Uncategorized

Danmarks Radio spreder nye løgne om PCP

Det statsejede medie Danmarks Radio har for nyligt gennem programmet Genstart indledt et reaktionært angreb imod Perus Kommunistiske Parti.

Niels Lindvig

Afsnittet af radioprogrammet Genstart som hedder ”Den Lysende Sti”, der udkom d. 16. juni i år. ”Den Lysende Sti” er navnet, som imperialisterne og reaktionen bruger om Perus Kommunistiske Parti, fordi de forsøger at benægte at der findes Kommunistiske Partier, som leder Folkekrige i verden.

De medvirkende i afsnittet er den sædvanlige vært Knud Brix og den pensionerede journalist Niels Lindvig. De taler i afsnittet om det reaktionære præsidentsvalg i Peru og om Folkekrigen i Peru.
Afsnittet tager udgangspunkt i en massakre begået for nyligt i VRAEM-området i Peru:

Det er et makabert syn, der møder en peruviansk politimand ved den afsidesliggende flække San Miguel Dalami… På gulvet af et værtshus ligger der 16 lig heriblandt to små børn… På landsbyboernes gennemhullede og forbrændte kroppe lå der politiske løbesedler… ”Lad være med at stemme ved valget” lyder budskabet. Sedlerne er underskrevet af et oprørsspøgelse, ”Den Lysende Sti””.

Selv i introduktionen bliver de første løgne spredt. Der er et utal af faktuelle fejl, som tydeligt viser atGenstart ikke har foretaget nogen undersøgelse udover at læse et internationalt nyhedstelegram. De mest essentielle ting, som Genstart nævner, som ikke stemmer overens med virkeligheden, er løbesedlernes budskab og underskriften på løbesedlerne.

Genstart siger at løbeselden er underskrevet af ”Den Lysende Sti”, men Peruvianske medier og dokumentationen af løbesedlerne har noget andet at sige.

Løbesedlerne er ikke underskrevet af ”Den Lysende Sti” (Dvs. Perus Kommunistiske Parti), men af ”det Militariserede Perus Kommunistiske Parti” – Militaristerne – en bande af renegater, som begår massakrer, traffikerer narko og udgiver sig for at være Perus Kommunistiske Parti. Dette er dog ikke sandt, Militaristerne er ikke medlemmer af Partiet, de bekæmper aktivt Folkekrigen i Peru, de fornægter gonzalo-tænkningen – den kreative anvendelse af maoismen – som er garantien for Folkekrigens sejr i Peru og samarbejder med reaktionen, ved at bakke op om de løgne om at Formand Gonzalo skulle have opfordret til fredsforhandlinger med reaktionen, som er spredt af den højreopportunistiske linje skabt af CIA.

En anden ting at bide mærke i på løbesedlen, som Genstart også har løget omkring er, at løbesedlerne skulle have opfordret til valgboykot, men Militaristerne opfordrer ikke til revolutionært valgboykot, men til blot at undlade at stemme på Keiko Fujimori. Dermed viser Militaristerne tydeligt at de ikke er imod hele den rådne gamle peruvianske Stat, men at der er en bestemt fraktion af godsejerdiktaturet som de synes varetager deres interesser. Dermed blander Genstart Militaristernes reaktionære stunt, som udviser støtte til én af kandidaterne til præsidentvalget, sammen med Perus Kommunistiske Partis politik om: ”Valg nej! Folkekrig ja!”. Genstart og Niels Lindsvig går derfor Yankee-imperialismens ærinde, ved under hele udsendelsen at blande Militaristerne og Perus Kommunistiske Parti sammen, og i særdeles dårlig journlistisk praksis vildleder de lytterne ved at referere til dem begge som ”Den Lysende Sti” som var de en og samme ting.

Længere inde i afsnittet beskriver Niels Lindvig ”Den Lysende Sti” og Formand Gonzalo, som han kalder Abimael Guzman – Formand Gonzalos borgerlige navn. Her kommer de med løgne grebet ud af den rene luft, såsom: ”Han gad ikke klassekampen, han støttede ikke arbejderne som sådan”.
Disse løgne er det pure opspind, Perus Kommunistiske Parti, rekonstituteret af Formand Gonzalo og vejledt af hans tænkning, leder Folkekrigen i Peru – en revolutionært krig, hvor en klasse omvælter en anden, hvilket er det allerhøjeste udtryk for klassekampen. Perus Kommunistiske Parti er proletariatets fortrop i Peru, det har under Folkekrigen ledet væbnede strejker blandt proletariatet og udviklet revolutionært arbejde og Ny Magt i byerne, så hvordan kan man påstå at Formand Gonzalo ikke bryder sig om klassekamp? Det kan man kun hvis man ønsker at ignorere det utal af beviser der peger imod ens løgne, med henblik at sortmale Formand Gonzalo og Folkekrigen i Peru.

