Uncategorized

8 marts: imod imperialisme og patriarkat!

Vi har modtaget dokumentation om en manifestation og at løbesedler er blevet delt ud i proletariske nabolag:

Vi har modtaget et eksemplar fra en løbeseddel, som vi har digitaliseret:

Proletarer i alle lande, forén jer!

8 MARTS: IMOD IMPERIALISME OG PATRIARKAT!

Kvinder, ud på gaden og til kamp! For hver dag, der går, undertrykkes kvinder mere og mere, volden i hjemmet stiger stadig, flere mænd slår deres kærester ihjel, der ingen ligeløn og i Danmark alene bliver mere end 200 kvinder voldtaget eller forsøgt voldtaget hver uge.

Kvinder er dobbeltundertrykte: kvinder undertrykkes både af den kapitalistiske udbytning og af patriarkatet.

Patriarkatet er, modsat af hvad småborgerlige idéalister siger, ikke et problem, der er udsprunget af idéer, men har derimod sin rod den private ejendom. Den private ejendom ligger i dag også grundlaget for kapitalismens sidste stadie: imperialismen, hvor verden er delt op mellem en håndfuld undertrykkende lande og en stor mængde af undertrykte lande.

En kamp imod imperialismen er derfor en kamp imod patriarkatet; en kamp for frigørelsen af den arbejdende kvinde og hendes klassebrødre.

I Peru, Tyrkiet, Indien og Filippinerne kæmper kvinder sammen med deres klassebrødre, forenede i kampen imod imperialismen.

De kæmper forenede under det Kommunistiske Parti i hvert deres land, som fører Folkekrig – en revolutionær krig ledet af arbejderklassen – for at knuse de gamle stater og befrie sig selv fra imperialismen og den private ejendom, som har holdt menneskeheden og især kvinder slavebundet i tusindvis af år!

I Peru har den Kvindelige Folkebevægelse mobiliseret tusindvis af kvinder til at tage deres frigørelse i egen hånd. Vejledt af proletariatets ideologi: marxismen-leninismen-maoismen med gonzalo-tænkning og ledt af Perus Kommunistiske Parti frigør kvinder sig bl.a. fra de tilbagestående halvfeudale vilkår, som især de kvindelige bønder lider under. De kæmper og giver deres blod sammen med deres klassefælder verden over for at smadre imperialismen gennem Folkekrige i bølger og slag.

BØLGE PÅ BØLGE! SLAG PÅ SLAG! IMOD IMPERIALISMEN OG PATRIARKAT!

LÆNGE LEVE FOLKEKRIGENE I PERU, TYRKIET, INDIEN OG FILIPPINERNE!

KVINDER, KÆMP OG GØR MODSTAND!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s