Uncategorized

Borgerskabet og nedlukningen af daginstitutioner

Privat børnehave, som ikke vil blive nedlukket sammen med de offentlige daginstitutioner

Borgerskabet i Danmark frygter at den britiske variant af covid-19 smitter børn mere end den forhenværende variant.

Dette sætter dem i en krise, hvis de bliver tvunget til at lukke børnepasningsinstitutioner og hvis forældre bliver nødt til at blive hjemme fra arbejdet for at passe dem eller tage dem med på arbejdet.

Visse folketingspartier, bl.a. Enhedslisten har udtalt at de vil støtte en nedlukning af de offentlige daginstitutioner.

Især proletariatet i Danmark bliver ikke sendt hjem på trods af en rasende pandemi og på trods af en ny ekstra smitsom mutation af viruset.

Arbejdere risikerer at få en fyreseddel, hvis de bliver tvunget til at blive hjemme for at passe deres 2-årige barn, der er sendt hjem fra vuggestuen.

Borgerskabet er ikke i stand til at løse problemerne som pandemien bringer med sig. Tvært imod skærper pandemien, overproduktionskrisen yderligere modsigelserne indenfor imperialismen. I Danmark ser vi modsigelsen mellem proletariatet og borgerskabet blive skærpet mere dag for dag, i form af at arbejdere bliver fyret, rettigheder fratages og øget repression fra politiets side.

Patriarkalske modsætninger bliver også skærpet med hjemsendelser, børn og kvinder risikerer nu at være endnu mere afhængige af manden i huset, og husstande med vold i hjemmet gør ikke tingene nemmere, men disse problemer er underordnede for borgerskabet, de tænker først og fremmest på den profit de kommer til at miste, hvis de bliver nødt til at sænke produktiviteten ved at sende forældre hjem med kompensation for at passe deres børn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s