Alle påstandene er uden kilder, der påstås bl.a. at Perus Kommunistiske Parti skulle have været ansvarlig for slavearbejde, narkohandel, voldtægt og at skulle have ”avlet børnesoldater”. Der findes ikke noget belæg for at Perus Kommunistiske Parti er ansvarligt for nogen af disse ting. Narkotraffikeringen i Peru er hovedsagligt begået af de reaktionære væbnede styrker i Peru og gennem militær intervention af USA, som Militaristerne i VRAEM er i ledtog med.
Genstart påstår at Perus Kommunistiske Parti er imod demokrati, og det peruvianske folk er for. PCP er imod den borgerlige frase om demokrati, da det kun tjener imperialisterne og godsejerklassen, og de leder den Demokratiske Revolution i Peru for at bortfeje imperialismen, som har nedsat sine korrupte lakajer til at lede landet i deres profits tjeneste. Det er desuden Perus gamle Stat, som med næb og kløer forsøger at bekæmpe enhver demokratisk bevægelse i landet.

Det peruvianske folk er imod facaden af demokrati, da det er en farce: årtiers korrupte politikere, statskup, stagnering og uudholdelig udbytning og undertrykkelse, en dybere og dybere forrådnelse af det gamle samfund osv., skaber oprør hver eneste dag. Dette oprør kalder på at bortfeje de tre bjerge som undertrykker Peru: imperialismen, den bureaukratiske kapitalisme og halvfeudalismen ved en Revolution af Nyt Demokrati ledt af Partiet. Massernes dagskrav kalder netop på at smide imperialisterne og deres lakajpolitikere som Pedro Castillo og Keiko Fujimori ud af landet og skabe et Nyt Peru, frit fra udbytning og undertrykkelse.

Det peruvianske folk har så lidt tiltro til de reaktionære valg at langt størstedelen af den stemmeberettigede befolkning stemte imod Castillo, som står til at blive præsident. Kun 11% af den stemmeberettigede befolkning stemte på Castillo. Han har derfor, ifølge det system han repræsenterers egne regler, 89% af befolkningen imod sig. Endnu tydeligere blev valgcirkusets farce da 42% af den stemmeberettigede befolkning boykottede præsidentsvalget i et land, hvor det er lovpligtigt at stemme.

Pedro Castillo bliver portræteret af Genstart, som en person, som ikke har noget at gøre med korruptionen i Peru, at han er et lille håb for at få gjort op med korruptionen og kriserne i Peru. Dette og dog langt fra sandheden. Pedro Castillo repræsenterer den bureaukratiske fraktion af bourgeoisiet, han var medlem af “bondepatruljerne” (“rondas campesinas“), en kontrarevolutionær organisation i tjeneste for lavintensitetskrigen ledet af yankee-imperialismen, mod Folkekrigen. Han agerede som forædder under lærerstrejken HNI-2017, hvor han solgte ud til undervisningsministeriet i Peru, og hans parti ”Peru Libré” har tætte forbindelser med den højreopportunistiske linje og CIA.

Sammenfattet er Genstarts afsnit ikke kun et angreb imod PCP, men dårlig journalistik, der udnytter obskuriteten af emnet overfor den typiske lytter, til at slække gevaltigt på DRs i forvejen dårlige journalistiske standarter. Det er et reaktionært angreb imod maoismen, imod Perus Kommunistiske Parti og imod Formand Gonzalo, som har været isolationsfange i mere end 28 år, som krænker diverse menneskerettighedserklæringer og Perus egne love. Dette angreb viser at reaktionen i Danmark frygter maoismen, og at de i lyset af maoismens fremmarch på verdensplan – som er i ulige udvikling – har følt sig nødsaget til at sprede flere løgne og sortmale maoismen endnu mere. Disse ubegrundede og åbenlyst ondsindede løgne viser blot at maoisterne og masserne i Peru gør deres arbejde godt, at deres politik er i direkte modstrid med imperialisterne og deres lakajers interesser.


Kilder: https://panamericana.pe/24horas/locales/324039-pnp-identifico-tres-terroristas-sendero-ejecutaron-masacre-vraem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s