Uncategorized

KAYPAKKAYA ER ET BRUD MED DEN BORGERLIGE LINJE OG DEN PROLETARISKE LINJES FØDSEL!

Vi udgiver hermed den internationale udtalelse udgivet på hjemmesiden Kommunistisk Internationale (ci-ic.org) i anledning af 48-årsdagen for mordet på Ibrahim KAYPAKKAYA, grundlæggeren af TKP/ML.

Kammerat Ibrahim KAYPAKKAYA, grundlæggeren af vores Parti og dets teoretiske vejleder, det internationale proletariats repræsentant i Tyrkiet, forsætter med af vejlede os på 48-årsdagen for hans mord. Vi holder Ibrahim KAYPAKKAYA i live i vores kamp for den nye demokratiske revolution, socialismen, kommunismen og Folkekrig.

Mens det imperialistiske-kapitalistiske system fortsætter med at smuldre, vedholder det dets parasitistiske kolonialisme over hele verden med blod, tårer og pus løbende ud fra alle dets kirtler. Økonomisk-politisk krise og krige på regionalt niveau skærper konflikterne mellem imperialisterne og eskalerer kampen for yderligere opdeling. Den direkte konklusion af dette er uretfærdige krige, stigende fattigdom, millioner af såkaldte flygtninge, voksende reaktionære og fascistiske organisationer og en udbredelse af regeringers vold. Mens der er denne brutale orden af udbytning

og dens konsekvenser på den ene side af billedet, som vi står overfor, er der på den anden side de folkelige masser, de revolutionære og kommunisterne, som kæmper imod al’ denne reaktion og barbari og som modstår alle former for aggression.

Det er derfor den kontrarevolutionære bølge, som vi er konfronteret med ikke skræmmer os. Vi ved, at når masserne bærer en revolutionær polititisk bevidstved og handler på denne bevidstved, vil det blive klart at imperialisterne og deres lakajer blot er ”papirtigere”. Gang på gang har klassekampens historie vist, at når masserne rejser sig med revolutionær bevidsthed, er der ingen kraft der kan modstå den. I den historiske kontekst vi befinder os i, er dette præcist grunden til, hvorfor idelogisk klarhed og praktisk våvende moder mere nødvendigt end nogensinde før. Masserne har brug for politiske organisationer og praktisk vejledning, som er udrustet med denne klarhed.

På 48-årsdagen for mordet på Ibrahim KAYPAKKAYA ser vi igen, hvor vigtigt det er at forstå og begribe de politiske ledere og vejledningen, som har opnået et historisk gennembrud i deres levetider og blive inspireret af dem. Kammerater som Ibrahim KAYPAKKAYA og lignende komunister reflekterer ikke kun på værdierne i et land, men, yderligere, delte værdi af det internationale proletariat og er en del af vores fælles historie. Netop af denne grund er deres lærdomme, deres ideologiske standpunkter og deres politiske-praktiske våvende modopfattet som en del af kommunisternes fælles hukommelse. I vores vedvarende kampe, fortsætter deres historiske roller som vejledere.

Klassekampens historie kan kun skrives med at våvende politiske og praktiske skridt. For at opnå en modstand eller en modsigelse og et alternativ til det åbentlyse, til det accepterede, imod det vedblivende, det konventionelle, de lærte tanker og fordommende, dogmerne og status quo er kun muligt når vi river ”tøjet” som systemet af udbytning har og udplyndring har ”lagt over os” på en såden måde at ikke engang det mindste stykke stof forbliver tilbage på os. Hvis vi bærer det mindste stykke af , er det svært, og i sidste ende, umuligt at virkeliggøre et radikalt brud med systemet. Det ville betyde, at vi ville – på den ene eller den anden måde – forene os med det eksisterende system på den ideologiske eller praktiske plan. Det faktum at kapitulation overfor borgerskabet – på trods af de høje priser der er betalt, i verdens regioner, fra fortid til nutid – stadig finder sted er et bevis på dette. Som en modgift mod sådanne ideologiske standpunkter, eksisterede Ibrahim KAYPAKKAYA som en legemliggørelse af den totale afvisning af det eksisterende system. Hans lærdom og hans vejledning er ikke falmet.

Mange kommunister og revolutionære har eksisteret i alle verdensdele, som har gjort store bidrag til kampen for revolution og kommunismen. Nogle af de mange revolutionære og kommunister, som dedikerede deres liv til kampen for revolutionen og for socialismen og som lagde grundstene for verdensrevolutionen gennem deres arbejde, deres blod og deres sjæle, har opnået den specielle stilling med deres historiske brud, deres samme politiske våvende mod og deres ideologiske klarhed. ”Ved at bryde isen og åbne vejen”, har de opnået samme stilling som Nordstjernen. Disse personligheder, som har rejst sig i de mest kritiske tidspunkter i klassekampens historie og byggede fremtiden i den tid de levede i. Og på trods af alle deres klassefjenders modbestræbelser, blev deres tanker vejledende og fortsætter med at være det, også eftersom de bliver taget op af de følgende generationer. Kammerat Ibrahim KAYPAKKAYA, i hans korte liv indenfor klassekampens historie, var bæreren af en sådan mission.

