Uncategorized

1,5 milliarder kr. til overvågning og oprustning af arktis

Frem mod 2023 vil den danske imperialisme bruge over 1,5 milliarder kr. på militær overvågning af arktisk territorium og farvand. Pengene skal bruges på store langdistancedroner, ca. 790 millioner er sat af her til, som hovedsagligt skal overvåge grønlandsk territorium og farvand, men også på en varslingsradar i Færøerne og radarer langs den grønlandske kyst.

Overvågningen sker bl.a. på baggrund af andre imperialistiske magters interesse i Grønland, hovedsagligt USA, og på baggrund af andre imperialistiske magters generelle stigende interesse i arktisområdet.

Derudover vil ønsker Danmarks militær, Forsvaret, at gøre en indsats for at få flere værnepligtige til og fra Grønland, for at styrke den danske imperialismes militære tilstedeværelse på Grønland.

Forhandlingerne har været undervejs siden 2018 i folketinget og har ikke indkluderet mandatmedlemmerne fra hverken Grønland eller Færøerne, ej heller har den grønlandske eller færøske regering eller folk haft nogen indflydelse over beslutningen.

Ønsker du at deltage i den revolutionære arbejderbevægelse?

Tag kontakt: sovrev@pm.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s