Uncategorized

Kampagnen til forsvaret for Formand Gonzalo fordyber og udbreder sig

Proletarer i alle lande, foren jer!

Kampagnen til forsvaret for Formand Gonzalo fordyber og udbreder sig

Det glæder os at meddele at kampagnen til forsvaret for Formand Gonzalos liv, den største nulevende marxist-leninist-maoist på Jordens overflade, føreren af den Proletariske Verdensrevolution, føreren af Perus Kommunistiske Parti, den røde fraktion i den Internationale Kommunistiske Bevægelse, fordyber og udbreder sig som vist af tre nylige udviklinger:

For det første er det meget gode nyheder, at de maoistiske kammerater fra Kina har underskrevet Fælleserklæringen for Heltemodets Dag, som den blev udsendt og i den genbekræfter vi:

”Massernes eksplosioner er som budbringerne af den nye æra af revolutioner, som har åbnet sig op. Fordi det er masserne, som har skabt og vil skabe de store transformationer, det er fra disse gloværdige hænder, at det nye altid vil komme frem for at vejlede menneskeheden.

Fordi med deres væbnede hænder erobrer og forsvarer de den Nye Magt, magten, revolutionens hovedopgave. Masserne råber, de forlanger af os kommunister, at vi leder dem.

…Verdensreaktionen er bevidst om faren der lurer…

Imperialismen og verdensreaktionen synker, midt i større kollusion og strid, og midt i deres lidelse forsøger de med blodige slag og med hjælp fra revisionister og opportunister af enhver slags at afværge revolutionen.

Det faktum, at reaktionen udnytter opportunismen og revisionismen i dens desperate reaktionære vej ud af krisen og for at udsætte revolutionen, er endnu et politisk bevis på modenheden af de objektive og subjektive betingelser for revolutionen verden over. Dette beviser at revolution er den historiske og politiske hovedtendens i verden i dag…

Den revisionistiske og kapitulationistiske højreopportunistiske linje i Peru, som er anføreren af den nye revisionisme på verdensplan, som fornægter den halvkoloniale og halvfeudale karakter af tredjeverdenslandene, som siger at disse er ophørt på grund af ”nyliberalismen” anvendt siden starten af 90’erne i det sidste århundrede, og i Perus tilfælde, yderligere, fordi med Folkekrigen, blev de halvfeudale forhold ødelagt, og Peru er blevet et afhængigt kapitalistisk land og ”den nuværende kamp er for demokratiske rettigheder, en ny forfatning og suverænitet”. Disse renegater fornægter, hvad der blev etableret af maoismen og gonzalo-tænkningen, at så længde den Demokratiske Revolution ikke er blevet gennemført med erobringen af magten i hele landet, er imperialismens, den bureaukratiske kapitalismes og halvfeudalismens dominans ikke ødelagt. Desuden, især udtrykt i Perus tilfælde, hvor reaktionen har geneoprettet den gamle magt, har den reetableret de gamle produktionsforhold, som er halvfeudalismen, og i de lande, hvor den agerer med udviklingen af bureaukratisk kapitalisme, udvikler den den halvfeudale basis, den ødelægger den ikke. Den nye revisionisme fornægter den revolutionære udvikling på international plan. Det vil sige, den fornægter at revolutionen er hovedtendensen, fornægter den nye store bølge af verdensrevolutionen, fornægter den strategiske offensiv af verdensrevolutionen, fornægter hovedmodsigelsen, fornægter den Demokratiske Revolution, fornægter jordspørgsmålet i tredjeverdenslandene, og fornægter derfor den Proletariske Verdensrevolution. De er kontrarevolutionære renegater”.

For det andet, at de samme maoistiske kammerater i Kina har udgivet en vigtigt udtalelse, i anledningen af hundredårsdagen for grundlæggelsen af Kina Kommunistiske Parti. Kommunistisk Gruppe (Maoist), hvor de konkluderer at:

”Progressive elementer i Kina er nødt til aktivt at studere og fordybe forståelsen af marxismen-leninismen-maoismen, hovedsagligt maoismen, og Formand Gonzalos almengyldige bidrag. Vi er nødt til at fokusere på den nationale og internationale situation, have en forståelse af den Proletariske Verdensrevolutions situation, og indse at den allervigtigeste opgave i den her tid er rekonstitueringen af det militariserede Kinas Kommunistiske Parti. Organisationer bør blive vejledt klart af marxismen-leninismen-maoismen, hovedsagligt maoismen, organiseret på maoistiske principper, imod alle former for revisionisme og afvigelser, afvise eklekticisme og sekterisme. Maoister er nødt til at kombinere teori med praksis, smede tætte bånd med masserne og vores egen erfaring i praksis, tilknytte vigtigheden til kritik og selvkritik.”

For det tredje, i det nordøstlige Kina, tæt på en fabrik, er graffiti blevet fundet med parolerne ”Leve Formand Mao!” på den første linje og ”Leve Formand Gonzalo!” på den anden og tredje linje:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s