Ligesom alle de andre revolutionære og kommunistiske ledere, er kammerat Ibrahim KAYPAKKAYA et direkte produkt af klassekampen. Gennem deltagelse i alle områder, hvori klassekampen i det land han levede i skærpedes, han skabte den dialekstiske epistemologi af ”praksis-teori-praksis” det fundamentale grundlag for frembringelsen af det ideologiske-politiske-organisatoriske omrids af TKP/ML. På samme tid undersygte han klassekampen på en international plans erfaringer og de ideologiske konflikter dybtegående, og skabte hans tænkning skridt fra skridt baseret på alle disse spørgsmål. Han blev marxismen-leninismen-maoismens repræsentant i Tyrkiet.

Ibrahim KAYPAKKAYA er genopblomstringen af den vedvarende klassekamp i Tyrkiet baseret på de marxistiske principper. Først og fremmest er han det ideologiske brud og en genfødsel. Fordi han intellektuelt og praktisk skældnede alle de småborgerlige, opportunistiske, revisionistiske og parlamentariske attituder, der indtil da havde traffikeret rundt i proletariatets navn og de undertrykte arbejdende og som påstod at handle på deres vejne. I denne forstand realiserede han principfaste brud. Han er en genfødsel, fordi han ikke alene udmærkede sig fra hans forkommere og dem der eksisterede den gang, men han skabte på samme tid en sti til sind frigørelse for proletariatet og de undertrykte arbejdende. I Tyrkiet var han den som optegnede den røde fane, som skulle viftes i de rue hænder på den mest revolutionære klasse, proletariatet, og hæves på borgerskabets bastioner.

Ibrahim KAYPAKKAYA var en stor elev af den social-politiske revolution i Tyrkiet og af marxismen-leninismen-maoismen, det nyeste stadie, som blev opnået i marxismen-leninismens historiske process gennem kammerat Mao. Han opnåede dette gennem den teoretiske, politiske og organisatoriske linje fremført af ham. Han tog et historisk skridt ved at påpege nødvendigheden af en vejledende og ledende kraft i Tyrkiet. Han forbandt historiens uundgåelige strøm og denne strøms dialektik til det punkt, hvor kammerat Mao havde båret marxismen og konkretiserede revolutionens sti som Folkekrig. Med den Store Proletariske Kulturrevolutions vejledning udformede han partiet. Kammerat KAYPAKKAYA udviklede en ubarmhjertig kamp imod opfattelser, som tog den teoretiske socialismens teoretiske produkter og opsamlinger i et set af dogmatiske formularer og absolutte formularer. Ved på samme tidspunkt at holde sig tro mod den teoretiske socialismes rødder, udviklede han enorme forbindelser til disse rødder, forbandt fortiden med nutiden og repræsenterer startskuddet til erobringen af fremtiden.

Siden da, er han – som han var i går, også i dag – en fakkel for det internationale proletariat, som marcherer fremad på marxismen-leninismen-maoismens sti. Vi har den ære at være efterfølgerne af denne kommunismens røde fakkel og kammerat Ibrahim KAYPAKKAYAs ideologiske klarhed, hans politiske og praktiske mod fortsætter med at vejlede os på 48-årsdagen for hans mord.

-Kommunistiske leder Ibrahim KAYPAKKAYA ER UDØDELIG!

-Leve den proletariske internationalisme!

-Hæder til Folkekrigens sejr!

-Hæder til marxismen-leninismen-maoismen!

Underksrifter:

Tyrkiets Kommunistiske Parti / marxister-leninister

Perus Kommunistiske Parti

Brasiliens Kommunistiske Parti (Rød Faktion)

Komité Røde Fane – Forbundsrepublikken Tyskland

Tjen Folket – Norges Kommunistiske Forbund

Komité for Rekonstitueringen af De Forenede Staters Kommunistiske Parti

Ecuadors Kommunistiske Parti – Røde Sol

Komité for Opbyggelsen af det maoistiske Galiciens Kommunistiske Parti

Kommunistiske Arbejderforening (mlm) – Colombia

Revolutionære Kerne for Rekonstitueringen af Mexicos Kommunistiske Parti (NR-PCM)

Kommunistiske Gruppe (Maoister), Kina

Komitéer for grundlæggelse af (det maoistiske) Østrigs Kommunistiske Parti

Maoistisk Komité Finland

Colombias Kommunistiske Parti (Rød Faktion)

Maj 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s