter verdensrevolutionens strategiske offensiv, den fornægter hovedmodsigelsen, den fornægter den demokratiske revolution, den fornægter landspørgsmålet hos de undertrykte nationer og fornægter derfor den Proletariske Verdensrevolution. De er kontrarevolutionære renegater. ”

(“FEJR HELTEMODETS DAG PÅ MILITANT VIS!”; Erklæring fra de maoistiske partier og organisationer, juni 2021)

Folkebevægelsen Peru, PCPs skabte organisme for udenlandsarbejdet, har klart tikendegivet sit standpunkt imod den gamle godsejer-bureaukratiske Stats nye reaktionære regering, som er til tjeneste hovedsagligt for USA-imperialismen, som kan blive opsummeret som følgende:


Vores problem i lyset af den nye reaktionære regering ledet af den opportunistiske rondero Pedro Castillo Terrones er, at masserne ikke skal bedrages, det er vores problem.


For os reduceres problemet sammenfattet til ét: at fortsætte med den generelle reorganisering af Partiet (GRP) midt i og for Folkekrigen for fortsat at udvikle det til at erobre magten i hele landet og dermed kulminere det Demokratiske Revolution, straks at fortsætte og uden afbrydelse at udvikle den Socialistiske Revolution med Folkekrigen og gennem på hinanden følgende Kulturrevolutioner for med hele menneskeheden at gå ind i den evigt gyldne Kommunisme.

Den GRP kræver, at vi holder fast ved Formand Gonzalos førerskab og hans almægtige gonzalo-tænkning, til den 1. kongres og til Partiets Enhedsbasis med dens tre elementer: marxismen-leninismen-maoismen, gonzalo-tænkning, hovedsageligt gonzalo-tænkning, programmet og den Generelle Politiske Linje med dens centrum den Militære Linje, der knuser rotterne i den revisionistiske og kapitulationistiske højre opportunistiske linje, for at videreudvikle Folkekrigen, tjene verdensrevolutionen, og kæmpe imod hvem som helst, men vi vil tjene til at Kommunisme etablerer sig på Jorden. Alt dette er fast etableret i partiet af vores førerskab. Formand Gonzalos førerskab er garantien for sejren, som fører os til kommunismen.


Den 28. juli sidste år forpligtede den nye præsident for den gamle peruvianske Stat, den opportunistiske rondero Pedro Castillo Terrones, sig efter at være indviget foran det reaktionære parlament, at udføre de tre reaktionære opgaver, nemlig at give bureaukratisk kapitalisme et nyt skub, til at restrukturere den gamle Stat og tilintetgøre Folkekrigen, hvis opfyldelser er en historisk og politisk umulighed.

Dage senere bekræftede denne nye reaktionære regering under ledelse af Castillo gennem munden på dens mest berygtede repræsentanter og specifikt gennem formandskabet for Ministerrådet (meddelelse af 3. august 2021) sin “forpligtelse til demokrati … Og afvisning… af terrorisme ”. Denne kommuniké er en holdning påtaget af de tre reaktionære opgaver, nødvendigheden af ​​imperialisme og reaktion, som den som reaktionær regering har antaget til forsvar for udbytningssystemet for det gamle halvkoloniale og halvfeudale peruvianske samfund, hvor bureaukratisk kapitalisme og den gamle Stat, der opretholder og forsvarer den, er i generel krise, og som har været i processen i at blive fejet bort af Folkekrigen siden maj 1980.

Konkret er statsministerens meddelelse den 3. august den formelle erklæring om, at den nye reaktionære regering påtager sig den tredje reaktionære opgave om at tilintetgøre Folkekrigen.

Den ovenfornævnte kommuniké danner grundlaget for fortsættelsen af ​​den kontrarevolutionære krig eller “lavintensitetskrig” ledet af USA-imperialismen under de nye betingelser. Dette har konkret til formål, med rotterne i den revisionistiske og kapitulationistiske HOL, at udslette Formand Gonzalos førerskab, for at tilintetgøre Partiet, den heltemodige kæmper, der leder revolutionen og derfor forsøge at forhindre den generelle reorganisering af Partiet.

