Uncategorized

Arbejdspligt kan blive pålagt asylansøgere

Formanden for Venstre, Jakob Ellemann, har foreslået et tiltag imod flygtninge, der søger asyl i Danmark.

Forslaget har umiddelbart fået støtte fra bl.a. Socialdemokratiet, hvilket allerede giver forslaget et flertal i Folketinget.

Under påskuddet om at få flygtninge og indvandrere i arbejde, skal asylsøgere fra bl.a. krigszoner som Syrien, som den danske imperialisme selv har været med til at skabe, enten søge et arbejde eller en uddannelse.

Hvis det ikke lykkes at få et arbejde eller uddannelse selv, får de tilbudt et ”nyttejob”, som er arbejde, som staten vil pålægge asylsøgere for at de overhovedet kan modtage nogen form for social ydelse, meget lig med aktivering, hvor arbejdere bliver offentligt ydmyget hver dag på jobcentre, og bliver sat til normalt fuldtidsarbejde (f.eks. i supermarkeder) kun for at kunne modtage bistand.

Sprogbarrierer og krigstraumer tages ikke i betragtning i forslaget som grund til at asylsøgere har svært ved at finde et arbejde.

Hvis mange på trods af besvær endelig finder et arbejde, er det typisk et arbejde uden overenskomst og med meget overtid.

I stedet for bare at skaffe asylsøgere et job, vil de blive udnyttet til at skabe en masse af arbejdere, der ikke arbejder for løn, men arbejder for at kunne modtage kontanthjælp for arbejdsløse, selvom de allerede arbejder på fuldtid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s