NYHEDER

TYSKLAND: Forøget repression mod den revolutionære bevægelse

Kammerater fra det revolutionære tyske webmedie Tjen Folket (demvolkedienen.org) har for nylig rapporteret om den Tyske Forbundsstats (BRD) repression imod en revolutionistisk gruppering i Hamborg, kendt som “Roter Aufbau” (“Rød Opbygning”). Kammeraterne skriver:

“Efter politiets ransagninger i Hamborg og andre dele af Tyskland imod 24 personer, der siges at være medlemmer af gruppen “Roter Aufbau”, er det nødvendigt at forklare mere om den nuværende politiske sitution og orienteringen i den. Før vi går idere med den politiske situation, lidt information om hvad der er sket: Den 31. august ransagede politiet 28 adresser i Hamborg og nabodelstaterne, væbnet med maskingeværer og konfiskerede hovedsageligt elektroniske materialer, såsom bærbare computere og mobiltelefoner. Sigtelsen mod de påståede medlemmer af “Roter Aufbau” følger § 129 (grundlæggelsen af en kriminel organisation), der i sine underparagraffer også inkluderer grundlæggelsen af en terrororganisation (§ 129 a) og støtte til en udenlandsk terrorgruppe (§ 129 b). Hvilken af disse der benyttes præcist er endnu ikke kendt. Uanset hvad, er anklagerne meget hårde. Nu vedrørende den generelle politiske situation: Først og fremmest er det nødvendigt at holde for øje, at den hovedsagelige modsigelse i Tysklands Forbundsrepublik (BRD) er mellem proletariatet og bourgeoisiet. Denne modsigelse kommer skarpt til udtryk i kampen mellem den revolutionære bevægelse og det politiske politi, dvs. den indenlandske hemmelige efterretningstjeneste (Verfassungsschutz). Det politiske politi er en del af bourgeoisstatens rygrad, ud over statens forskellige væbnede delinger.

Denne stat udvikler nu grundlaget for sin hvide terror, muligt inden for rammerne af den nylige Undtagelsestilstand, med aktionen imod “Roter Aufbau”, en gruppe i den revolutionære bevægelse som har tætte forbindelser til forskellige dele af bevægelsen og ud over dens grænser. Signalet, som politiet sender, er: “Vi kan slå til imod enhver af jer”. Aktionen imod “Roter Aufbau” er også forbundet til protesterne imod G20-topmødet i juli 2017, hvor denne gruppe spillede en rolle. Efter dets offentlige ydmygelse for at have brugt for meget vold imod ikkevoldelige demonstranter i nogle dele af protesterne, har politiet brug for at forstærke presset mod den revolutionære bevægelse. Sigtelserne, der inkluderer en påstået forbindelse til ildspåsættelsen på en politibetjents personbil, er komplet falske og alle ved det.

Der er endnu en faktor, der også er vigtig, nemlig at det er mere sandsynligt at dommerne og de offentlige anklagere accepterer “masseanklager” af denne slags. For nylig var der en succesfuld kampagne imod de “pædofile” (børnemisbrugende afskum) i landet. Efter at have arresteret nogle få af dem, samlede politiet så meget information, at det har ført til en helt ny gruppe af mistænkte osv. Dette er hvad de kalder “løgtaktik”, hvor hvert eneste “lag” af mistænkte fører til det næste “lag” af mistænkte og giver mere information. Selvfølgelig er hver eneste dommers og offentlige anklagers ambition at sikre en lignende succes, og derfor risikerer de at tillade politiaktioner med lavere chance for succes i retten [1]. Med slaget mod “Roter Aufbau” forsøger de at starte den samme proces, og derfor er det også et slag mod den revolutionære bevægelse som helhed i BRD. Ingen revolutionær i BRD kan se på denne situation isoleret eller fra “sin egen gruppes” synspunkt. Og i denne forstand kan ingen revolutionær glemme det politiske politis arbejde og planer, der nu fører mod en Politistat.

Det er derfor, dette slag imod denne del af den revolutionære bevægelse i BRD kræver bredt solidaritetsarbejde i hele bevægelsen i landet. Selvom der findes nogle historiske såvel som åbenlyst politiske modsigelser mellem maoisterne og “Roter Aufbau”, f.eks. i forståelsen af klassekampens nuværende øjeblik i BRD og midlerne der er nødvendige for at udkæmpe den. Derfor har “Dem Volke Dienen” allerede publiceret en udtalelse på tysk, der kalder på aktioner i hver eneste by i BRD, hvilket stadig er korrekt.

[1] Fjenden er ikke “en monolitisk blok”, der er altid modsigelser i dens lejr. I dette tilfælde skal man tage i betragtning de politiske interesser i deres strid og bourgeois konkurrence og den kendsgerning, at nogle af disse folk er demokratisk-liberale og ikke deciderede fascister, når man håndterer repressionen mod den revolutionære bevægelse”.

At forstå den nuværende politiske situation i Tyskland med denne slags repression imod den revolutionære bevægelse er særlig vigtigt, også for revolutionære i Danmark. Den revolutionære bevægelse i vores to lande har altid været særlig tæt knyttet sammen, ligesom det f.eks. gør sig gældende med bevægelsen i Danmark og Sverige, eller Tyskland og Holland. Mange autonome har f.eks. besøgt Rote Flora i Hamborg og været med til aktioner dér, og mange marxister-leninister har deltaget i aktioner såsom den årlige Lenin-Liebknecht-Luxemburg demonstration i Berlin. Gennem den tyske stats anvendelse af sin “løgtaktik”, vil det politiske politi utvivlsomt finde frem til mange revolutionære i dette land, og gennem dem vil det danske politi baseret på informationsdeling med tyskerne kunne finde frem til endnu flere. Derfor har dette særlig betydning for alle i Danmark, der kæmper for revolutionen.

Endnu en vigtig udvikling i repressionen i Tyskland, der afspejler udviklingen i Danmark på det samme punkt, er i forhold til IT-overvågning. Det tyske politiske politi får nu adgang til et værktøj, der kan afkryptere “krypterede” beskeder på sociale medier. Dette kaldes for en “statstrojaner” og det er allerede velkendt, at f.eks. PET benytter dette redskab. Kammeraterne fra “Tjen Folket” har skrevet en kort artikel om dette spørgsmål, med den meget sigende konklusion:

“Fra nu af er ‘tankefrihed’ fortid i Tyskland, for denne stat tæller end ikke bourgeois borgerrettigheder længere. Det har i lang tid været velkendt, at sikkerheden for krypterede chatapps er falsk. Nu findes der blot én grund mere til at droppe dem, hvis hemmeligheder skal forblive hemmeligheder”.

I Danmark bør alle kende til Lov nr. 378, dvs. “anti-terror loven” af 2002. Ifølge denne lov er det strafbart som “terrorisme” at verbalt, økonomisk eller ved deltagelse understøtte enten udførelse af “terror” eller grupper, hvis formål er at begå “terror”, hvor “terror” defineres som at:

“[…] skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer […]”.

Kort sagt, “terrorisme” betegner alle forskellige slags revolutionære aktiviteter, der per definition tjener til at ødelægge de grundlæggende strukturer i samfundet. Desuden har den tyske stat allerede bevist, at den er villig til at bortføre revolutionære fra forskellige europæiske lande for at dømme dem for påståede relationer til organisationer, der opererer i BRD.

Tænk over din og dine kammeraters sikkerhed.

Alle revolutionære i Danmark land, ikke kun maoister, bør følge med i den politiske udvikling i udlandet. Det har konsekvenser for hver og én af os.

Ned med klassejustitsen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s