Det ovenfor viser utvetydigt, at den nye reaktionære regering i den gamle og rådne peruvianske Stat ligesom sine forgængere – regner med rotterne fra den revisionistiske og kapitulationistiske højre opportunistiske linje (HOL), under ledelse af yankee CIA – som en del af sin “krigsførelse med lav intensitet”, fortsætter med at implementere planen om at udslette formand Gonzalo og opretholde sin absolutte og fortsatte isolation i koncentrationslejren på flådebasen, som nu nærmer sig sit 29. år.

Tilintetgørelsesplanen af yankee-CIA – den peruvianske reaktion – HOL-rotter imod Formand Gonzalo er den mest ondsindedele og grusomme, langsomme, men sikre plan for at myrde den vigtigste revolutionære krigsfange i verden. En ondsindet reaktionær plan, der mødes med den mest resolutte afvisning, fordømmelse og knusning fra alle kommunister og revolutionærer i Peru og verden, fordi Formand Gonzalo er Partiets og den peruvianske revolution førerskab, han er den anerkendte leder af den Proletariske Verdensrevolution, det er ham, der har defineret maoismen som det tredje, nye og højere etape af det internationale proletariats ideologi og med Folkekrigen i Peru demonstrerede dens uovervindelighed og almengyldighed. Folkekrig indtil Kommunismen!

Fjendens plan og behandling af Formand Gonzalo er ikke kun blevet fordømt af MPP, men også af de maoistiske Kommunistiske Partier og organisationer over hele verden, der afslører, fordømmer, knuser og bortfejer fjendens ondsindede plan mod vores lederskab. Den nationale og internationale kampagne til forsvaret af Formand Gonzalos helbred og liv bliver bredere og dybere.

Det er også nødvendigt at meddele, at den peruvianske reaktion den 20. juli officielt meddelte, at Formand Gonzalo havde modtaget medicinsk behandling. To dage tidligere afgav HOL’s rotter en erklæring, hvor de tiggede om, at rotten Miriam skulle have lov til at besøge ham, og de fortsætter med at anmode om det.

Den Internationale Kommunistiske Bevægelse (IKB) er bevidst om kampagnen for at snigemyrde Formand Gonzalo og HOL-rotternes medvirkning. Der er en mulighed for, at de vil gøre forsøg på at realisere deres sorte mål. Lad os huske, at HOL-rotterne i år 2000 som en del af deres “politiske løsning” erklærede, at det ikke længere var nødvendigt at forsvare Formand Gonzalos liv og forgæves forsøgte at deaktivere den internationale kampagne til forsvaret for Formandens liv og helbred. At de efter noget tid udgav en apokryfisk bog (“De Puño y Letra …”) med en prolog af rotten Miriam, hvor hun skrev, at “Formand Gonzalo er ikke længere”. Det vil sige, at han ikke længere var førerskabet af Partiet og revolutionen, og de har opfordret til at en revisionistisk ”anden kongres” der skal forsøge at se bort fra den store historiske milepæl for Partiet og den Internationale Kommunistiske Bevægelse (ICM), PCP’s 1. kongres, en marxistisk kongres, marxistisk-leninistisk-maoistisk, gonzalo-tænkning, hovedsageligt gonzalo-tænknings kongres.

Med denne baggrund, hvis fjenden har til hensigt at gennemføre mordet på Formand Gonzalo og vil gå så langt som at præsentere et kolos af en “sidste vilje” gennem rotten Miriam – skal vi huske Lenins berygtede “testamente”, som han aldrig dikterede, fordi han ikke kunne udtrykke sig. IKB er godt forberedt på at give et nøjagtigt svar på disse grusomheder. Vi vil minde dem, der forbereder og understøtter denne ondsindede kriminelle plan, der, når den tid kommer, vil prisen, de skal betale, være i målestok med deres afskyelige handling, og ingen vil være i stand til at forhindre floden i at flyde over.

Mod alt dette opfordrer vi til:

Sæt himmel og jord i bevægelse for at forsvare Formand Gonzalos liv og hans almægtige tænkning!

Folkebevægelsen Peru

August 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s