Uncategorized

Succesrig start på den Internationale Solidaritetskampagne med den Revolutionære Bondebevægelse i Rondônia og Vestamazonas.

Vi udgiver hermed en uofficiel dansk oversættelse af en artikel udgivet på den internationale hjemmeside ci.ic.org.

Proletarer i alle lande, forén jer!

Vellykket start på den Internationale Solidaritetskampagne med den Revolutionære Bondebevægelse i Rondônia og Vestamazonas.

Først vil vi gerne fremvise hjemmesiden

www.resistenciacomponesa.com

hvor du kan finde de nyeste nyheder direkte fra Brasilien.

Det følgende er det hovedsaglige udtryk og begivenheder sat på dagsordenen, som en del af denne store Internationale Kampagne, som svar til alle revolutionære. Til alle revolutionære, alle progressive og demokratiske organisationer, folk, kunstnere etc. til at udtrykke deres protest imod forberedelsen på den nye massakre imod de fattige og jordløse bønder, i en stor bølge af international solidaritet, for at skabe offentlig mening for bøndernes kamp og for at udvikle forskellige aktioner i solidaritet, hovedstandpunkterne og aktionerne på dagsordenen, som en del af denne store internationale kampagne, er givet forneden, under parolen: Ned med kriminaliseringen af kampen for land og den nye massakre under forberedelse i Rondônia!

Her nævner vi de største offentliggørelser, som har rapporteret om begyndelsen på denne kampagne i Europa og Nord- og Sydamerika, og vi vil rapportere om udviklingen af forskellige udtalelser, aktiviteter og aktioner.

Vi ved at det er vigtigt at skabe en offentlig mening imod den ondsindede reaktionære repression og til fordel for bøndernes kamp, men vi ved også at det ikke er nok at stoppe den reaktionære aktion, hvis den offentlige mening ikke er efterfulgt af stærke aktioner hjemme og i udlandet; den bureaukratiske godsejerstats nye massakre imod bønderne er en del af den præventive lavintensitetskrig imod Brasiliens folk, som sigter mod at forhindre revolutionen. Det er derfor kampagnens kald til førdømmelser, udtalelser, aktiviteter og aktioner af alle slags er der lagt meget vægt på.

EN HISTORISK PRÆCEDENS: BØNDERNE I CORUMBIARAS HELTEMODIGE MODSTAND TIL FORSVAR FOR DERES LIV OG RET TIL LAND

Den brasilianske godsejer-bureaukratiske stats ondsindede repression, nåede dets højdepunkt dengang i ”Corumbiaramassakren” i august 1995 – som er det denne kamp i Hacienda Santa Elina er internationalt set kendt for. Her blev bøndernes kamp svaret med en blodig massakre af den brasilianske stat. Siden da, har intet ændret sig og terroren imod den revolutionære bondebevægelse har ikke kendt nogen grænser.

Forfølgelser, kidnapninger og mord på bønder og deres revolutionære ledere fortsætter med at være på dagsordenen. Alt dette fordi bønderne tager hvad der tilhører dem, og hvad de har behov for for at leve.

IMOD KRIMINALISERINGEN AF KAMPEN FOR LAND OG DEN NYE MASSAKRE UNDER FORBEREDELSE I RONDÔNIA

Den Røde Kvindekomité i den Tyske Forbundsrepublik gav et ”kald til alle revolutionære, progressive og demokratisksindede organisationer, folk, kunstnere, etc. til at udtrykke deres protest imod forberedelsen af den nye massakre imod de fattige og jordløse bønder i en stor bølge af international solidaritet, for at skabe offentlig mening for bøndernes kamp og for at udfolde forskellige solidaritetsaktioner.

Ned med kriminaliseringen af kampen for land og den nye massakre under forberedelse i Rondônia!”

Hjemmesiden New Epoch delte vores hastige nødråb og gjorde problemet kendt for et bredere publikum. Det er præcist hvad vi ønskede. Den revolutionære nyhedstjeneste ”Tribune of the People” (USA) gjorde det samme. Det er værd at nævne at efterfølgerne i USA er af yderste vigtighed for solidaritetskampagnen på grund af to åbentlyse ting: 1. Den enorme mængde af masser fra Latinamerika i USA og 2. Yankee-imperialismens hegemoniske overvægt især i Latinamerika, som kalder det for sin baghave.

Hjemmesiderne Punalippu fra Finland, Socialistisk Revolution (Danmark), og Dazibao Rojo (Spansk), Tjen Folket Media fra Norge og andre støttede kampagnen ved at dele og skrive artikler. Nyhedssiden demvolkedienen har udgivet en newsticker tjeneste. (LINK https://demvolkedienen.org/index.php/de/42-nachrichten/lateinamerika/5252-nachrichtenmelder-zur-situation-der-revolutionaeren-bauernbewegung-in-brasilien )

Tyske kammerater har varslet at gå til gaderne næste weekend i det nordlige og sydlige Tyskland. Det har holdt et informationsmøde på trods af begrænsningerne påtvunget af autoriteterne som ”anti-pandemi forholdsregler” – nedlukning og udgangsforbud. Denne begivenhed er af stor vigtighed, på grund af hengivenheden vist af disse kammerater til at udføre kampagnen på trods af alt besværet.

