Uncategorized

Ingen ytringsfrihed under imperialismen

Reaktionen i Danmark elsker at prale af det danske demokrati, de sætter sig især gerne overfor tredjeverdenslande, som de føler sig nødsaget til at hjælpe ved at bringe demokratiet til masserne i form af sanktioner og F16 bombefly.

Politiet angreb den anti-fascistiske demonstration d. 1 maj 2019

Men det demokrati og den ytringsfrihed der er i Danmark lader aldrig til at at kunne ramme den danske imperialisme.

Når vigtige embedsmænd fra eks. Kina, eller op til flere gange da den tidligere førstemand af yankee-imperialismen, Barack Obama kom på statsbesøg, har det lykkes politiet atgradbøje Grundloven (den de officielt set er ansat til at beskytte) ved at lukke demonstrationer, fjerne bannere og udpege og angribe anti-imperialistiske blokke fra demonstrationer.

Den danske regering elsker at føre Danmark frem som et lillet men retfærdigt land, der tør kritisere udemokratiske lande som Kina og Rusland, så længe det er i den danske imperialismes egne interesser (selvfølgelig!). Men den danske imperialisme blive ligepludselig ligeglad, når selv en kinesisk statsembedsmand kommer til Danmark, for at indgå en aftale, som er i den danske imperialismes interesser!

Så glemmer både politi og politikere alt om ytringsfrihed og ser kun det bytte de kan suge ud af undertrykte nationer som Grønland. Så vil politiet som curlingspillere feje vejen ren foran en hvilken som helst imperialist, der nu vil gå ned ad gaden.

Politiet lyver systematisk både i deres rapporter og over domstole, de sletter arkiver, der beviser at de bryder loven og når det endelig en gang imellem slipper ud, så ender det enten som en ligegyldig rubrik i en avis, eller også føler staten det nødvendigt at statuere et eksempel ved at opblæse det som en skandale, som ellers aldrig kunne finde sted i det kære Danmark, og så bliver skylden alligevel kun peget på enkelte betjente, og ikke hele politiet, som organisation.

Kort sagt: man kan sige hvad man vil, så længe man ikke truer den danske imperialisme!

Løgnen er nødvendig for imperialisterne

Imperialisterne er i bund og grund ligeglade med deres egen grundlov, de bryder den jo selv hele tiden, men de har brug for at opretholde en illusion om demokrati og om ytringsfrihed, for at til nogen grad holde masserne i ro.

Men vi liver i en periode, hvor det imperialistiske borgerskabs demokrati er i en forskærpet krise, de anti-imperialistiske krafter vokser hver dag sammen med massernes oprør.

Den danske grundlov tillader at man til en hver tid kan afholde en uanmeldt demonstration, så længe den ikke er voldelig eller bevæbnet. Dog finder man ofte at politiet registrerer deltagerne af demonstrationer, planter provokatører, eller finder på andre undskyldninger for at lukke demonstrationer ned.

Et godt eksempel var den anti-fascistiske 1. maj demonstration, hvor reaktionen via provokatører og påskudet om at maskeringsforbuddet blev brudt, kunne angribe demonstrationen og systematisk registrere hundredevis af deltagende.

Reaktionen finder sig i en krise, hvor de både er nødt til at opretholde deres demokratiske facade, men hvor de også for at kunne beholde magten systematisk er nødt til at bryde deres egne principper og love.

I tagt med at deres facade bryder ned blotter deres sande natur sig mere og mere overfor folket, og regeringen prøver at stramme reglerne, hæve straffene for vold mod politimænd, hæve fængselsstraf og sætte eksempler. De to mænd, fra demonstrationerne imod reaktionæriseringen af staten, der brændte en dukke af af Mette Frederiksen, blev sigtet for at true et statsoverhoved på livet, hvad der går under samme kategori som majestætsfornærmelse, de kunne risikere 16 års fængsel, de blev dog frikendt, men risikoen tjener stadig som en del af statens skræmmekampagne imod massernes oprør.


De borgerlig-demokratiske rettigheder, blev skrevet ind i Grundloven i 1848, dengang borgerskabet i Danmark var en revolutionær klasse, denne tid er dog længst forbi, de er nu både forhindringer og en nødvendighed for borgerskabet, men de afslører sig selv dag for dag i takt med at de stiller sig i vejen for de progressive kræfter og forgæves forsøger at sætte en kæp i historiens hjul, som fortsætter fremad og vil efterlade dem som en fodnote i historien sammen med træploven.

For få af mange eksempler på politiets brud på grundloven læs dokumentet: ”En tænkt situation” skrevet af Lars Lundberg.

Ønsker du at deltage i den revolutionære arbejderbevægelse?

Tag kontakt: sovrev@pm.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s