Uncategorized

Skærpede betingelser for at få dansk statsborgerskab

Et flertal i Folketinget har tirsdag d. 20 april indgået en aftale om at skærpe betingelserne for at kunne opnå dansk statsborgerskab.

Aftalens hovedfokus er, under påskud, at forhindre folk, som har brudt loven, i nogensinde i at opnå statsborgerskab overhovedet. Men andre krav bliver også indført, såsom krav om ingen gæld til det offentlige og flere spørgsmål om ”danske værdier” bliver tilføjet til indfødsretsprøven, hvoraf 80% skal besvares rigtigt.

Den reaktionære politiker Søren Pape fra partiet Konservative prøver at retfærdiggører de strammede tiltag ved chauvinistisk at påstå at ”Det ypperste man kan er at blive dansk statsborger”.

De skærpede betingelser siger nu at:

– En hvilken som helst form for fængselsstraf, ligemeget hvor mange år tilbage, gør nu at man aldrig nogensinde ville kunne opnå statsborgerskab i Danmark.

– Man skal være beskæftiget i 3,5 ud af 4 år op til at man søger om statsborgerskab.

– At karensperioden1 ved bøder nu er på 6 år.

– Afvisning af ansøgninger til statsborgerskab fra folk, som har gæld til staten.

– Flere spørgsmål til indfødsretsprøven, hvoraf 80% skal besvares rigtigt.

Udover disse stramninger lufter regeringen nu også at gøre det nemmere at fratage et dansk statsborgerskab, ved f.eks. fængselsstraf, men der er ikke noget konkret på plads endnu.

Et dansk statsborgerskab giver en person ret til sociale ydelser bl.a. SU og kontanthjælp, beskyttelsesret og ret til ophold og søge arbejde i Danmark.

Uden et statsborgerskab er man i Danmark rent juridisk en andenranks borger og ens hverdag er præget af stor usikkerhed, på arbejdet er man ofte blandt de mest udbyttede, juridisk har man færrest rettigheder.

Kilder:

https://www.berlingske.dk/politik/faengselsdoemte-udelukkes-fra-at-faa-statsborgerskab-vi-bliver-noedt-til

https://www.dr.dk/nyheder/politik/pape-vil-naegte-faengselsdoemte-statsborgerskab-altid-det-ypperste-man-kan-er-blive

https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-04-20-faengselsdoemte-kan-ikke-laengere-faa-dansk-statsborgerskab

1Perioden efter man har fået en bøde, hvor man er i ”karantæne” fra at opnå statsborgerskab. Karensperioden gælder ikke for parkeringsbøder under 3000 kr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s