Uncategorized

Udtalelse til støtte for Fattibøndernes Forbund

Vi bringer hermed en dansk oversættelse af en udtalelse delt på Fattibøndernes Forbunds hjemmeside, som en lang række progressive personligheder og organisationer har underskrevet.

”Der er ingen større lidelse

End en bonde, der bor

Uden jord at dyrke”

Patativa do Assaré

Fattigbøndernes forbund (LCP) blev født som et produkt af modstand. Det var gennem modstanden mod latifundio (godsejersystemet i Brasilien), at bønderne erobrede landet i Santa Elina, hvor Santa Elinas heroiske modstand fandt sted. På denne dag kæmpede bønderne, bevæbnet med pinde, sten og simple våben modigt imod væbnede mænd og politiet, som forsvarede Antenor Duartes interesser, den godsejer, som trak trådene. Guvernør Valdir Raupp (PMDB) [?] var den, der sanktionerede den morderiske handling på tidspunktet. Efter modstanden blev de overgivne bønder tortureret og massakreret, selv ældre og børn. Vanessa, der var 7 år gammel, blev dræbt af et rifleskud.

Brutaliteten begået af den gamle Stat, af de store jordbesiddere og deres håndlangere blev ikke besvaret med kapitulation. I stedet for fandt en større modstand sted med organisation og en klar revolutionær linje. Disse kameraters død overrislede LCP’s begyndelse med blod. Selvom de blev dømt af den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol, var den gamle Stat brasilianske under enhver regering ligeglad med straffen for dem, der var involveret i massakren efter slaget. Dette kan let bekræftes, da José Hélio Cysneiros Pachá, en af ​​Corumbiaras slagtere, nu er forsvarssekretær i Rondôndia og fortsætter med at føre den samme politik og beordrer fra sin stilling en større massakre sammen med bureaukraten Marcos Rocha, statsguvernøren. 25 år efter modstanden, der førte til LCPs fremkomst, blev Santa Elina gamle gård erobret. Der var ingen måde at stoppe bønderne på, og derfor frygter landtyvene og køterne i den gamle Stat dem så meget mere nu.

Siden 1995 har Fattigbøndernes Forbund organiseret de brasilianske bønder i en revolutionær linje, kæmpet for den agrariske revolution og haft den totale ødelæggelse af latifundio som sit hovedmål. I løbet af over 500 år blev Brasiliens jordspørgsmål aldrig løst, og det er med vilje, da det tjener til at opretholde en herskende klasse af jordbesiddere, der lever af folkets elendighed. Og derfor blev LCP altid set som en trussel mod den gamle bureaukratiske Stat. Med den herskende klasses mål truet, forsøgte den borgerlige-jordbesidder bureaukratiske Stat at stoppe Forbundet på enhver mulig måde.

Fra Forbundets grundlæggelse og indtil nu, er mange ledere og militanter blevet arresteret, forfulgt og dræbt af de store jordbesiddere og af den gamle Stat. Vi fremhæver dødsfaldet af kammerat Zé Bentão, revolutionær leder af Forbundet, og kammerat Renato Nathan, lærer og militant. Zé Bentão blev dræbt i et baghold, og Renato Nathan blev myrdet og stemplet som en guerillakæmper for at have et kartografikort i sit hus. Vi fremhævede for nylig døden af kammerat Fernando, øjenvidne til nedslagtningen i Pau D’Arco, som så på kammeraternes og hans kærestes død, alle dræbt af politiet og bevæbnede mænd, kammerat Jerleys død, fejlagtigt myrdet på opfordring fra latifundio, ubevæbnet og ikke i stand til at yde modstand, og døden af kammerat Roberto, en købmand, der støttede Forbundet og også blev brutalt og fejt myrdet.

Men ikke engang nedslagtningerne begået af den gamle Stat var i stand til at stoppe agrarrevolutionen. Måneder efter Pau D’Arco-slagtningen blev Santa Lúcia-godset generobret af LCP. Truslerne mod lejrene ved Santa Elinas gamle gård, befæstede bøndernes retfærdighed og modstand. Den gamle Stat vil ikke fredeligt eliminere de herskende klassers fjender. På grund af denne modstand og vedholdenhed i den korrekte vej til at tage al jorden fra latifundio, forsøger de rådne medier også at vanrygte LCP og beskylde dem for terrorisme, at udføre guerrillaaktioner og endog for tortur, og gentager bureaukraternes og jordbesiddernes ord. Men det brasilianske folk ved, at bønder ikke er terrorister, de ved, at Forbundet består af familier, der kæmper for deres ret til jord, kæmper for et bedre og mere retfærdigt Brasilien, uden latifundios og uden trældom. Dem, der har magten (jordbesidderne) er de sande terrorister, der dræber og opdeler familier, som de gjorde ved at myrde Renato Nathan, Fernando og Jerlei. Det er dem, der torturerer og truer bønder, beboere i lejre og den nærliggende befolkning og myrder købmænd, der støtter Forbundet.

