Uncategorized

“Nye år nye skuffelser” – Om statsministerens nytårstale


Vi udgiver dette læserbrev, som vi har modtaget fra en anonym klassebevidst arbejder, som er en kommentar på statsministeren Mette Frederiksens nytårstale for 2020.

Nye år nye skuffelser

2020 var bestemt ikke et godt år for de fleste her i Danmark, men selvfølgelig så vil Mette Frederiksen gøre sit bedste for at fylde os med tro og håb på at 2021 vil blive bedre. Og hun vil fylde os med glædestanker ved at tale om hvor meget tættere vi kom på hindanden.

Men lige meget hvor mange fine ord der kommer ud af statsministerens mund så er kapitalismen over hele kloden døende, lad os i 2021 kæmpe endnu hårdere for at afvikle den danske imperialisme.

Vi er alle i samme båd”

Ingen er kommet igennem krisen uden fællesskabet. Om det er hjælpepakkerne til erhvervslivet. Kollegaen, der har taget endnu en ekstra vagt. De forlængede dagpenge. Naboen, der har handlet ind.

Alle har ofret noget. Alle har ydet deres. Vi er i samme båd.”

Er vi virkelig i samme båd Mette? Hvor meget har de danske monopolvirksomheder fået i støtte, og hvor meget har arbejderklassen fået? Hvor meget fik sygeplejeskerne? Et honninghjerte til 17 kroner!

Store danske virksomheder såsom Vestas har fyret dyre danske arbejdere til fordel for at udbytte arbejdere i de undertrykte nationer. Disse arbejdere lever under værrere forhold end danske, og derfor kommer de selvfølgelig også til at skabe større profit.4

Helt gratis tilbyder diverse kapitalister at yde deres ekspertise i NOST, ikke overraskende. NOST er blot en klub hvor alle aktører i borgerskabets diktatur i Danmark mødes og lægger linien for fremtiden. Fagpamperne, de nationale monopoler og udenlandske investeringsfonde vil alle have deres bid af hjælpepakkekagen.

”[…] Det er ikke første gang, at McKinsey & Co. arbejder gratis for de danske myndigheder under coronakrisen.

Tilbage i foråret, da krisen var på sit højeste, blev konsulenthuset den 23. marts tilknyttet Den Nationale Operative Stab (NOST).” 2

Men hverken NOST, regeringen eller investorer i C25 indekset kan redde kapitalismen fra overproduktionskrisen, i øjeblikket har den danske imperialisme fået en saltvandsinsprøjtning fra staten. Aktiepriserne udtrykker at investorer er optimistiske, og fortsat vil sprøjte kapital ind i diverse iværksætterfirmaer og etablerede monopoler.

Der er ingen tvivl om at alarmklokkerne snart igen ringe og den økonomiske krise vil forværres, det kræver blot at staterne bliver mere forsigtige med deres hjælpepakker, kapitalisterne mere forsigtige med at skyde kapital ind i diverse fuldstændigt unyttige projekter, og at overskudsproduktionen ophober sig endnu mere.

Vi er ikke i samme båd i Danmark. En båd er fyldt med imperialister og kapitalister som skal redde deres døende system for 117. gang, noget de kun kan gøre ved at udbytte de undertrykte nationer endnu mere, og ved at dreje skruen yderligere et par omdrejninger på den danske arbejderklasse. Den anden båd er fyldt med den danske arbejderklasse som ikke får andet end stress og arbejdsløshed.

Personalet vi skylder uendeligt meget

Januar og februar vil teste vores udholdenhed. Årstiden er imod os. Flere vil blive syge. Presset på sygehusene er allerede stort. Endnu større på det personale, vi i forvejen skylder så uendeligt meget.”

Statsministeren viser på ægte borgerlig vis hvor meget en socialdemokrat vil give når han/hun skylder dig uendeligt meget, du kan få en facebookkampagne og et honinghjerte til 17 kroner. Ingen bonusser for alt overarbejdet og faren for at blive smittet, ingen betalt ferie, ingen lønforhøjelser. 17 kroner per medarbejder til dem som vi skylder undeligt meget, ikke overraskende at meget af sunhedspersonalet fik organiseret at sende honninghjerterne retur til afsender.

Og lige et par ord om klimaet…

Ja jeg kan ikke sige det bedre end retoriker Trine Nebel siger det for TV2: ”Her sætter hun flueben ved at nævne klimaet og giver en luns til alle dem, der har stemt på hende for hendes ambitioner på klimaet.” Hun har bare ikke nogle klimaambitioner som sådan, alt hvad der hedder klimaambitioner i Folketinget går først og fremmest ud på at finde nye investeringsmuligheder, og udvide forretningsmulighederne indenfor skabelsen af vedvarende energi.

Da et bredt flertal i Folketinget satte det mål, at drivhusgasserne skal reduceres med 70 procent i 2030, havde vi 10 år til at nå målet.

Nu er det første år gået. Og på bare ét år har vi allerede truffet beslutninger, der bringer os en tredjedel af vejen.”

Statsministeren må lige tage og kigge på det hele fra et lidt større perspektiv, det er nemt nok at kigge på lille Danmark og hvor langsomt det går her. De undertrykte nationer har ikke råd til grøn energi, og det er dem der producerer alle de billige varer som vi er storforbrugere af. Indien er under hastig udvikling i og med at den kinesiske imperialisme udfolder sig yderligere (investeringer bliver for risikable) og at en stigende pris på arbejdskraft i Kina gør investeringer mindre favorible.