I Latinamerika

Fronten til at forsvare Folket i Ecuadors Kampe udgav en solidaritetsudtalelse fra Ecuadors Fattige Bondekomité:

”avarsler organisationerne dedikeret til de udbyttede og undertrykte massers befrielse om at de er nødt til at mobilisere sig og fordømme dette nye udbrud imod Brasiliens fattige bønder.”og

MILITANT SOLIDARITET MED BRASILIENS FATTIGE BØNDER

DØD OVER LATIFUNDIUMMET

DØD OVER JOSÉ CYSNEROS PACHA, ”SLAGTEREN AF CORUMBIARA””

Desuden blev en video udgivet, som indeholdte en mægtig tale, som vi vil udgive fuldt ud på ci.ic.org

The Chilenian Review ”Diario el Pueblo” udgiver artikler om udviklingen af situationen i Brasilien siden mange år. Kammerater fra México støtter kampagnen via solrojista-webpage.

GIV AGT! BRASILIANSK REAKTION ANGRIBER DEMOKRATISK PRESSE FOR NU AT BEGYNDE IMOD NUEVA DEMOCRACIA

Sidst men ikke mindst er vi nødt til at fremhæve, at det ikke kun er bondebevægelsen, som er under angreb. Den brasilianske reaktion sigter også imod det demokratiske nyhedsorgan AND. Dette er en ting at drage opmærksomhed på! Og meget støtte kan opnås blandt progressive/liberale småborgerlige intellektuelle i imperialistiske lande, og kan skabe en stærk atmosfære og tjene til, at tvinge den brasilianske reaktion til at trække deres kampagne imod alt, der går imod deres forældede og rådne orden, tilbage.

I denne forstand genudgiver vi en oversættelse lavet af Tribune of the People:

Af Redaktionen på A Nova Democraca

Siden den anden halvdel af februar, er hovedkvarteret for A Nova Democracia (AND) sporadisk blevet et mål for overvågning og nogle af dets medlemmer er blevet forfulgt. Sådanne aktiviteter finder sted blandt en usammenlignelig forværring og ødelæggelse af demokratiske friheder, som Bolsonaros folkemorderiske militære regering og Højestekommandoen af de Væbnede Styrker bruger, og de misbruger den National Sikkerhedslov til at tie en hver opposition, om den er fra landet, folket, og endda det valgte parlament. Den fascistiske skæbne, som hænger i toppen af staten rækker endda steder, som indtil nu har været uberørte siden overgangen til det ”civile regime,” som i tilfældet af influenceren Felipe Neto og ræktoren på Pelotas Føderale Universitet.

I en af de hændelser, der fandt sted den 2. marts, jager en mand et medlem af redaktionen, og fotograferede og filmede ham skamløst og ændrede sine skridt for at følge efter ham og krydsede sidelæns på samme fortov to gange og forsøgte at forklæde sin forfølgelsesaktivitet. Da medlemmet bevægede sig væk, sænkede elementet og tog en anden modsat retning.

Ved en anden lejlighed fotograferede en gerningsmand eksplicit redaktions-chefen foran bygningen og, utilfreds, krydsede gaden, gik hen til ham, passerede ham og vendte sig om, forbi ham på den anden side, som om han ville at give en en slags besked. I flere dage, især om eftermiddagen, hvilket gentager generelt hver tredje dag, placerer militære mænd, over 40 år, nogle gange parvis nogle gange alene, sig på nærliggende pladser, eller i hjørner. Disse placeringer giver dem en privilegeret udsigt til hovedkvarteret, de er udstyret med en mobiltelefon, som de udveksler talemeddelelser med relativt ofte.

En sådan operation er forudgået af andre episoder. Vi har allerede fordømt den politiske brandstiftelse, som AND Støttekomitéen i Belo Horizonte var målet for i september 2019, da et degenereret element brød ind ad døren, invaderede lokalerne, startede branden og tog en irrelevant sum penge for at skjule sabotagehandlingens natur, mens værdifuldt og let transportabelt udstyr blev efterladt.

Et år senere blev ANDs newsroom-hovedkvarter i Rio de Janeiro invaderet af en person, der udgav sig for at være internettekniker, han skar ledningerne i hele distributionsnettet, en etage under hovedkvarteret, i en handling så åbenlys i sine tekniske aspekter, at fagfolk sat til at genopbygge netværket, måtte konstatere at det var en bevidst sabotagehandling.

Denne kendsgerning, at sådanne desperate handlinger med undertrykkelse opstår, nogle gange til kortlægning og intimidering, nu for at ødelægge den folkelige og demokratiske presses midler–om det er cyberangreb, ildebrænde og andre former–kan kun drive dem med svage viljer, de ubeslutsomme og frygtsomme. Hvis reaktionen tror at de kan lukke munden på eller demoralisere dem, hvis mission er utrætteligt at fordømme disse forbrydelser og alle andre anti-folkelige regeringer, for også at biddrage til den folkelige bevægelse, som propagerer grundlæggelsen af den Demokratiske Revolution, tager de desværre fejl. De desperate her er alle de reaktionære, som står til ansigt overfor en seriøs trussel af en stor masseoprejsning og Revolution, som svæver rundt om landet, i midten af en ubegribelig antagonisme mellem det politiske system og massernes sind; mellem det udbyttende økonomiske system og massernes lidelse; mellem den siddende militærregering, på den ene side, og hele nationen, og den nationale og internationale offentlige mening på den anden.

Angående os, så fordømmer vi aktionerne, om de er fremmet af ekstreme højrefløjsgrupper eller af officielle statslige efterretningsagenturer, vis funktioner præcist er disse: at udføre spionage, intimidering, og endda elimineringer imod dem, som ikke accepterer uretfærdighed og vold og ydmygelse. Mod os, kommer sådanne aktioner ikke engang tæt på at lykkes. Vi vil fortsætte med at fordømme det sindssyge folkemord, som bevægede sig fra Planalto Palace, forklædt som forsømmelighed, med det klare politisk mål at skabe en situation af kaos, for at retfærdiggøre genindsættelsen af militærregimet. Intet og ingen vil lukke munden på de oprigtige demokrater.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s