Vi befinder os i en fascistiseringsproces af den gamle stat, så det er ikke overraskende, at statsguvernøren i Rondônia, slagteren Marcos Rocha, og folkemorderen Jair Bolsonaro på dette tidspunkt forenes for på en eller anden måde at forsøge at gøre en ende på LCP med undskyldningen at de – på en nedslagtende og folkemorderisk vis – “indeholder terrorisme”. Sådanne handlinger er allerede begyndt med angrebene på Manoel Ribeiro Lejren og Tiago dos Santos Lejren med forfølgelse, belejring og drab på bønder gennem året. De kalder dette “fred i landdistrikterne”, den såkaldte “fred”, der er oversvømmet med blodig krig mod folket.

Denne “fred i landdistrikterne” kommer ikke uden et forløb eller uden en ende. Det igangværende militærkup og de borgerlige institutioners forfald er optakt til disse angreb. De startede ikke i går, og det er heller ikke et eksklusivt projekt fra Bolsonaro, men de kommer fra det borgerlige ”demokratis” forfald og ved genopblussen af et verdensomspændende kontrarevolutionært projekt. Generalerne og Bolsonaro spiller deres rolle ved at omorganisere kaoset ved den parasitiske tilstands manglende formidling af klassekonflikter gennem forværring af undertrykkelsen af progressive kræfter. Målet med alt dette ville være at eliminere alle brasilianske revolutionære kræfter og at tysse alle demokratiske krav, men vi ved, at de aldrig har og aldrig vil lykkes med dette.

Det brasilianske folk er allerede trætte af at høre disse gamle beskyldninger om terrorisme som en undskyldning for at undertrykke og dræbe vores folk, de samme beskyldninger blev brugt til den grusomme tortur og mord på de militanter, der modstod Diktaturet, som I alle ved. Den samme undskyldning blev brugt til at retfærdiggøre de gentagende anholdelser og tortur af Marighella, Lapa-Massakren (Massacre da Lapa), tortur og anholdelse af den unge Manoel Lisboa og hans mord

Vi ved, at det hele er en løgn. Bør vi lade løgnen sejre? Bør vi lade dem beskylde bønder bevæbnet med høtyve, kæppe, sten og almindelige jagtvåben, der forsvarer sig mod kræfter betalt af latifundio, når de angriber dem, for terrorisme? Og til hvad? At bruge dette som en grund til flere massakrer? De progressive styrkers pligt er at bekæmpe disse gamle løgne, aktivt bekæmpe dem og forene sig omkring forsvaret af LCP! Vi må fordømme latifundio og erklære, at dets tid er gået, at den er udløbet, og latifúndio skal udryddes! Vi må fordømme den gamle Stat, der opretholder et igangværende folkedrab, der allerede har taget 400.000 menneskeliv, også for sine forbrydelser mod fattigbønderne!

Vi giver sammen kammeraterne til Fattigbøndernes Forbund al vores støtte og solidaritet, og vi ved, at historien vil vise, at Bolsonaro og Marcos Rocha såvel som alle reaktionære er papirtigre – historien har allerede besejret dem.

Vi opfordrer til forsvar af LCP fra alle demokratiske kræfter i Brasilien og hele verden og erklærer dette som et meget presserende spørgsmål. Vi ved, at bønderne aldrig vil bøje sig, og vi vil heller ikke bøje os, vi vil ikke krumme os over den bebudede trussel. Marighella sagde engang: “Det er ikke rationelt at give afkald på at være fri.” Vi siger det samme, og vi vil forsvare oprørets frihed mod de uretfærdigheder, der findes i vores nation frem for alt.

DØD OVER LATIFUNDIO!

HÆDER TIL DEN AGRARISKE REVOLUTION!

FULDSTÆNDIG OG UBEGRÆNSET STØTTE TIL DE FATTIGBØNDERNES FORBUND!

DET ER RIGTIGT AT GØRE OPRØR!

Den originale udgave: https://aopovobrasileiro.medium.com/chamamento-conjunto-ao-apoio-e-%C3%A0-solidariedade-%C3%A0-liga-dos-camponeses-pobres-7bf183afbe70

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s