Uncategorized

Imperialistiske interesser og det grønlandske valg

Tisdag d. 06/04 blev valget i Grønland afholdt, og sær den danske imperialisme følger godt med, for dette valg har stor betydning for Grønlands yderligere overgang fra dansk koloni til halvkoloni, i takt med at øvrige imperialistiske magter og supermagter, hovedsagligt yankee-imperialismen, har stigende økonomiske og militære interesser i landet.

Statuen af Hans Egede, grundlæggeren af den danske koloni i Grønland, er flere gange blevet bemalet med blod rød maling.

Ved arktisk kommando, kommando-centeret for den danske imperialismes væbnede styrker i og omkring Grønland og Færøerne, har USA allerede åbnet et konsul og har plantet deres flag ved siden af den danske kolonimagts.1

Et af yankee-imperialismens interesser i Grønland er nye sejlruter, som åbner sig op nord om Rusland pga. klimaforandringernes varmere temperaturer i norden, som smelter iskapperne. Der er også imperialistiske interesser i minedrift på Grønland, et australsk selskab ”Greenland Minerals” ønsker at grave efter værdifulde mineraler på Kvandefjeldet nær byen Narsaq.2

1https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/stormagternes-oejne-er-rettet-mod-groenland-det-skubber-til-vores

2https://www.dr.dk/nyheder/politik/mineprojekt-splitter-groenlaenderne-skal-naturen-forblive-uroert-eller-skal-der

Yankee-imperialismens fane hænger nu sammen med den danske kolonimagts fane foran Arktisk Kommando.

Den danske imperialisme har modsvaret de stigende økonomiske interesser i Grønland ved nedsænke økonomisk bistand og øge sin militære tilstedeværelse i landet, ved flere overvågningsdroner, radarstationer og en øget militær udstationering i Grønland.1

Imens de imperialistiske magter og supermagter kæmper om, hvem der får lov til at udbytte Grønland mest, lider folket i Grønland i dag mere og mere, som de har gjort under 300 års dansk kolonisering. Dette er på trods af den formelle ”selvstændighed”

For eksempel har myndighederne i Grønland rapporteret om børn, som ikke vil hjem om aftenen, fordi deres forældre drikker eller voldelige, i hverdagen samler tryghedspatruljen ifølge dem selv fra 10 og op til 20 børn op hver nat, som foretrækker sneen, isen og risikoen for at dø af kulde frem for et hjem fyldt med alkohol, vold og seksuelt misbrug.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er 37% af befolkningen, som er født efter 1995, vokset op med alkoholisme i hjemmet; 28% af befolkeningen i Grønland født siden 1995 er vokset op med vold i hjemmet; og 20% af befolkningen født siden 1995 har været udsat for seksuelt misbrug.2

Denne reaktionære alkoholiserede kultur og disse ultra-patriarkalske problemer har dybe rødder i den danske kolonialisering og imperialistiske udbytning af Grønland.

1https://arbejderen.dk/indland/danmark-opruster-milit%C3%A6rt-halvanden-milliard-i-arktis

2https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/lars-henter-boern-paa-gaden-i-groenland-ofte-vil-de-ikke-hjem

Imens de imperialistiske magter og supermagter kæmper om, hvem der får lov til at udbytte Grønland mest lider folket i Grønland, som de har gjort under 300 års dansk kolonisering, som de gør i dag mere og mere, på trods af den formelle ”selvstendighed”.

For eksempel har myndighederne i Grønland rapporteret om børn, som ikke vil hjem om aftenen, fordi deres forældre drikker eller voldleige, i hverdagen samler tryghedspatruljen ifølge dem selv op til 10 og 20 børn hver nat, som foretrækker sneen og isen risikoen for at dø af kulde frem for et hjem fyldt med alkohol, vold og seksuelt misbrug.

I følge Statens Institut for Folkesundhed er 37% af befolkningen, som er født efter 1995, vokset op med alkoholisme i hjemmet; 28% af befolkeningen i Grønland født siden 1995 er vokset op med vold i hjemmet; og 20% af befolkningen født siden 1995 har været udsat for seksuelt misbrug.4

Denne reaktionære alkoholiserede kultur og disse ultra-patriarkalske problemer har dybe rødder i den danske kolonialisering og imperialistiske udbytning af Grønland.

1https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/stormagternes-oejne-er-rettet-mod-groenland-det-skubber-til-vores

2https://www.dr.dk/nyheder/politik/mineprojekt-splitter-groenlaenderne-skal-naturen-forblive-uroert-eller-skal-der

3https://arbejderen.dk/indland/danmark-opruster-milit%C3%A6rt-halvanden-milliard-i-arktis

4https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/lars-henter-boern-paa-gaden-i-groenland-ofte-vil-de-ikke-hjem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s