NYHEDER

THAILAND: 30.000 demonstrerede imod fascismen og monarkiet

Gadekampe i Bangkok under den sidste protestbølge i august 2020.

Mere end 30.000 masser gik på gaden i Thailands hovedstad Bangkok mellem den 19. og 20. september for at kræve reform af monarkiet og en ende på det fascistiske militærdiktatur, der blev oprettet den 19. september 2006. Demonstranterne fremsatte en erklæring med 10 krav til regeringen og placerede et skilt foran Storpaladset, med teksten: „På denne plads har folket udtrykt sin vilje: at dette land tilhører folket og ikke monarken, ligesom de har snydt os til at tro“.

Der har været flere bølger af protester i Thailand i de seneste år. Den nuværende bølge er varet siden juli måned og retter sig imod militærstyret. Bevægelsen er domineret af studenter. De bekæmper også den strenge lov imod fornærmelse af Kong Vajiralongkorn (der hovedsageligt opholder sig i Tyskland), der kan give 15 års fængsel for majestætsfornærmelse. Den 19. og 20. september demonstrerede thailandske progressive i 19 forskellige byer verden over, bl.a. i København.

Thailand er et halvkolonialt, halvfeudalt land, hvor der udvikler sig en bureaukratisk kapitalisme i imperialismens tjeneste. USA-imperialismen har store investeringer i Thailand, især via småstater som Singapore, men det er hovedsageligt mindre imperialistiske magter som Japan, Tyskland og Storbritannien, der investerer i den thailandske økonomi. Kongen og militæret regerer landet efter imperialisternes ordrer og undertrykker hårdt enhver modstand mod det system og den gamle stat, der undertrykker det thailandske folk. Dette i et land, hvor danske arbejderaristokrater ynder at tage på ferie, og ignorere de dybe problemer i landet omkring dem.

Thailand har en lang og stolt revolutionær historie. Det thailandske folk accepterede aldrig at blive en koloni af imperialismen. I 1932 rejste masserne sig imod det enevældige monarki, der tjente forskellige imperialistiske herrer, og indførte det konstitutionelle monarki i Thailand — en ufuldendt demokratisk revolution. Men folket fortsatte kampen og proletariatet trådte ind på scenen. Thailands Kommunistiske Parti (TKP) førte en Folkekrig imod den gamle thailandske stat fra 1965 til 1983. Vores kammerater fra Tjen Folket Media (tjen-folket.no) har skrevet en fortræffelig artikel om Thailands revolutionære historie, bl.a. den store Folkekrig som blev ført af TKP.

Guerillakæmpere fra folkehæren under ledelse af Thailands Kommunistiske Parti.

De nuværende demonstrationer er kun det seneste skridt på en lang og storslået revolutionær vej. Det thailandske folk har aldrig accepteret at blive udbyttet og undertrykt af imperialismen og dens lakajer. Det har aldrig accepteret tyranni og repression som den, der i dag finder sted i landet. Denne revolutionære vej kan kun lede mod én ting: den demokratiske revolution, der endegyldigt vil frigøre Thailand og give det thailandske folk den frie skæbne, som det fortjener. Kun massernes oprør driver historien fremad.

Støt det thailandske folks retfærdige kamp!

Ned med den fascistiske thailandske regering!