Uncategorized

Imod epidemiloven og reaktionæriseringen af staten

En af de mange demonstrationer, der har foregået foran Christiansborg siden de første restriktioner blev indført.

Tilbage i marts vedtog regeringen en hastelovgivning efter at Corona-pandemien var kommet til Danmark, som der ændrede den nuværende epidemilov, som begrænsede massernes frihed betydeligt og vækkede opsigt selv hos borgerlige demokrater.

Denne hastelovgivning udløber igen til marts 2021, hvor til regeringen har fremført et nyt lovforslag. Dette nye lovforslag til en ny epidemilov indebærer også afvigelser fra grundlæggende borgerlig-demokratiske principper, såsom forsamlingsfrihed, frihedsberøvning, rejsefrihed og borgerlig parlamentarisme.

I følge forslaget vil sundhedsministeren af en pågældende regering, til en hver tid, efter hans egen bedømmelse kunne erklære en ”samfundskritisk epidemi”, hvorefter den nye epidemilov vil træde i kraft. Dette vil derefter give den pågældende sundhedsminister øget magt, til at kunne indføre restriktioner, såsom midlertidig afskaffelse forsamlingsfrihed ved udvalgte områder.

Denne magt vil gå uden om folketinget, og er med til at nedbryde de demokratiske facader, som borgerskabet forgæves forsøger at opretholde, men som de gerne nedbryder når de føler sig truet nok.

Borgerskabet har meget travlt ved at fortælle de proletariske masser hvad de må og hvad de ikke må i deres fritid, men på arbejdspladser bliver der mange steder alerhøjest bedt om at bære mundbind og om at man ikke spiser sammen med sine kollegaer i pausen.

Fritidsaktiviteter, forsamlingsfrihed og afholdelse af demonstrationer, som ellers skulle være garanteret af grundloven bliver tilsidesat til fordel for at økonomien bliver holdt i gang.

Det er rigtigt at gøre oprør mod borgerskabets forsøg på at fratage proletariatet og masserne flere rettigheder, og der bliver gjort oprør mod dette.

Det nye lovforslag indebar i starten tvangs-vaccinationer, men disse forslag er blevet mødt med fast modstand fra proletariatet og masserne, som har protesteret, gjort oprør og modstand mod denne epidemilov og mod indskrænkningerne af demokratiske rettigheder, siden regeringen indførte restriktionerne. Dette har fået Magnus Heunicke til at sige at loven ikke kommer til at indebære tvangsvaccinationer. Dette viser at de frygter proletariatets magt og det er både derfor at de indfører restriktioner, men samtidig hvorfor de er bange for at indføre dem for hurtigt af frygt for folkelig opstand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s