Så er det bedre at udvide i Indien eller Afrika, således ser vi da også at indiens CO2 udslip stige med 5% om året. Dette har statsministeren ingen løsning på, hun vil ikke indblande sig i det danske borgerskabs investeringer, og hun kan og vil ikke forhindre at imperialister holder lande i konstant underudvikling for at kunne producere billigt og sælge dyrt.

Mere radikalisering, ja tak.

Det gælder også i udlændingepolitikken. Som samfund må vi træde mere i karakter. Stå fast på vores danske værdier.

Vi må ikke acceptere, at demokratiet lægges for had i parallelsamfund.

Radikalisering skal ikke beskyttes. Den skal afsløres.”

At stå fast på ”vores danske værdier” er her et udtryk for at stå fast på borgerlige ideer og indtage et borgerligt standpunkt. Når masserne nægter at følge socialdemokraten i hælene og tage alt hvad hun siger for guds ord, så har Danmark et ’radikaliseringsproblem’, de mest koncentrede proletariske nabolag bliver således ødelagt med gravkøer og bulldozere.

Hellere ødelægge en masse velholdte boligblokke, end at proletariat kunne vove at affyre fyrværkeri mod politiet, (Du godeste!!!) eller kunne vove at møde talstærkt op for at jage fascister og andet skrammel ud af deres nabolag, når de vil brænde koranen af på åben gade (med politibeskyttelse selvfølgelig).

Demokratiet lægges for had netop fordi det er dødt og i forrådnelse, vi lever under borgerskabets diktatur i en historisk periode hvor det er en døende klasse. Masserne kan absolut ingen (!) fremskridt få fra vores ’demokrati’. Politikerne i Christiansborg er udelukkende beskæftiget med at holde den døende kapitalisme i live så lang tid som muligt.

De danske masser får den store ære, at de hvert fjerde år kan vælge deres udbytters ynglingsfarve. Blå eller rød. Finanspolitiken er den samme, udlændingepolitikken er den samme, interesserne der varetages er de samme. Hvis ens stemme ingen forskel gør, så er det da ikke overraskende at man udtrykker sin vrede med revolutionær vold.

Derfor så må Mette Frederiksen ikke kun acceptere at det borgerlige diktatur lægges for had, men hun må forstå at massernes had for det bestående system er fuldtud berretiget. Proletariatet i Danmark ønsker intet mindre end en fuldstændig ødelæggelse af borgerskabets stat og parlamentarismen. Kun da kan vi opbygge proletariatets demokratiske (i og med at proletariatet er den mest talrige klasse i Danmark) diktatur fra det gamle samfunds asker.

Nærpolitistationer og slavearbejde

Helt grundlæggende må det være sådan, at når man har fået ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv. Hvis det i en periode ikke kan lade sig gøre, vil regeringen foreslå, at man – til gengæld for sin ydelse – får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer.”

Hvad blev der af at man får løn for at arbejde? Ville statsministeren arbejde 37 timer om ugen for at få kontanthjælp? Og når så disse slavearbejdere laver samfundsmæssigt nødvendigt arbejde (personer i aktivering hos jobcentrene bliver systematisk brugt i supermarkeder og andetsteds som billig arbejdskraft), hvad skal man så gøre af de arbejdere som de udskifter? Skal disse så også ryge på kontanthjælp, og tvinges til at arbejde 37 timer om ugen for denne?

Når man ikke kan finde ud af at hjælpe folk til et job, eller sørge for at de kan leve en anstændig tilværelse til de får et, så er slavearbejde jo den eneste mulighed tilbage. En ting er i hvert fald sikkert, Salling og Coop kommer ikke til at klage.

I København har vi brug for flere boliger, der er til at betale. Og mindre støj og forurening fra trafikken.

I andre dele af landet er udfordringerne nogle andre.

Over de kommende år åbner vi derfor 20 nye nærpolitienheder.

[…]

Vi tager også fat på det problem, at alt for mange danskere ikke har mulighed for at få deres egen praktiserende læge. Det gælder særligt på Lolland-Falster, på Vestsjælland, i Nordjylland og i dele af de større byer – blandt andet nogle boligområder i København.

Politi. Uddannelser. Lægedækning. Der skal være velfærd i hele landet. Det handler også om økonomien.”

20 nærpolitistationer. Okay. Hvor mange penge har regeringen tænkt sig at bruge på at sikre lægedækning til alle? Hvor mange akutstuer har regeringen tænkt sig at bygge? Hvor mange uddannelsesinstitutioner? Borgerskabet har allerede klaget i Børsen om at det kommer til at blive for dyrt. Så jeg siger held og lykke til Mette F. med at indhente 15 års ’omprioriteringer’ og nedskærelser.

Ja kan statsministeren egentligt ikke bare sende hendes nye jobaktiveringsarme ud og bygge infrastruktur og hospitaler? Hov, så ville Danmark jo ligne Tyskland i 1938, og det kan vi ikke have endnu!

Til slut vil jeg gerne ønske Mette Frederiksen og hele folketinget et forfærdeligt 2021,

Tak for lort.

1 https://borsen.dk/nyheder/politik/kaempe-dyk-i-prisen-for-hjaelpepakker

2 https://www.dr.dk/nyheder/indland/finansministeriet-fik-gratis-hjaelp-af-mckinsey-regeringen-er-gaaet-i-en-faelde

3 Børsen 5. Januar 2021

4 https://www.business-standard.com/article/companies/looking-to-expand-presence-vestas-bets-on-india-specific-wind-turbines-120101900432_1.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s