DOKUMENTER

PERU: To vigtige dokumenter i dansk oversættelse

Image

Kammerater fra Kommunistisk Bibliotek har produceret danske oversættelser af to vigtige dokumenter. Det første, “Om rettelseskampagnen med ‘Valg, nej! Folkekrig, ja!'”, er en standpunktsudtalelse af Formand Gonzalo, der berører væsentlige ideologiske og politiske spørgsmål, såsom modsigelsen mellem analyse og syntese/sammenfatning, den Store Proletariske Kulturrevolution og den politiske situation i Peru. Dokumentet er fra august 1991.

Det andet dokument, “Formand Gonzalo: Formand Mao og tesen om at ‘tre verdener tegner sig'”, er et nyt dokument af Folkebevægelsen Peru fra september 2020, der er baseret på en udtalelse af Formand Gonzalo om verdensrevolutionens strategi og taktik fra Perus Kommunistiske Partis I. Partikongres i 1988-89.

Begge dokumenter kan også findes på Kommunistisk Biblioteks arkivside med værker af Formand Gonzalo og dokumenter af Perus Kommunistiske Parti og Folkebevægelsen Peru. Andre dokumenter fra Peru, der endnu ikke er tilgængelige på Kommunistisk Bibliotek, kan findes på Studiekredsen Røde Sols gamle hjemmeside.

At studere marxistisk-leninistisk-maoistisk teori er vigtigt. Det lader en forstå den verden, vi lever i, og hvordan at forandre den, ved at forene sig med proletariatet og folket. Alle revolutionære bør studere teori. Men teorien er til gengæld intet værd, hvis den ikke leder en til at faktisk forene sig med masserne, faktisk tage et klassestandpunkt og faktisk kæmpe for revolutionen, dvs. konkret kæmpe for rekonstitueringen af Danmarks Kommunistiske Parti og tjene den Proletariske Verdensrevolution. Kammerat Stalin har sagt:

Teorien er arbejderbevægelsens erfaring i alle lande i dens almene form. Naturligvis kommer teorien til at svæve i luften, hvis den ikke knyttes sammen med den revolutionære praksis, akkurat som praksis famler i mørket, hvis den ikke lader den revolutionære teori belyse sin vej. Men teorien kan blive til en vældig kraft for arbejderbevægelsen, hvis den bygges op i uløselig sammenhæng med den revolutionære praksis; thi den og kun den kan give bevægelsen selvtillid, orienteringsevne og forståelse for den indre sammenhæng i de begivenheder, der sker rundt omkring; thi den og kun den kan lette praksis’ forståelse af, ikke blot hvordan og hvorhen klasserne bevæger sig for øjeblikket, men også hvordan og hvorhen de kommer til at bevæge sig i den nærmeste fremtid. Ingen anden end Lenin gentog snesevis af gange den kendte grundsætning: “Uden revolutionær teori kan der heller ikke gives nogen revolutionær bevægelse.

J. V. Stalin: “Om Leninismens Grundlag”, 1924. Citatet fra Lenin er fra V. I. Lenin: “Hvad må der gøres?”, 1902.

Vi håber at flere kammerater vil studere disse to vigtige dokumenter efter vi har delt dem på vores blog.

https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/640x360/p04dvygb.jpg
Kæmpere fra Kinas Folkebefrielseshær studerer “Citater fra Formand Mao Tse-tung” under den Store Proletariske Kulturrevolution. At ikke blot kommunisterne, men også soldaterne, arbejderne og resten af masserne begyndte at forstå marxismen, gav det ideologiske grundlag for Kulturrevolutionen. Lenins sætning om den revolutionære teori blev således virkeliggjort.

Lær af Formand Gonzalo!